Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, złożył deklarację wprowadzenia kolejnych zmian do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Według wiceministra owej teki obecne przepisy wymagają doprecyzowania.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 29.06.2018
Udostępnij:

Podczas środowej (27.06) rozmowy Stanisława Szweda z dziennikarzami jednego z polskich portali internetowych, dowiedzieliśmy się, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzić nowelizację ustawy o niedzielach wolnych od handlu.
 

Według zapowiedzi polityka zmiany w obecnie przyjętej podstawie prawnej mają wejść w życie jeszcze za tej kadencji Sejmu. Pierwsze wzmianki dotyczą terminów najbliższej jesieni. 
 

Nowelizacja ma doprecyzować kwestie działania placówek pocztowych, ochrony pracowników, a także maksymalnych ram trwania doby pracowniczej. 
 


 

Ustawa ciągle żywa
Jak deklaruje Stanisław Szwed w sprawie ustawy: „Tam, gdzie będzie trzeba coś doprecyzować, to doprecyzujemy”. 
 

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnił, iż praca nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest nieustannie żywa, a jej przebieg – ciągły i dokładnie analizowany. 
 


 

Odbiór ustawy
Stanisław Szwed stwierdził, iż odbiór ograniczenia handlu w niedziele jest wśród społeczeństwa jak najbardziej pozytywny. Zdanie to mają potwierdzać przeprowadzone badania opinii.
 

Mimo takich zapewnień, wciąż przeprowadzane są publiczne spotkania w sprawie ustawy. Ostatnie takie miało miejsce 27. czerwca w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
 

Podczas spotkania głos zabrali, m.in. Stanisław Szwed, lecz także liczni związkowcy i pracodawcy. Debatowano o słuszności wprowadzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, jak i również o konieczności zastosowania wobec niej poprawek i nowelizacji.
 


 

Sklepy otwarte wbrew prawu
Choć ustawa działa w Polsce już od kilku miesięcy, liczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy dowodzą iż od czasu wprowadzenia ograniczeń niedzielnego handlu aż 7% sklepów pozostało otwartych wbrew prawu. 
 

Inspektorzy przeprowadzili blisko 8,5 tysiąca kontroli takowych placówek handlowych. Dowodzi to faktu, iż nie każdy polski przedsiębiorca jest zadowolony z obecnych ograniczeń handlu. 
 

Komentarze