Wielu z nas słyszało o czymś takim, jak zasiłek na zagospodarowanie. Najbardziej zainteresowani tym tematem są jednak nauczyciele, bowiem to właśnie im dedykowany został zasiłek na zagospodarowanie. Sprawdziliśmy więc najświeższe informacje w sprawie tego świadczenia.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 30.07.2018
Udostępnij:

Kilka słów o zasiłku
Zasiłek na zagospodarowanie to specjalna forma jednorazowego dofinansowania nauczycieli, którzy nie wykonywali wcześniej żadnej pracy na podstawie umów wynikających z Kodeksu pracy.

Zasiłek ten jest więc formą wsparcia finansowego dla początkujących nauczycieli, który dopiero rozpoczyna karierę zawodową. Uzyskanie zasiłku odbywa się na wniosek nauczyciela, a prawo do złożenia wniosku przysługuje mu w okresie 12 miesięcy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku na zagospodarowanie zostaje rozpatrzony przez dyrektora szkoły, a przyznane już świadczenie wypłacane jest przez szkołę. Decyzje w sprawie każdego wniosku dokonuje się, biorąc pod uwagę spełnianie przez nauczyciela koniecznych warunków na dzień złożenia wniosku.

Obowiązek zwrotu
Karta Nauczyciela, czyli polska ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, przewiduje konieczność zwrotu otrzymanego przez nauczyciela zasiłku na zagospodarowanie.

Obowiązek ten będzie ciążyć na nauczycielu, który nie nie przepracuje w szkole pełnych trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Nie dotyczy to jednak zmiany szkoły na inną, lecz całkowitego odejścia z zawodu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach jednak organ wykonawczy szkoły może zwolnić nauczyciela (w całości lub w części) z obowiązku zwrotu zasiłku.

Zmiany w przepisach od 2018
Z dniem 1. września 2018 roku z Karty Nauczyciela zniknie wiele dodatków socjalnych, jakie przyznawane były do tej pory nauczycielom. Zmiany dotyczą m.in. dodatku mieszkaniowego, prawa do lokalu mieszkalnego czy też prawa do działki gruntu szkolnego.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego nauczyciele stracą także zasiłek na zagospodarowanie. Decyzja polskiego parlamentu jest nieodwołalna i już za niewiele ponad miesiąc wejdzie w życie.

Sprawdziliśmy więc, kto zachowa dotychczasowe uprawnienia do zasiłku na zagospodarowanie i jakie będą konsekwencje wycofania go z Karty Nauczyciela.

Likwidacja zasiłku
Z dniem 1. września 2018 roku zlikwidowany dostanie zasiłek na zagospodarowanie.

Z decyzją tą nie mogło pogodzić się wielu zarówno młodych i obecnie pracujących nauczycieli, jak i studentów, którzy w najbliższych latach planowali rozpocząć ścieżkę zawodową nauczyciela.

Prawo do zasiłku zachowają jednak nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2018 r. spełnią wszelkie warunki otrzymania zasiłku na zagospodarowanie. W takim przypadku będą mogli wnioskować o przyznanie im dofinansowanie również po 31. sierpnia – o ile każdy z nich był zatrudniony co najmniej na pół etatu.

Zwrot zasiłku po jego likwidacji
Dotychczasowe przepisy stanowiły, iż w przypadku ustania zatrudnienia nauczyciela w ciągu 3 lat od dnia uzyskania przez niego stopnia nauczyciela kontraktowego, zachodziła konieczność zwrotu otrzymanego zasiłku na zagospodarowanie.

Szkoła, która wypłaciła danemu nauczycielowi zasiłek, mogła domagać się więc jego zwrotu – chyba że nauczyciel został częściowo lub całkowicie zwolniony z tego obowiązku przez szkolny organ prowadzący.

I choć z dniem 1. września zasiłek na zagospodarowanie zostanie zlikwidowany, w dalszym ciągu obowiązywać będą zasady jego zwrotu – jeżeli tylko nauczyciel nie będzie zatrudniony w oświacie przez określony czas po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 4.5 / 5, łącznie 2 ocen
Komentarze (3)

W tych czasach nie warto być nauczycielem.

A co w sytuacji, gdy z dniem 31.08.2018 kończy mi się umowa w pierwszej szkole(niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej), a 30.08.2018 podpisałam umowę w szkole publicznej(od 01.09.2018) czy wtedy spełniam warunek o szkole jako pierwszej pracy zawodowej? Oczywiście kontraktowy z końcem sierpnia 2018, zatrudnienie na cały etat.

Nie mogę uwierzyć że to zdjęli! Akurat planowałam sobie skorzystać, jest szansa na powrót tego?? wszystko zabierają tylko i dają na 500+