Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest?

author
Halszka Gronek
15 czerwca 2019

Niewielu z nas wie, że jako uczestnicy wypadku komunikacyjnego, którego sprawca nie miał ważnego OC, mamy prawo domagać się wypłaty odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucja ta działa na polskim rynku już od 1990 roku, chroniąc interesy poszkodowanych obywateli i dbając o należytą wypłatę odszkodowań z tytułu poniesionych strat. 

Spis treści

1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest?
2. Czym zajmuje się Fundusz?
3. Jak zgłosić szkodę do Funduszu?
4. Podstawa prawna i detale formalne.
5. Podsumowanie.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja państwowa powołana do życia w 1990 roku na skutek gwałtownego rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i następstw związanych z jego eskalacją. Głównym celem utworzenia Funduszu było przede wszystkim zapewnienie źródła, które mogłoby finansować wypłatę odszkodowań z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC. Chodzi przede wszystkim o przypadki, gdy sprawca wypadku (posiadacz pojazdu mechanicznego) nie miał wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub gdy nie został zidentyfikowany. 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest zasilany przez wszystkie ubezpieczalnie działające na rynku. Oznacza to, że środki służące na wypłatę niezbędnych odszkodowań z Funduszu pochodzą tak naprawdę ze składek opłacanych przez nas, klientów, na rzecz firmy, w której wykupiliśmy polisę odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście wypłata środków z Funduszu działa na zasadzie pożyczki. Gdy sprawca wypadku zostanie ustalony i wskazany, będzie on musiał zwrócić do Funduszu środki pieniężne, jakie instytucja wypłaciła w jego imieniu na rzecz poszkodowanego. 

Szkody poniesione na skutek wypadku komunikacyjnego można zgłaszać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń. Najlepiej w tym celu udać się do ubezpieczalni, w której sami wykupiliśmy polisę. A czy zgłoszenie szkody się opłaca? Cóż, wyniki mówią same za siebie: tylko w 2014 roku suma wszystkich odszkodowań i innych świadczeń wypłaconych przez Fundusz na rzecz pokrzywdzonych wyniosła 68,5 miliona złotych. Dzięki pomocy Funduszu dziesiątki tysięcy ofiar wypadków odzyskały swoje należności.


Sprawdź nasz ranking kredytów online: https://www.zadluzenia.com/kredyt-online/

 

Czym zajmuje się Fundusz?

Jak zaznaczyliśmy już we wstępie do niniejszego artykułu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny para się przede wszystkim wypłatą odszkodowań z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Chodzi oczywiście o przypadki, gdy sprawca wypadku nie posiadał ważnej polisy lub gdy nie udało się ustalić jego tożsamości (a tym samym danych ubezpieczeniowych). Dzięki swej działalności Fundusz wspiera więc wszystkich poszkodowanych, którzy ponieśli straty wskutek błędu nieznanego lub nieubezpieczonego sprawcy.

Jednak wypłata świadczeń nie jest jedynym zadaniem do realizacji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja ta jest także organem uprawnionym do kontroli spełnienia obowiązku wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, iż Fundusz ma pełne prawo zweryfikować fakt posiadania przez nas ważnego OC, a w razie jego braku – nałożyć na nas opłaty karne zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada również za wypłatę świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia rolników posiadających gospodarstwa rolne. Co nie mniej istotne, Fundusz zaspokaja także roszczenia osób uprawnionych do wierzytelności w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnika. Ponadto instytucja ta prowadzi oficjalną bazę danych Ośrodka Informacji, na której listy trafiają wszelkie niezbędne informacje dotyczące polis wykupionych przez polskich obywateli. Dane te można sprawdzić korzystając z prostej aplikacji mobilnej. 

Jak zgłosić szkodę do Funduszu?

Szkody poniesione na skutek wypadku komunikacyjnego można zgłaszać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń. Najlepiej w tym celu udać się do ubezpieczalni, w której sami wykupiliśmy polisę. Warto pamiętać, iż zakład ubezpieczeń nie ma prawa odmówić nam przyjęcia zgłoszenia dotyczącego niemożności ściągnięcia z OC sprawcy należności za poniesione szkody i starty. Czas na rozpatrzenie wniosku o wypłatę środków z Funduszu wynosi 30 dni. 

Jeśli sprawca wypadku jest nieznany, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pokryje 100% należnych świadczeń z tytułu szkód osobistych (śmierć, poważny uszczerbek na zdrowiu itp.). W przypadku strat materialnych wypłata będzie zależeć od stopnia uszkodzenia naszych dóbr materialnych, jednak z pewnością nie będzie to 100% należności. 

Zgoła inna sytuacja czeka poszkodowanych, którzy oczekują wypłaty należności z powodu nieubezpieczonego lecz znanego sprawcy. W takim przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca bowiem 100% należności za szkody osobowe i 100% należności za szkody materialne. Wynika to z faktu, iż przy znanym sprawy łatwiej jest dochodzić od niego zwrotu uiszczonych kosztów. Tym samym ryzyko inwestycyjne jest mniejsze, a więc Fundusz może pozwolić sobie na większą, to znaczy 100-procentową wypłatę świadczenia. 

Podstawa prawna i detale formalne

Aktem prawnym, który reguluje sposób funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem 2004 roku. Jego ujednoliconą treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 124 na rok 2003, pod pozycją 1152. 

§

PODSTAWA PRAWNA

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, jest instytucją wykonującą zadania określone w ustawie. Fundusz jest właściwy w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w związku z kontrolą spełnienia obowiązku zawierania umów obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej […]. (art. 96., 1-2.)

 

Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych […] za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 98., 1.)


Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152)

 

Na czele Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego stoi Zarząd, w którego skład wchodzą następujące osoby:

  1. Elżbieta Wanat-Połeć (Prezeska Zarządu od 2008 roku);
  2. Zdzisława Cwalińska-Weychert (Wiceprezeska Zarządu od 2012 roku);
  3. Hubert Stoklas (Wiceprezes Zarządu UFG od 2008 roku);
  4. Małgorzata Ślepowrońska (Członek Zarządu od 2016 roku).

 

Siedziba Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego mieści się pod adresem:

ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa.

Centrum Obsługi Klienta (godzi. 8:00-17:00 w dni powszednie): +48 22 53 96 100

Podsumowanie


Źródła:
https://www.ufg.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Ania
Ania
2022-03-06 15:46:38

UFG nie jest instytucją państwową !

Podobne artykuły

Allegro Smart. Darmowa dostawa w abonamencie
Ekonomia
author
Halszka Gronek
27 sierpnia 2018

Allegro Smart. Darmowa dostawa w abonamencie

Chwilówki Kościerzyna
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
27 stycznia 2022

Chwilówki Kościerzyna

Santander Bank Polska z gwarancjami BGK dla przedsiębiorców
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 kwietnia 2020

Santander Bank Polska z gwarancjami BGK dla przedsiębiorców

Credit Agricole w Dzierżoniowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 lipca 2019

Credit Agricole w Dzierżoniowie

E-dowód – aplikacja rządowa
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
01 maja 2020

E-dowód – aplikacja rządowa

BNP Paribas – zmiana w Radzie Nadzorczej
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
22 listopada 2019

BNP Paribas – zmiana w Radzie Nadzorczej

Porównaj