Już 60 proc. przedsiębiorców w Polsce uważa, że prowadzenie działalności nie należy do najłatwiejszych i robi się coraz trudniej. Tak wynika z badania zleconego przez firmę inFakt, którego realizacji podjął się podmiot o nazwie ARC Rynek i Opinia. Analizę przeprowadzono w marcu 2019 r.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 11.07.2019
Udostępnij:

Właściciele firm zapytani o warunki prowadzenia działalności w Polsce w 60 proc. przyznali, że nie należy to do najłatwiejszych sposobów zarabiania na życie. Co więcej, wielu przedsiębiorców przyznaje, że zauważyło pogorszenie warunków prowadzenia działalności w ciągu ostatnich trzech lat.

Podejście firm do warunków oferowanych przez Polskę w kontekście przedsiębiorczości stało się przedmiotem analizy zleconej przez inFakt firmie ARC Rynek i Opinia. Owocem pracy analityków jest „Badanie Polskiej Przedsiębiorczości”, które swoje miejsce miało w marcu bieżącego roku.

Fakt, iż jest to kolejna analiza tego rodzaju pozwala na porównanie wyników tegorocznych z poprzednimi. Badanie to przeprowadzone zostało bowiem także w roku 2018. Wyniki nie są zbyt optymistyczne – w obu wskazanych obszarach maleje satysfakcja prezentowana przez przedsiębiorców.

Coraz więcej przedsiębiorców jest niezadowolonych

Poza prośbą o opinię na temat warunków prowadzenia mikro działalności w Polsce respondentów zapytano o uzasadnienie swojego stanowiska. Najczęściej zgłaszanymi przez przedsiębiorców przyczynami niezadowolenia z polskiej przedsiębiorczości są trzy kwestie.

Po pierwsze, zdaniem właścicieli firm, państwo nałożyło zdecydowanie za wysokie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego. Nie pociesza fakt, iż niedawno rząd zapowiedział wzrost składek ZUS. Kolejną przeszkodą w rozwoju przedsiębiorców polskich są za wysokie podatki. Pożerają one za dużo przychodu osiąganego przez firmy.

Trzecim powodem, dla którego przedsiębiorcy wyrażają swoje niezadowolenie wiąże się ze środowiskiem legislacyjnym. Zdaniem właścicieli firm bowiem prawo zmienia się zbyt często. Przepisy powinny być czymś w miarę pewnym, aby można było się od nich zaadaptować.

Nie są to jednak jedyne powody które powodują niezadowolenie wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. W dalszej kolejności pojawiły się czynniki, na które przedsiębiorcy mają wpływ, takie jak niepewność finansowa, ciągły stres czy brak wolnego czasu. Z tymi kwestiami jednak łatwiej sobie poradzić.

przedsiębiorców

Czas wolny pożera biurokracja

Bardzo znane i całkiem prawdziwe jest powiedzenie, że „czas to pieniądz”. Rozumieją to w szczególności przedsiębiorcy, którzy często dopinają w swoich firmach każdą kwestię na ostatni guzik kosztem czasu wolnego, spędzonego na przykład w rodzinnym kręgu. W skracaniu czasu ich pracy nie pomaga niestety biurokracja.

Grupę badawczą stanowiła grupa przedsiębiorców mikro. Są to zatem podmioty, które rzadko mogą sobie pozwolić na zatrudnienie na pełen etat księgowego czy też prawnika, o obu nie wspominając. Zdaniem przedsiębiorców biorących udział w badaniu są to dwie najbardziej czasochłonne kwestie.

Badanie bowiem wykazało, że najwięcej czasu, poza oczywiście działalnością operacyjną, przedsiębiorcy mikro poświęcają na przyswajanie zmian prawnych oraz rozwiązywanie kwestii księgowych i formalnych. Ponadto, wielu przedsiębiorców regularnie doucza się, aby lepiej rozumieć system prawny i podatkowy.

przedsiębiorców


Źródła:
https://www.infakt.pl/blog/

Komentarze