Zarobki kobiet przed 40. rokiem życia

Zarobki kobiet przed 40. rokiem życia

author
Alicja Uzarowicz
10 czerwca 2019

 

W zeszłorocznym Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń na pytania dotyczące zarobków odpowiedziało 101 860 osób. W tym 58 470 ankietowanych stanowili mężczyźni a 43 390 to kobiety. Środkowa wartość, czyli mediana wynagrodzeń wynosi 4 000 zł brutto dla kobiet i o 1 000 zł więcej dla mężczyzn.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń ma na celu analizę zarobków, na jakie każdego roku liczyć mogą Polacy. W badaniu dotyczącym roku 2018 udzieliło odpowiedzi 101 860 respondentów, wśród których 43 390 stanowiły kobiety, a 58 470 to mężczyźni. Wyniki analizy wykazały pewne różnice w wynagrodzeniu obu płci.

Zgodnie z udzielonymi przez respondentów odpowiedziami kobiety w Polsce zadeklarowały, że wartość środkowa ich wynagrodzenia to 4 000 zł brutto. W przypadku mężczyzn mediana zarobków wynosi już 5 000 zł brutto. Znaczną część próby kobiet stanowiły te przed 40. rokiem życia, bo aż 36 810.

Tej właśnie grupie wiekowej przyjrzeli się pracownicy Sedlak&Sedlak. Które kobiety mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenie przed ukończeniem lat czterdziestu? Najwyższa mediana zarobków dla tej grupy kobiet przypada w województwie mazowieckim i wynosi 4 790 zł. Najmniej kobiety zarobiły w lubelskim, bo 3 078 zł brutto.

Fot. OBW

 

Nie tylko miejsce zamieszkania

Eksperci Sedlak&Sedlak zauważyli, że nie tylko zamieszkiwane przez kobiety województwo ma wpływ na ich zarobki. Pod uwagę wzięto również to, czy firma zatrudniająca kobiety przed 40-stką jest w większości finansowana kapitałem polskim czy zagranicznym. Co ciekawe, w tych drugich firmach zarobki kobiet były wyższe.

Środkowa wartość jaką jest mediana w firmach zagranicznych dla kobiet z tej grupy wiekowej mieści się w przedziale 3 700 – 6 499 zł brutto. W przypadku firm w głównej mierze finansowanych kapitałem polskim był to przedział nieco niższy, bo 3 000 – 4 100 zł brutto. Na wysokość zarobków kobiet przed 40. rokiem życia ma wpływ również wiek respondentek.

Fot. OBW

 

Wiek kobiet a ich wynagrodzenie

Nie jest szokującym fakt, że wiek ankietowanych kobiet był dodatnie związany z ich wynagrodzeniem. Wraz ze wzrostem doświadczenia rośnie także pensja. Co jednak ciekawe, najstarsza grupa wiekowa spośród badanych kobiet – 36 do 40 lat, charakteryzuje się największym rozwarstwieniem pod względem pensji.

Na największą pensję mogły oczywiście liczyć kobiety w wieku 40 lat, które pracują dla zagranicznych firm. Było to 6 499 zł brutto. Najmniejsze zarobki osiągają natomiast kobiety, które pracują dla polskich przedsiębiorstw z najmłodszego przedziału wiekowego. Jest to 3 000 zł brutto dla wieku 18-25 lat.

Fot. OBW

 

Sprawdź tutaj wysokość średniej krajowej w 2019 roku.

Co to jest OBW?

OBW, czyli Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń jest corocznym badaniem mającym na celu wykazanie różnic statystycznych w zarobkach polskich pracowników. W analizie roku poprzedniego wzięło udział 101 860 respondentów z całej Polski. Już 60 proc. ankietowanych przekroczyło trzydziesty rok życia.

Respondenci w 70 proc. zadeklarowali posiadanie wykształcenia wyższego. W jak dużych firmach pracowali badani? 47 proc. respondentów przyznaje, że ich pracodawca zatrudnia powyżej 250 osób. W polskich firmach, czyli takich, dla których przynajmniej połowa kapitału pochodzi od polskich inwestorów pracowało 66 proc. ankietowanych.

Fot. OBW

 


Źródła:
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-wg-ogolnopolskiego-badania-wynagrodzen-obw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski zmienia ofertę oszczędnościowa
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
19 lutego 2021

ING Bank Śląski zmienia ofertę oszczędnościowa

PKO BP w Sokółce
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
24 lipca 2019

PKO BP w Sokółce

Chwilówki Milówka
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
28 stycznia 2022

Chwilówki Milówka

Alior Bank we Wrześni
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
08 lipca 2019

Alior Bank we Wrześni

mBank placówki w Lubinie
Oddziały
author
Patryk Byczek
04 lutego 2019

mBank placówki w Lubinie

Kredyt hipoteczny Żuromin
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
16 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Żuromin

Porównaj