W Polsce jest coraz więcej żłobków

W Polsce jest coraz więcej żłobków

author
Alicja Uzarowicz
02 czerwca 2019

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2018 wzrosła ilość żłobków i innych instytucji zajmujących się opieką nad najmłodszymi pociechami w porównaniu z rokiem poprzednim. Co więcej, wzrost odnotowano również w ilości miejsc dla dzieci jak i ilości samych dzieci uczęszczających do żłobków.

Z danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że rok poprzedni był ważnym rokiem w rozwoju instytucji świadczących opiekę nad dziećmi przed wiekiem przedszkolnym. Odnotowano bowiem wzrost zarówno w ilości podobnych placówek, jak również przygotowanie tych już istniejących do przyjęcia większej ilości dzieci.

Coraz częściej również rodzice decydują o poddaniu swojego dziecka opiece tego typu instytucji. Liczba żłobków, oddziałów żłobkowych oraz klubów dziecięcych wzrosła aż o 21 proc. pomiędzy rokiem 2017 i 2018. W przypadku miejsc w tych placówkach, ich ilość wzrosła o 29,2 proc. Liczba dzieci oddanych do żłobków wzrosła natomiast o 23,7 proc.

Zgodnie z danymi na dzień 31 grudnia 2018 r. w Polsce w tamtym czasie było łącznie 3 776 żłobków, oddziałów żłobkowych oraz klubów dziecięcych. Najwięcej z nich, bo aż 83,3 proc. stanowiły żłobki oraz oddziały żłobkowe. Ile dokładniej powstało nowych placówek opieki nad dziećmi do lat 3?

Gdzie powstało najwięcej żłobków

Łącznie w całej Polsce w zeszłym roku powstało 656 placówek, które zajmują się opieką nad dziećmi, które nie ukończyły jeszcze 3 roku życia. Najwięcej z nich otwarto w województwie mazowieckim – 94. W dalszej kolejności uplasowały się województwa małopolskie – 76 placówek, śląskie – 66 i dolnośląskie – 64.

Badania GUS objęły również dane o wszystkich czynnych żłobkach, oddziałach żłobkowych oraz klubach dziecięcych. Pod tym względem również wygrało Mazowsze z wynikiem 686. Niestety pozostałe regiony nie mogą pochwalić się tak wysokim wynikiem.

Liczba działających placówek tego typu wahała się od 65 w województwie świętokrzyskim do 405 w województwie małopolskim. Ponad połowa, bo aż 58 proc. z wszystkich miejsc w wymienionych placówkach należy do sektora prywatnego. Co więcej, aż 2 915 wszystkich żłobków również jest w rękach podmiotów prywatnych.

Coraz więcej dzieci w żłobkach

Liczba dzieci, które placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogły przyjąć pod swoje skrzydła wzrosła z 106,5 tys. (2017 rok) do 137,6 tys. (2018 r.). Do sektora prywatnego należało 79,7 tys. miejsc, a do publicznego 57,9 tys. miejsc w tych placówkach. Ilość miejsc na jeden żłobek rozkłada się jednak dosyć nierównomiernie.

Do żłobka na każde 1000 dzieci w roku 2017 uczęszczało ich średnio 86,4. Rok później było to już 105,3. „Należy dodać, że w porównywanych latach wzrosła zarówno ogólna liczba dzieci w placówkach, jak również ogólna liczba dzieci w wieku do 3 lat – podał GUS. Ilu pracowników czuwało nad tymi wszystkimi pociechami?

Na koniec roku 2018 zatrudnionych w tych placówkach było 23,8 tys. osób. Średni wynik kadrowy to 6 osób na jedną placówkę. Prawie wszyscy Ci pracownicy to kobiety – aż 99,3 proc. Opiekunów wspierali również wolontariusze w liczbie 467. Liczba tych pomocników niestety spadła w zeszłym roku o połowę.


Źródła:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2018-roku,3,6.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Biuro Terenowe ZUS w Lipsku
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS w Lipsku

Kiedy wypłata rent i emerytur przed świętami?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
22 grudnia 2020

Kiedy wypłata rent i emerytur przed świętami?

Polacy rzucili się na obligacje z loterią premiową
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
27 czerwca 2018

Polacy rzucili się na obligacje z loterią premiową

Kasa Stefczyka Hrubieszów
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 października 2020

Kasa Stefczyka Hrubieszów

Santander Consumer Bank Łowicz
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
25 lipca 2021

Santander Consumer Bank Łowicz

„Lokata SGB” zakończona – nowa KIA Stonic dla laureatki
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
30 września 2019

„Lokata SGB” zakończona – nowa KIA Stonic dla laureatki

Porównaj