Unia Europejska chce podniesienia wieku emerytalnego

Unia Europejska chce podniesienia wieku emerytalnego

author
Alicja Uzarowicz
09 czerwca 2019

Komisja Europejska w ostatnim czasie zasugerowała, że system emerytalny w Polsce powinien ulec zmianie. Efektem tej zmiany miałoby być podniesienie wieku emerytalnego. KE uzasadniała swoją sugestię tym, że takie zmiany mogłyby pobudzić zarówno rynek pracy w Polsce, jak również tempo wzrostu PKB.

W najnowszej rekomendacji Komisji Europejskiej dla krajów Unii Europejskiej zawarto sugestie zmian w krajach członkowskich na najbliższe 12 – 18 miesięcy. Wśród nich znalazło się również pewne zalecenie dla Polski. Odnosi się ono do naszego systemu emerytalnego i dotyczy zmiany wieku emerytalnego.

Jak określono to w dokumencie Komisji Europejskiej Polsce zaleca się „stworzenie systemu podwyższającego rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę”. Zostało to uzasadnione polepszeniem sytuacji polskiego rynku pracy oraz zwiększenia stabilności, jaką powinien gwarantować system emerytalny.

Tytułem małego przypomnienia, wiek emerytalny w Polsce miał stopniowo wzrastać i w rzeczywistości robił to do roku 2017. Pod koniec tego roku rząd postanowił jednak dokonać ustawowego obniżenia wieku emerytalnego, co miało wpływ na jego zatrzymanie na poziomie około 60 lat dla kobiet i 65 w przypadku mężczyzn.

Sugestia zwiększenia wieku emerytalnego

"

Wprowadzone w 2017 r. obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn będzie miało poważny niekorzystny wpływ na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych oraz spowoduje znaczące różnice w poziomie świadczeń otrzymywanych przez kobiety i przez mężczyzn

– poinformowano w rekomendacji Komisji Europejskiej.

Ponownie podniesienie wieku emerytalnego nie było jednak jedynym postulatem zgłoszonym przez Komisję Europejską w swojej rekomendacji. W odniesieniu do emerytur urzędnicy z KE skrytykowali również preferencję stawki świadczenia emerytalnego dla osób zatrudnionych w rolnictwie.

KE uargumentowała swoje stanowisko tym, że taki rodzaj stawki „hamuje mobilność pracowników” a także może przyczynić się do powstania ukrytego bezrobocia w polskim rolnictwie. Kolejną kwestią, na którą położono nacisk w rekomendacji KE jest edukacja adekwatna do realiów rozwijającego się świata.

W szczególności edukacja ta miałby swoim zasięgiem objąć te osoby dorosłe, które nierzadko borykają się z problemami w znalezieniu zatrudnienia w mniejszym lub większym stopniu poprzez swoje technologiczne zacofanie. Przede wszystkim należy, zdaniem KE rozwijać umiejętności, których brakuje na rynku pracy w Polsce.

Stanowisko Niemiec w kontekście wieku emerytalnego

Podczas rozmów na temat zmian w systemach emerytalnych poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej głos zabrała Kanclerz Niemiec Angela Merkel. W swojej wypowiedzi zawarła propozycję ujednolicenia systemu emerytalnego oraz prawa odnośnie urlopów dla całej strefy euro.

W kontekście wieku emerytalnego Merkel przyznała, że jej zdaniem wszyscy obywatele Europy powinni zaczynać najdłuższe wakacje życia dopiero w wieku lat 67. Doświadczenie pokazuje jednak, że ciężko będzie wprowadzić ten pomysł w życie. Przyczyną jest choćby to, w jaki sposób podniesienie wieku emerytalnego przyjęli Francuzi.

Reakcją obywateli na emeryturę po 62 roku życia były liczne demonstracje i protesty, na których czele znalazły się związki zawodowe. Obecnie kontrowersyjną wydaje się być także niemiecka reforma, która zakłada ustalenie tego wieku z poziomu 65 do 67 lat. Już teraz projekt reformy napotkał gwałtowny opór niemieckich syndykatów.

Jaki powinien być wiek emerytalny?

Chociaż spotyka się to z tak antagonistycznym nastawieniem różnych grup, wiek emerytalny dla dobra całej gospodarki powinien zostać podniesiony. Ma na to wpływ problem demograficzny, który polega na starzeniu się społeczeństw europejskich. Mniejsza ilość dzieci oznacza mniejszą ilość osób odprowadzającą składki.

Jak długo powinniśmy zatem pracować? Zdaniem ekspertów z magazynu „The Economist” aby system emerytalny był w stanie utrzymać narastającą ilość osób starszych, należy podnieść wiek emerytalny do poziomu 70 lat najpóźniej przed rokiem 2040. KE jest tego świadoma i stąd prawdopodobnie wynika treść rekomendacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

800 tysięcy kont „Jakie Chcę” w BZ WBK
Wpisy
author
Patryk Byczek
18 sierpnia 2018

800 tysięcy kont „Jakie Chcę” w BZ WBK

Kredyt hipoteczny Skarżysko-Kamienna
Kredyty miasta
autor wpisu
Dorota Cholewicka
03 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Skarżysko-Kamienna

Przebojowa pożyczka Michała Wiśniewskiego
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
11 stycznia 2014

Przebojowa pożyczka Michała Wiśniewskiego

Premia  w Providencie
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
07 lipca 2014

Premia w Providencie

Wypłaty 500+ opóźnione przez strajk pracowników socjalnych?
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
26 listopada 2018

Wypłaty 500+ opóźnione przez strajk pracowników socjalnych?

Kredyt hipoteczny Łomża
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
21 kwietnia 2017

Kredyt hipoteczny Łomża

Porównaj