Zalety pracy zdalnej według ekspertów

Zalety pracy zdalnej według ekspertów

author
Halszka Gronek
24 marca 2020

Z powodu epidemii koronawirusa rząd umożliwił pracodawcom delegowanie swych podwładnych do pracy zdalnej, czyli pracy wykonywanej w domu, z dala od potencjalnie groźnych skupisk ludzkich. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, przykładowo zmniejsza zapotrzebowanie na „chorobowe” i wolne na żądanie, a ponadto pozwala utrzymać płynność działalności danej firmy, wpływając tym samym na korzyść na gospodarkę. 

Koronawirus a praca zdalna w Polsce

Stan zagrożenia epidemicznego, a obecnie już stan epidemii w Polsce, to czas, kiedy szczególnie nie zaleca się wychodzenia z domu – także w celach zarobkowych. Oczywiście każdy z nas musi mieć za co żyć, dlatego rezygnacja z pracy w większości przypadków nie wchodzi w grę. 

By nie stawiać Polaków przed dramatycznym wyborem, czy mieć na chleb, czy może podjąć ryzyko zachorowania z powodu wirusa COVID-19, Prezydent RP Andrzej Duda wprowadził do wydanej na początku marca specustawy zapis dotyczący możliwość polecenia pracownikowi wykonania tak zwanej pracy zdalnej.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3. specustawy

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).


Źródło: Dz.U.2020.0.374 tj. – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Praca zdalna w teorii dla każdego

Co istotne dla wielu pracowników, przesłanki polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę są bardzo szerokie. Oznacza to, iż w praktyce każdy pracodawca – choćby ze względu na prewencję epidemiczną – może polecić pracownikom pracę zdalną. Na potwierdzenie tegoż faktu przytaczamy zapis specustawy, który celowo nie dookreśla szczegółowego sposobu interpretowania „przeciwdziałania COVID-19”, tym samym pozostawiając niemal dowolny sposób pojmowania tegoż zwrotu.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2 specustawy

1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby, o której mowa w ust. 1.


Źródło: Dz.U.2020.0.374 tj. – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Warto w tym miejscu doprecyzować, iż każdy, kto liczy na możliwość skorzystania pracy zdalnej, powinien się przygotować na ewentualną odmowę, wszak decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik ma prawo złożyć stosowny wniosek o umożliwienie wykonywania obowiązków służbowych w określonym czasie poza miejscem jej stałego wykonywania, ale sam wniosek nie zobowiązuje pracodawcy do przychylenia się do prośby podwładnego. Niemniej o możliwość pracy  zdalnej warto zawalczyć, gdyż ma ona wiele plusów.

Wiele zalet, mało regulacji

Faktem jest, że praca zdalna – zwłaszcza w dobie epidemii, z którą obecnie walczymy w Polsce – ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim pozwala ona zapobiegać lub ograniczać kontakty z innymi osobami, co jest niezwykle ważnym środkiem zapobiegającym szybkiemu roznoszeniu się koronawirusa. Niestety jak zauważają eksperci Federacji Przedsiębiorców Polskich, duże problemy dla przedsiębiorców rodzi fakt braku przepisów dokładnie regulujących zasady świadczenia pracy zdalnej. 

Eksperci są zdania, iż praca zdalna powinna jak najszybciej zostać uregulowana, aby można było ją powszechnie stosować w sposób legalny i przewidziany w przepisach Kodeksu pracy. W obecnym kształcie podstawy prawnej pojawiają się liczne wątpliwości przykładowo w kwestii ochrony danych i powierzenia sprzętu służbowego (i odpowiedzialności za niego) a także wypadków w „miejscu pracy”.

"

Gdyby praca zdalna była już unormowana w przepisach prawa pracy, łatwiej byłoby pracodawcom podejmować decyzje w sprawie zlecania zadań na odległość. […] Obecne regulacje dotyczące telepracy nie zapewniają dostatecznej swobody stronom w ustalaniu indywidualnych spraw, lecz narzucają pewne rozwiązania, które są trudno wykonalne. Przykładem jest zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy, które jest ruchome

– tłumaczy Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Praca zdalna może pomóc gospodarce 

Korzyści pracy zdalnej w dobie epidemii są oczywiste – dzięki takiemu rozwiązaniu nastąpić może (a na pewno powinna) poprawa stanu zdrowia pracowników i ich rodzin w związku z ograniczeniem ryzyka zarażenia koronawirusem.  Tym samym ograniczona zostanie zachorowalności wskutek przebywania w zbiorowości ludzi pracujących w zakładzie pracy. Zdrowie pracowników to zdrowie wszystkich Polaków – a tych potrzeba dziś w pełni sił, by pomogli polskiej gospodarce stanąć na nogi

"

Nastąpi ogólna poprawa bezpieczeństwa wynikająca z redukcji osób przemieszczających się i natężenia ruchu ulicznego. W rezultacie zmniejszą się koszty społeczne wynikające z wypłaty różnych świadczeń. Lepsza kondycja zdrowotna przełoży się na wyższą produktywność

– dodaje Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W komunikacie prasowym Federacji Przedsiębiorców Polskich czytamy także, iż praca zdalna pozwoli zredukować liczbę zwolnień chorobowych i innych zwolnień na żądanie (przykładowo tych branych w celu załatwienia sprawy urzędowej). Osoby pracujące zdalnie samodzielnie decydują o organizacji dnia pracy, dzięki czemu potrafią tak zaplanować swoje obowiązki, że mogą jak najszybciej uporać się z załatwieniem bieżących spraw (wizyta lekarska, zakup lekarstw w aptece itp.)


Źródło:
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2020&month=3&id=219

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credit Agricole w Słupcy
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019

Credit Agricole w Słupcy

Expander w Wejherowie
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
27 stycznia 2015

Expander w Wejherowie

Alior Bank w Kartuzach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
13 maja 2019

Alior Bank w Kartuzach

Pożyczki Świętochłowice
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
25 stycznia 2022

Pożyczki Świętochłowice

Progi podatkowe w Polsce
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
16 maja 2021

Progi podatkowe w Polsce

Biuro paszportowe w Rybniku
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
13 lipca 2022

Biuro paszportowe w Rybniku

Porównaj