Znaczny wzrost poparcia dla euro

Znaczny wzrost poparcia dla euro

author
Alicja Uzarowicz
21 sierpnia 2019

Komisja Europejska cyklicznie stara się dowiedzieć, jaki stosunek do wspólnej waluty mają mieszkańcy Unii Europejskiej. Zgodnie z najnowszym opublikowanym przez KE Eurobarometrem, pozytywne zdanie ma o niej aż 76 proc. respondentów, czyli o 9 pkt proc. więcej niż przed pięciu laty. Świadczy o tym poziom poparcia dla unii gospodarczej i walutowej, o którą zapytano respondentów.

Kolejna edycja Eurobarometru odbyła się pomiędzy 7 czerwca i 1 lipca bieżącego roku. Wśród respondentów znaleźli się obywatele wszystkich 28 państw członkowskich, jak również ci z 5 państw kandydujących. Jak wynika z ustaleń badania, rośnie poparcie dla euro – wspólnotowej waluty, jak i dla samej Unii.

Najciekawiej wypadły wyniki dla samej waluty. Zapytani o zdanie mieszkańcy krajów należących do strefy euro w 76 proc. uważają, że powinno dojść do zjednoczenia walutowego i gospodarczego całej wspólnoty. Jest to rekordowa wartość od wiosny 2004 r. Jednocześnie taki wynik wskazuje na wzrost o 1 pkt proc. od jesieni 2018 r.

Co więcej, w porównaniu do wiosny sprzed trzech lat, poparcie wzrosło o aż 8 pkt proc. Jednocześnie ze wzrostem poparcia dla euro wśród obywateli, którzy nim płacą, spada odsetek sceptyków. Od ostatniego badania było ich o 2 pkt proc. mniej, czyli 18 proc. O stosunek do wspólnej waluty zapytano jednak nie tylko mieszkańców strefy euro.

Unia Europejska dofinansuje e-zdrowie

Cieplejsze nastawienie Europejczyków do euro

Pozytywny stosunek do wspólnotowej waluty mają nie tylko obywatele państw należących już do strefy euro. Łącznie wśród wszystkich respondentów poparcie względem europejskiej unii walutowej i gospodarczej wyraziło 62 proc. Jest to wynik rekordowy od wiosny 2017 r., kiedy wyniósł 63 proc.

Co trzeciego Europejczyka nie przekonuje wizja tak dogłębnej integracji gospodarczej w ramach wspólnoty europejskiej. 30 proc. respondentów ogółem wyraziło swój sprzeciw względem takiego stanu rzeczy. Jest to najniższy poziom sprzeciwu, jaki osiągnięto po jesieni roku 2004.

Które kraje cechuje największa sympatia względem euro? Są to takie państwa jak Słowenia (88 proc.), Portugalia i Estonia (po 85 proc.). Nieco mniejsze poparcie wyrazili Finowie i Irlandczycy (84 proc.), jak również Hiszpanie, Luksemburczycy oraz Belgowie (po 82 proc.), czy Niemcy (81 proc.).

Strefa Euro – jakie państwa należą?

Które kraje nie chcą euro?

Wśród państw o wyższym poziomie sceptycyzmu względem unii gospodarczej i walutowej należy wskazać Węgry i Rumunię. W krajach tych poparcie nadal jest większe niż połowiczne, ale niewiele. Kraje te odpowiednio uzyskały wyniki 57 i 59 proc.

Nie powinno dziwić, że znacznie mniej pozytywnie kształtuje się stosunek do euro wśród obywateli państw, które waluty tej nie przyjęły. I chociaż za unią są Szwecja (68 proc. poparcia), Czechy i Dania (67 proc.), to w opozycji znajdują się na przykład Wielka Brytania (60 proc.).

Jakie jest podejście Polaków odnośnie wejścia do strefy euro? Wynik badania wśród naszych rodaków choć wyższy od Chorwatów czy Bułgarów, nie jest mocno optymistyczny, bo wynosi 55 proc. Dwa pozostałe kraje miały poparcie dla unii gospodarczej i walutowej rzędu 54 i 45 proc.

Od zeszłorocznego badania przeprowadzonego na jesieni poparcie wzrosło w 13 państwach należących do Unii Europejskiej. W tym najmocniej na Litwie (+7 pkt proc.) oraz w Portugalii (+8 pkt proc.). Na gorsze podejście zmieniło się w dziesięciu krajach, najbardziej w Danii i Szwecji (po -4 pkt proc.).

Najwięcej przelewów w euro wymieniamy z Niemcami i Holendrami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bocian Pożyczki w Koszalinie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
18 lipca 2019

Bocian Pożyczki w Koszalinie

Multiskrytka – nowość w Paczkomatach
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
08 maja 2020

Multiskrytka – nowość w Paczkomatach

Profi Credit w Żorach
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
10 listopada 2018

Profi Credit w Żorach

Deutsche Bank w Sosnowcu
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
08 grudnia 2017

Deutsche Bank w Sosnowcu

Kredyt gotówkowy Namysłów
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
14 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Namysłów

Kredyt gotówkowy Dzierżoniów
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
08 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Dzierżoniów

Porównaj