Rygorystyczne zmiany w kwestii umów o pracę

Rygorystyczne zmiany w kwestii umów o pracę

author
Halszka Gronek
17 kwietnia 2019

Jak wynika ze wstępnie ogłoszonych informacji, polski rząd pracuje nad wprowadzeniem zmian do Kodeksu pracy. Nowe regulacje dotkną zarówno pracowników, jak i pracodawców, a same umowy o prace staną się mniej elastyczne i mniej atrakcyjne. Sprawdzamy najważniejsze informacje w tej sprawie. 

Do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji trafił projekt zmian obowiązującego prawa pracy. Główny punkt propozycji rządzących dotyczy wymogu podawania przyczyny wypowiedzenia w przypadku umów zawartych na czas określony. Zdaniem licznych ekspertów tego typu zmiana prawna uczyni umowy o pracę jeszcze mniej elastycznymi i atrakcyjnymi.

Obecnie obowiązek podania powodu wypowiedzenia obowiązuje jedynie w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem oraz w przypadku każdej umowy rozwiązanej bez wypowiedzenia. Nowy projekt zmian prawnych miałby natomiast zmusić pracodawców do podawania powodu rozwiązania stosunku pracy w przypadku umów zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. 

Jedni cieszą się na wieść o planowanych reformach, inni natomiast – a w tym rzesza ekspertów – ostrzegają przed niekorzystnymi konsekwencjami. Ich zdaniem obecne regulacje gwarantują zróżnicowanie form zatrudnienia, a w konsekwencji – elastyczność rynku pracy. Decyzja w sprawie tego, jak potoczą się losy projektu, wciąż nie zapadła. Propozycja trafiła do senackiej komisji kierowanej przez Roberta Mamątowa (PiS). 

Obecna podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię umowy o pracę i warunków jej ewentualnego rozwiązania, jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku, znana powszechnie jako Kodeks pracy. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem 1975 roku i na przełomie wszystkich lat swego obowiązywania był, oczywiście, wielokrotnie nowelizowany. 

Obecny kształt kodeksu umożliwia rozwiązanie umowy o pracę bez podawania przyczyny w następujących przypadkach:

§

PODSTAWA PRAWNA

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.


Art. 30., § 4. Kodeksu pracy

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż według obecnej podstawy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę w czterech formach:

  1. na mocy porozumienia stron;
  2. poprzez rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (z zachowaniem okresu wypowiedzenia);
  3. oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
  4. poprzez rozwiązanie umowy o pracę bez zachowana okresu wypowiedzenia;
  5. wraz z upływem czasu, na który umowa była zawarta.

 

Z czterech powyższych przypadków wymóg podania przyczyny wypowiedzenia obowiązuje tylko przy:

  • rozwiązaniu umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
  • rozwiązaniu dowolnej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Zobacz, jaki jest okres wypowiedzenia dla każdej z umów: https://www.zadluzenia.com/okres-wypowiedzenia/ 

Negatywne skutki zmian prawnych

Eksperci zaznaczają, że obecna podstawa prawna, choć w wielu miejscach nieszczelna i wymagająca nowelizacji, w kwestii podawania powodu wypowiedzenia wpisuje się w tak zwany złoty środek. To prawda, że w przypadku umów zawartych na czas określony i rozwiązanych z zachowaniem okresu wypowiedzenia warunek podania przyczyny nie obowiązuje. Jednak to właśnie stanowi o zróżnicowaniu form zatrudnienia, a tym samym o elastyczności rynku pracy. 

Znawcy rynkowi, w tym i sami pracodawcy, zwracają uwagę na to, iż rygorystyczne usztywnienie systemu prawa pracy może spowodować skutki odwrotne od zamierzonych. Zamiast przyczynić się do szerszego stosowania umów o pracę, doprowadzi do wzrostu zatrudnienia pozapracowniczego. Mówiąc prosto, niektórym pracodawcom nie będzie się opłacać zatrudniać pracowników na umowach o pracę, więc przejdą na „śmieciówki”. 

Nawet jeśli pracodawcy nie zrezygnują masowo z oferowania umów o pracę, istnieje spora szansa, że nastąpi zmniejszenie liczby umów na czas określony powyżej 6 miesięcy. W efekcie pracownicy będą mogli liczyć na umowy krótsze, przykładowo 3 czy 4 miesięczne, jakie po czasie ustania zostaną odnowione. Jednak tego typu formy zatrudniania mocno uszczuplają naszą zdolność kredytową, czyniąc nasze zatrudnienie potencjalnie niestabilnym i niepewnym. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Czy grozi nam kryzys paliwowy?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
27 kwietnia 2019

Czy grozi nam kryzys paliwowy?

Kasa Stefczyka Jaworzno
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 października 2020

Kasa Stefczyka Jaworzno

PKO BP w Lubinie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
28 sierpnia 2019

PKO BP w Lubinie

Książeczka mieszkaniowa – na czym polega?
Poradnik
author
Dorota Cholewicka
04 marca 2023

Książeczka mieszkaniowa – na czym polega?

Alior Bank w Bartoszycach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
27 czerwca 2019

Alior Bank w Bartoszycach

Alior Bank w Jaśle
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
06 czerwca 2019

Alior Bank w Jaśle

Porównaj