Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

author
Halszka Gronek
31 lipca 2018
W życiu każdego z nas zdarzają się momenty, gdy zdrowie zaczyna szwankować, a my nie możemy pogodzić pracy zawodowej z leczeniem i odpowiednią rekonwalescencją. Niektórzy z nas mogą w takich chwilach liczyć na urlop zdrowotny. Kto i dlaczego?

Spis treści:
1. Co to jest urlop dla poratowania zdrowia?
2. Podstawa prawna urlopu.
3. Jakie zawody?
4. Ile trwa urlop na poratowanie zdrowia?
5. Jakie choroby?

 

CO TO JEST URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA?

Urlop dla poratowania zdrowia nazywany jest inaczej urlopem zdrowotnym. Jest on jedynym z prawnie określonych przywilejów pracowniczych, lecz – jak to z przywilejami bywa – szanse na jego otrzymanie mają tylko nieliczne grupy zawodowe.

Urlop zdrowotny, jaki przyznawany jest wyłącznie przedstawicielom wybranych zawodów, umożliwia choremu powrócenie do zdrowia. Pracownik, który otrzyma takowy urlop, ma szanse na to, by po przerwie powrócić do swych zawodowych obowiązków z nowymi siłami i świeżą energią.

Sprawdziliśmy, jakie zawody mogą liczyć na otrzymanie urlopu zdrowotnego i jakie choroby uprawniają do skorzystania z tego przywileju.

 

PODSTAWA PRAWNA URLOPU

Kwestia urlopu dla poratowania zdrowia regulowana jest kilkoma odrębnymi aktami prawnymi – w zależności od branży, w jakiej zatrudniony jest chory.

Sędziowie mogą liczyć na przyznanie urlopu zdrowotnego na podstawie treści artykułu 93. Ustawy o ustroju sądów powszechnych z 27. lipca 2001 roku, a prokuratorzy – art. 116. Ustawy o prokuraturze z 28. stycznia 2016 roku.

Nauczyciele akademiccy mają szansę na otrzymanie urlopu zdrowotnego w warunkach określonych w artykule 73. Karty Nauczyciela. W przypadku nauczycieli akademickich aktem regulującym kwestie urlopu zdrowotnego jest art. 134. ustawy z dnia 27. lipca  2005 roku nazwanej „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Ostatnią grupą zawodową, jaka może liczyć na przyznanie urlopu na poratowanie życia, są inspektorzy pracy. Wolne zostaje im przyznane po spełnieniu warunków określonych w art. 52. Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 13. kwietnia 2007 roku.

 

JAKIE ZAWODY?

Urlop dla poratowania zdrowia najczęściej kojarzony jest z grupą zawodową nauczycieli. To właśnie oni najczęściej z niego korzystają, bowiem praca, jaką wykonują, obciąża nie tylko ich fizycznie, lecz także psychicznie. Prawo do urlopu zdrowotnego przysługuje również nauczycielom akademicki.

Co istotne, od 1. stycznia 2018 r. o przyznaniu nauczycielowi tego urlopu decydować będzie tylko lekarz medycyny pracy, a nie – jak dotychczas – lekarz pierwszego kontaktu.

Prawo do uzyskania urlopu na poratowanie zdrowia prawo mają także sędziowie. Urlop w ich wypadku trwać może maksymalnie pół roku, a zgodę na niego udzielenie wydać musi sam Minister Sprawiedliwości. Sędziemu można udzielić urlop zdrowotny w celu przeprowadzenia leczenia, jeżeli wymaga ono powstrzymania się od pełnienia służby.

Na urlop zdrowotny liczyć mogą także prokuratorzy. Urlop przysługuje im przez maksymalnie pół roku, a co istotne – nie może być on udzielony, jeżeli prokurator nie wykonywał czynności przez rok z powodu choroby.  Zgodę na tego typu wypoczynek wydaje Prokurator Krajowy.

Na otrzymanie urlopu liczyć mogą także inspektorzy pracy. Główny Inspektor Pracy może udzielić podlegającemu mu pracownikowi wykonującemu lub nadzorującemu czynności kontrolne płatnego urlopu zdrowotnego na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Ukres przebywania na urlopie nie może być dłuższy niż 30 dni w jednym roku kalendarzowym.

Co warto zaznaczyć, niezależnie od ustawowych regulacji prawnych każdy pracodawca może przyznać swym pracownikom dodatkowe uprawnienie do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia. Jeśli pracodawca zdecyduje się na takie rozwiązanie, zobowiązany będzie zapisać je w regulaminie pracy lub innym układzie zbiorowym pracy.

 

ILE TRWA URLOP NA PORATOWANIE ZDROWIA?

Urlop na poratowanie zdrowia może trwać różny okres czasu – w zależności od branży, w jakiej zatrudniony jest chory.

W przypadku nauczycieli urlop zdrowotny może trwać maksymalnie rok rok szkolny, a więc od czas września jednego roku do sierpnia następnego roku.

W przypadku nauczycieli akademickich łączny wymiar urlopu zdrowotnego nie może przekroczyć łącznie jednego roku w całym okresie zatrudnienia danego pracownika.

Sędziom i prokuratorom przysługuje prawo do maksymalnie 6 miesięcy urlopu, a inspektorom pracy – do 30 dni w danym roku kalendarzowym.

 

JAKIE CHOROBY?

W przypadku nauczycieli za problem zdrowotny, jaki uprawnia do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia, uważa się wszelkie choroby zagrażające wystąpieniem choroby zawodowej, a także dolegliwości, w których powstaniu istotną rolę mogło odkrywać środowisko pracy lub sposób jej wykonywania.
 

Nauczyciele akademiccy otrzymają urlop, gdy stan ich zdrowia pracownika wymagać będzie powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zalecanego przez lekarza leczenia.

Sędziowie otrzymają płatny urlopu dla poratowania zdrowia wtedy, gdy konieczne będzie przeprowadzenie zaleconego leczenia – o ile kuracja ta wymagać będzie powstrzymania się od pełnienia służby zawodowej.

Inspektorzy pracy mogą natomiast liczyć na przyznanie urlopu zdrowotnego na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub na rehabilitację uzdrowiskową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Wojtek
Wojtek
2022-09-17 16:22:17

No to jest równość wobec prawa i zgodność z Konstytucją - śmiech na sali - jedne zawody mają przywilej płatnego urlopu na poratowanie zdrowia, a większość czerni musi zasuwać nawet gdy są chorzy.

zdegustowana zmianami
zdegustowana zmianami
2018-08-07 15:46:46

Ja to się cieszę, że poszłam w tamtym roku, zanim się zmieniły zasady. Nauczycielom należy się oddech.

Podobne artykuły

Majowy rozwój rynku nieruchomości
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
25 czerwca 2019

Majowy rozwój rynku nieruchomości

Citi Handlowy – NIP, REGON, KRS i dane adresowe
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
26 listopada 2018

Citi Handlowy – NIP, REGON, KRS i dane adresowe

Na czym polega karta eSIM?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
14 grudnia 2018

Na czym polega karta eSIM?

Spada liczba mieszkań komunalnych
Blog
author
Patryk Byczek
09 października 2018

Spada liczba mieszkań komunalnych

Promocja: „Z nami najlepiej – III edycja” w Alior Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
20 listopada 2019

Promocja: „Z nami najlepiej – III edycja” w Alior Banku

Wyniki rynku leasingu podobne do zeszłorocznych
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
10 sierpnia 2019

Wyniki rynku leasingu podobne do zeszłorocznych

Porównaj