Sytuacja rynku kredytowego

Sytuacja rynku kredytowego

author
Alicja Uzarowicz
07 sierpnia 2019

Narodowy Bank Polski jak co kwartał przeprowadził ankietę wśród banków odnoszącą się do kondycji rynku kredytowego. Sytuacja przedstawia się następująco: banki zaostrzyły warunki kredytów dla firm, ale nie zmieniły ich w przypadku kredytów mieszkaniowych.

W poniedziałek 5 sierpnia Narodowy Bank Polski podzieli się kwartalnym raportem „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Dokument obejmuje zarówno zmiany, jakie zaszły w tym sektorze w drugim kwartale bieżącego roku, jak również oczekiwania banków względem trwającego już następnego okresu trzech miesięcy.

Jak napisano w komentarzu do raportu na początku lipca ankietę wypełniło 26 banków, których łączny udział w rynku kredytowym stanowi 88 proc. Jest to niewątpliwie reprezentatywna grupa badawcza. Jakie wnioski wysnuł ze swojej analizy Narodowy Bank Polski?

Wśród najważniejszych zmian, jakie zaobserwowano po zbadaniu wyników ankiet, warto poruszyć temat zwiększania wymagań przez banki względem kredytów dla firm. Co ciekawe, nie miało to większego wpływu na popyt względem tego rodzaju produktu finansowego. Zwiększył się zdaniem banków natomiast popyt na kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe.

„Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” – konkurs

Sytuacja rynku kredytowego w II kw. br.

Ogólnie rzecz biorąc, zmiany w zakresie kredytów dla firm zostały w komentarzu do raportu NBP określone mianem nieznacznych. Co więcej, bank od jakiegoś czasu podejmują podobne działania. Nie inaczej było w drugim kwartale bieżącego roku. Spółki w dalszym ciągu podejmowały działania, które w obecnym kwartale oznaczać będą zaostrzenie warunków udzielania kredytów.

Nieco wyraźniej było w badanym okresie widać zaostrzenie warunków przyznawania kredytów w kontekście krótkoterminowych zadłużeń dla firm z sektora MŚP. Sytuacja ta nie wpłynęła jednak na zmianę popytu na kredyty dla firm – ich poziom pozostaje niezmienny od kilku okresów badawczych.

Jakie zamiary mają banki względem obecnie trwającego, trzeciego kwartału bieżącego roku? Z ankiet wynika, że w większości warunki udzielania finansowania kredytem przeznaczonym dla firm nie ulegną zmianie w tym okresie. Jedynie kilka banków zamierza ponownie zaostrzyć swoją politykę kredytową na tenże okres.

Multiwyszukiwarka NBP – jak z niej korzystać?

Sytuacja kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych

W badanym przez NBP okresie warunki udzielania kredytów mieszkaniowych nie uległy znacznej zmianie. Dało się jednak zaobserwować w ich kontekście jednak pewne zaostrzenia warunków, na przykład w postaci wzrostu marży kredytowej. Te nieznaczne zmiany nie wpłynęły jednak na popyt, który ponownie wzrósł.

Jak będzie wyglądać natomiast przyszłość kredytów na zakup nieruchomości? Zgodnie z odpowiedziami umieszczonymi w ankietach, banki zadeklarowały, że w tym okresie polityka kredytowa ulegnie zaostrzeniu. Mimo tego faktu, respondenci spodziewali się w dalszym ciągu niewielkiego wzrostu popytu na te produkty finansowe.

Co do kredytów konsumpcyjnych, sytuacja wygląda dwojako. Część banków zaostrzyła bowiem swoją politykę względem tych zobowiązań, a kilka z nich  postanowiło złagodzić warunki ich przyznawania. W przypadku łagodzenia zwiększeniu uległy maksymalne kwoty oraz wydłużył się maksymalny okres kredytowania.

Niemniej jednak, także w przypadku kredytów konsumpcyjnych banki zaobserwowały wzrost popytu. W kontekście planów na trzeci kwartał bieżącego roku, także tutaj banki zadeklarowały zamiar zaostrzenia warunków przyznawania tego rodzaju kredytów. Mimo tego faktu ponownie spodziewany jest wzrost popytu.

Monety okolicznościowe 2020 – plany NBP

Źródła:
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2019/kredytowy2019_3.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ostrzejsza polityka kredytowa na koniec roku?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
05 listopada 2019

Ostrzejsza polityka kredytowa na koniec roku?

Santander Bank Polska w Rumi
Oddziały
author
Patryk Byczek
15 maja 2019

Santander Bank Polska w Rumi

Expander w Legionowie
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
28 stycznia 2015

Expander w Legionowie

Biuro Terenowe ZUS w Górze
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS w Górze

KNF rusza z kolejną edycją kampanii „Oczarowani”
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
19 listopada 2019

KNF rusza z kolejną edycją kampanii „Oczarowani”

Porównaj