Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

author
31 lipca 2018
W życiu każdego z nas zdarzają się momenty, gdy zdrowie zaczyna szwankować, a my nie możemy pogodzić pracy zawodowej z leczeniem i odpowiednią rekonwalescencją. Niektórzy z nas mogą w takich chwilach liczyć na urlop zdrowotny. Kto i dlaczego?

Spis treści:
1. Co to jest urlop dla poratowania zdrowia?
2. Podstawa prawna urlopu.
3. Jakie zawody?
4. Ile trwa urlop na poratowanie zdrowia?
5. Jakie choroby?

 

CO TO JEST URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA?

Urlop dla poratowania zdrowia nazywany jest inaczej urlopem zdrowotnym. Jest on jedynym z prawnie określonych przywilejów pracowniczych, lecz – jak to z przywilejami bywa – szanse na jego otrzymanie mają tylko nieliczne grupy zawodowe.

Urlop zdrowotny, jaki przyznawany jest wyłącznie przedstawicielom wybranych zawodów, umożliwia choremu powrócenie do zdrowia. Pracownik, który otrzyma takowy urlop, ma szanse na to, by po przerwie powrócić do swych zawodowych obowiązków z nowymi siłami i świeżą energią.

Sprawdziliśmy, jakie zawody mogą liczyć na otrzymanie urlopu zdrowotnego i jakie choroby uprawniają do skorzystania z tego przywileju.

 

PODSTAWA PRAWNA URLOPU

Kwestia urlopu dla poratowania zdrowia regulowana jest kilkoma odrębnymi aktami prawnymi – w zależności od branży, w jakiej zatrudniony jest chory.

Sędziowie mogą liczyć na przyznanie urlopu zdrowotnego na podstawie treści artykułu 93. Ustawy o ustroju sądów powszechnych z 27. lipca 2001 roku, a prokuratorzy – art. 116. Ustawy o prokuraturze z 28. stycznia 2016 roku.

Nauczyciele akademiccy mają szansę na otrzymanie urlopu zdrowotnego w warunkach określonych w artykule 73. Karty Nauczyciela. W przypadku nauczycieli akademickich aktem regulującym kwestie urlopu zdrowotnego jest art. 134. ustawy z dnia 27. lipca  2005 roku nazwanej „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Ostatnią grupą zawodową, jaka może liczyć na przyznanie urlopu na poratowanie życia, są inspektorzy pracy. Wolne zostaje im przyznane po spełnieniu warunków określonych w art. 52. Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 13. kwietnia 2007 roku.

 

JAKIE ZAWODY?

Urlop dla poratowania zdrowia najczęściej kojarzony jest z grupą zawodową nauczycieli. To właśnie oni najczęściej z niego korzystają, bowiem praca, jaką wykonują, obciąża nie tylko ich fizycznie, lecz także psychicznie. Prawo do urlopu zdrowotnego przysługuje również nauczycielom akademicki.

Co istotne, od 1. stycznia 2018 r. o przyznaniu nauczycielowi tego urlopu decydować będzie tylko lekarz medycyny pracy, a nie – jak dotychczas – lekarz pierwszego kontaktu.

Prawo do uzyskania urlopu na poratowanie zdrowia prawo mają także sędziowie. Urlop w ich wypadku trwać może maksymalnie pół roku, a zgodę na niego udzielenie wydać musi sam Minister Sprawiedliwości. Sędziemu można udzielić urlop zdrowotny w celu przeprowadzenia leczenia, jeżeli wymaga ono powstrzymania się od pełnienia służby.

Na urlop zdrowotny liczyć mogą także prokuratorzy. Urlop przysługuje im przez maksymalnie pół roku, a co istotne – nie może być on udzielony, jeżeli prokurator nie wykonywał czynności przez rok z powodu choroby.  Zgodę na tego typu wypoczynek wydaje Prokurator Krajowy.

Na otrzymanie urlopu liczyć mogą także inspektorzy pracy. Główny Inspektor Pracy może udzielić podlegającemu mu pracownikowi wykonującemu lub nadzorującemu czynności kontrolne płatnego urlopu zdrowotnego na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Ukres przebywania na urlopie nie może być dłuższy niż 30 dni w jednym roku kalendarzowym.

Co warto zaznaczyć, niezależnie od ustawowych regulacji prawnych każdy pracodawca może przyznać swym pracownikom dodatkowe uprawnienie do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia. Jeśli pracodawca zdecyduje się na takie rozwiązanie, zobowiązany będzie zapisać je w regulaminie pracy lub innym układzie zbiorowym pracy.

 

ILE TRWA URLOP NA PORATOWANIE ZDROWIA?

Urlop na poratowanie zdrowia może trwać różny okres czasu – w zależności od branży, w jakiej zatrudniony jest chory.

W przypadku nauczycieli urlop zdrowotny może trwać maksymalnie rok rok szkolny, a więc od czas września jednego roku do sierpnia następnego roku.

W przypadku nauczycieli akademickich łączny wymiar urlopu zdrowotnego nie może przekroczyć łącznie jednego roku w całym okresie zatrudnienia danego pracownika.

Sędziom i prokuratorom przysługuje prawo do maksymalnie 6 miesięcy urlopu, a inspektorom pracy – do 30 dni w danym roku kalendarzowym.

 

JAKIE CHOROBY?

W przypadku nauczycieli za problem zdrowotny, jaki uprawnia do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia, uważa się wszelkie choroby zagrażające wystąpieniem choroby zawodowej, a także dolegliwości, w których powstaniu istotną rolę mogło odkrywać środowisko pracy lub sposób jej wykonywania.
 

Nauczyciele akademiccy otrzymają urlop, gdy stan ich zdrowia pracownika wymagać będzie powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zalecanego przez lekarza leczenia.

Sędziowie otrzymają płatny urlopu dla poratowania zdrowia wtedy, gdy konieczne będzie przeprowadzenie zaleconego leczenia – o ile kuracja ta wymagać będzie powstrzymania się od pełnienia służby zawodowej.

Inspektorzy pracy mogą natomiast liczyć na przyznanie urlopu zdrowotnego na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub na rehabilitację uzdrowiskową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

zdegustowana zmianami
zdegustowana zmianami
2018-08-07 15:46:46

Ja to się cieszę, że poszłam w tamtym roku, zanim się zmieniły zasady. Nauczycielom należy się oddech.

Podobne artykuły

thumbnail
Oddziały
author
20 lipca 2021

Santander Consumer Bank Bełchatów

Już wkrótce smartfon będzie terminalem płatniczym
Bez kategorii
author
30 czerwca 2019

Już wkrótce smartfon będzie terminalem płatniczym

Podwyżki dla pracowników Biedronki
Wpisy
author
29 grudnia 2017

Podwyżki dla pracowników Biedronki

Wygraj tablet od Smart Pożyczka
Wpisy
author
22 kwietnia 2016

Wygraj tablet od Smart Pożyczka

PKO stworzy fundusz emerytalny dla piłkarzy Ekstraklasy?
Aktualności
author
23 lipca 2018

PKO stworzy fundusz emerytalny dla piłkarzy Ekstraklasy?