Zmiany w urlopach dla nauczycieli

Zmiany w urlopach dla nauczycieli

author
02 stycznia 2018
Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące przyznawania nauczycielom urlopu zdrowotnego. Już nie lekarz rodzinny, a lekarz medycyny pracy będzie kierował nauczycieli na urlop dla poratowania zdrowia. Jakie jeszcze zmiany czekają nauczycieli? 

Przepisy zmieniające procedury przyznawania nauczycielom urlopu zdrowotnego zmieniają się wraz ze zmianą ustawy o finansowaniu zasań oświatowych (Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2017 r.) – art. 80 pkt 34). Jednocześnie zmieniają się także inne zapisy w Karcie Nauczyciela. 

Do kogo się zgłosić? 

Nauczyciel, który będzie się starał o przyznanie urlopy dla poratowania zdrowia, będzie musiał zgłosić się do lekarza medycyny pracy. Skierowania do tego lekarza nie wystawi jednak lekarz pierwszego kontaktu, a dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Będzie on musiał wystawić skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Skierowanie będzie mogło być wystawione:
– z inicjatywy dyrektora – w przypadku skierowania na badania lekarskie,
– z inicjatywy nauczyciela – w przypadku skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową.

Z jakiego powodu będzie przyznawany urlop dla poratowania zdrowia? 

Prawo do uzyskania urlopu od 1 stycznia 2018 roku ograniczono do zaledwie 4 przypadków. Urlop będzie udzielany tylko:
1. W celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej.
2. W celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę.
3. Na leczenie uzdrowiskowe.
4. Na rehabilitację uzdrowiskową.

Nowy wymóg dodatkowy 

Warunkiem do uzyskania urlopu zdrowotnego będzie przepracowanie bez przerwy 7 lat w szkole. Musi być to okres bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie urlopu dla poratowania zdrowia. Nowością jest to, że przez cały ten okres nauczyciel musi być zatrudniony co najmniej w wymiarze połowy pensum (1/2 obowiązkowego wymiaru godzin). W momencie rozpoczęcia urlopu nauczyciel musi być jednak zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. 

Okres siedmioletniej pracy musi być nieprzerwany – wyjątkowo za nieprzerwany okres uznaje się taki przypadek, gdy nauczyciel został zatrudniony w szkole nie później, niż w czasie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniej pracy (w tej samej lub innej szkole). Zostało tutaj przyjęte takie samo rozwiązanie, jak w przypadku zmiany pracodawcy podczas trwania stażu na wyższy stopień zawodowy. 

Procedura odwoławcza

Dyrektor będzie mógł odwołać się jedynie w przypadku orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wystawionego przez lekarza medycyny pracy, ale nie będzie mógł zakwestionować skierowania na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe. 

Od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie przysługiwało odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela albo siedzibę szkoły). Jeżeli orzeczenie zostanie wydane przez lekarza, który zatrudniony jest w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, to odwołać się będzie można jedynie do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. 

Odwołanie trzeba będzie złożyć w ciągu 14 dni od daty przedłożenia orzeczenia dyrektorowi szkoły do lekarza medycyny pracy, który to orzeczenie wydał. Kopia dokumentacji wraz z odwołaniem zostanie przekazana organowi odwoławczemu w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. W ciągu 30 dni organ odwoławczy przeprowadzi ponownie badania lekarskie nauczyciela i wyda ostatecznie orzeczenie, od którego nie będzie przysługiwało już odwołanie. 

Przebieg badania

Od dnia otrzymania skierowania od dyrektora nauczyciel będzie miał 30 dni za zgłoszenie się do lekarza medycyny pracy. Na badanie należy zabrać dowód osobisty oraz całą dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia. Zbadany zostanie ogólny stan zdrowa nauczyciela oraz:

– układ krążenia,
– układ ruchu,
– układ nerwowy,
– układ oddechowy,
– narządy mowy. 

Lekarz medycyny pracy może nie wystawić od razu ostatecznej opinii, tylko skierować nauczyciela na dodatkowe badania specjalistyczne. 

Nowe warunki = mniej urlopów

"Zmiana zasad udzielania urlopu będzie oznaczała zmniejszenie się liczby nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia. Przewiduje się, że zmniejszenie będzie istotne. Jeśli założymy, że liczba nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia zmniejszy się o 25 proc., oszczędności z tego tytułu szacuje się na 68 mln zł w roku 2018 i 137 mln zł w latach kolejnych" – można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Laur Klienta dla Provident Polska
Bez kategorii
author
27 grudnia 2018

Laur Klienta dla Provident Polska

Oddziały ING będą czynne krócej
Bez kategorii
author
14 października 2020

Oddziały ING będą czynne krócej

Alior Bank w Leżajsku
Oddziały
author
06 czerwca 2019

Alior Bank w Leżajsku

Kredyt gotówkowy „Wszystko gra”
Pod Lupą
author
30 sierpnia 2017

Kredyt gotówkowy „Wszystko gra”

Siódma nagroda The Best Annual Report dla PKO BP
Bez kategorii
author
18 października 2019

Siódma nagroda The Best Annual Report dla PKO BP

Promocja: „I możesz więcej – edycja II” w mBanku
Bez kategorii
author
03 lipca 2020

Promocja: „I możesz więcej – edycja II” w mBanku