Prawdopodobny wzrost opłat sądowych

Prawdopodobny wzrost opłat sądowych

author
Alicja Uzarowicz
29 maja 2019

Każde przepisy prawa po pewnym czasie wymagają uaktualnienia. Obecnie sejmowa komisja kodyfikacyjna rozpoczęła pracę nad zmianami w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja? Można się spodziewać między innymi wzrostu opłat sądowych oraz likwidacji „fikcji doręczenia”.

14 maja Sejmowa Komisja do spraw nowelizacji prawa cywilnego przyjęła pierwotny projekt zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Zgodnie z projektem do ustawy omawiającej proces cywilny nastąpi wiele zmian w aktualnie brzmiących przepisach. Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja?

Najczęściej przed sądem cywilnym rozpatrywane są sprawy majątkowe. Oznacza to, że najmocniej planowany wzrost opłat uderzy właśnie w tego rodzaju postępowania. Zlikwidowana zostanie jednocześnie „fikcja doręczenia”, która polega na tym, że w sytuacji, kiedy po zawiadomieniu powtórnym pismo nie zostanie odebrane, uznaje się je za doręczone.

Co więcej, nowelizacja nałoży na komorników nowe obowiązki, na przykład będą oni mieli obowiązek poszukiwania adresu zamieszkania dłużnika. Zmiana przepisów spowoduje także wstrzymanie planów utworzenia Elektronicznego Biura Podawczego. Są to tylko niektóre przykłady planowanych zmian.

Co zmieni się w opłatach sądowych

Na ten moment opłaty sądowe wylicza się na dwa różne sposoby. Głównym kryterium jest wartość przedmiotu sporu. Jeżeli mieści się ona w granicach 20 tys. zł, to opłata sądowa jest stała. Natomiast w przypadku droższych procesów, stanowi ona 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Jak zmieni ten stan rzeczy nowelizacja?

Ustawodawca postanowił podtrzymać granicę stałych opłat sądowych na poziomie 20 tys. zł. Nowe przepisy odnosić się będą do kwot mniejszych niż ten próg. Za roszczenie w kwocie 2,5 tys. zł zapłacimy w sądzie 200 zł zamiast 100 zł jak dotychczas.  Może mieć to związek z wolą zachęcenia stron procesu do skorzystania z pozasądowych, polubownych metod rozwiązywania sporów cywilnych.

W przypadku roszczenia o wartości 16 tys. zł, sąd zażyczy sobie tak zwanego wpisu o wartości 1000 zł wobec wcześniej funkcjonującego 300 zł. Co do roszczeń powyżej 20 tys. zł, 5 proc. wartości pozostaje w mocy, choć górną granicę zwiększono o 100 tys. zł i będzie ona wynosić po wejściu przepisów w życie 200 tys. zł.

Jakie inne koszty ulegną zwiększeniu?

Dotychczas otrzymanie przez którąkolwiek ze stron procesu uzasadnienia wyroku było bezpłatne. Po zmianie natomiast każdorazowe wydanie uzasadnienia wyroku będzie kosztować 100 zł. Tę kwotę strona może zaliczyć na poczet odwołania od wyroku. Wciąż jednak jest to zwiększenie kosztów, jakie ponosi strona w procesie.

"

Po wejściu w życie nowelizacji, bez uzyskania uzasadnienia, nie będziemy mogli już odwołać się od wyroku sądu. Do tej pory takie rozwiązanie było dopuszczalne, mimo że oznaczało to wniesienie apelacji „w ciemno”

– wyjaśnia dr Jan Prasałek.

Jak wyjaśnił dalej ekspert, wprowadzenie tej opłaty ma usprawnić działanie sądów poprzez swoiste odciążenie sędziów. Do tej pory byli oni zmuszeni pisać uzasadnienie do każdego wydanego wyroku. Był to proces czasochłonny i nie zawsze potrzebny. W wielu bowiem przypadkach strona nie chce się odwołać, a jedynie dowiedzieć dlaczego przegrała.

Nowelizacja Kodeksu Karnego. Sprawdź, co się zmieniło tutaj.

Rezygnacja z Elektronicznego Biura Podawczego

Projekt tego systemu teleinformatycznego miał na celu umożliwienie zainteresowanym złożenie do sądu między innymi pism procesowych. Elektroniczne Biuro Podawcze miało ułatwić doręczanie elektroniczne dokumentów oraz gwarantować dostęp do akt sądowych.

Niewątpliwie taki system ułatwiłby i usprawniłby prace sądów, w których na wyrok trzeba czasami czekać nawet kilka lat. Efektem obecnie planowanej nowelizacji będzie jednak opóźnienie początku istnienia tego systemu o nawet kilkanaście lat.

"

Niestety, wprowadzenie tego rozwiązania oznaczałby nakład ogromnych środków finansowych oraz pracy. Dopóki system nie zostanie usprawniony, nie możemy liczyć na technologię, która z powodzeniem działa w wielu europejskich krajach. Tego typu rozwiązania miałyby największe znaczenie w przyspieszaniu postępowań cywilnych

– tłumaczy Radosław Cieciórski z Polskiego Zarządu Zarządzania Wierzytelnościami.


Źródła:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r46249613,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-niektorych-in.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Eurobank sesje przychodzące i wychodzące
Sesje przelewów
author
Dominika Sobieraj
29 czerwca 2022

Eurobank sesje przychodzące i wychodzące

Alior Bank w Lesznie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
29 maja 2019

Alior Bank w Lesznie

50 biletów na mecz Polska-Japonia od Carrefour
Wpisy
author
Patryk Byczek
16 maja 2018

50 biletów na mecz Polska-Japonia od Carrefour

Ile się czeka na decyzję kredytową?
Ekonomia
author
Halszka Gronek
11 maja 2023

Ile się czeka na decyzję kredytową?

BGŻ BNP Paribas partnerem Szlachetnej Paczki
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 grudnia 2018

BGŻ BNP Paribas partnerem Szlachetnej Paczki

thumbnail
Banki
autor wpisu
Adam Zieliński
02 lipca 2016

Ranking kont osobistych

Porównaj