ZUS zawiesza składki na 3 miesiące z uwagi na koronawirusa

ZUS zawiesza składki na 3 miesiące z uwagi na koronawirusa

author
Dominika Sobieraj
10 października 2020

Trwająca pandemia koronawirusa mocno nadwyręża finanse milionów Polaków. Zamknięte firmy, ograniczenia działania i brak możliwości pracy zdalnej w wielu zawodach może narazić na szwank rentowność wielu przedsiębiorstw. Aby ich nieco odciążyć ZUS daje możliwość odroczenia składek na 3 miesiące.

Obecna sytuacja gospodarcza znacznie utrudnia wielu pracodawcom wypłatę wynagrodzeń, nie wspominając już o innych kosztach zatrudniania pracowników czy podatkach. Aby ułatwić nieco sytuację przedsiębiorcom decyzją Prezeski ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej, Zakład umożliwił odroczenie płatności składek o 3 miesiące.

Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, właściciele firm, którzy napotkają trudności w sprostaniu obowiązkom publicznym, mają szansę na opóźnienie w czasie obowiązku zapłaty składek. Wszelkie zobowiązania wobec ZUS wymagalne do 10 lub 15 marca, kwietnia oraz maja, mogą zostać odroczone do czerwca 2020.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Kredyty przez Internet – wypłata nawet w 1 dzień

 

Pożyczki na dowód – wypłata nawet w 15 minut


Warto jednocześnie podkreślić, że odroczyć tę konieczność zapłaty mogą również podmioty, które zawarły z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych porozumienia odnośnie ratalnej spłaty tych zobowiązań. W jaki sposób podmioty gospodarcze mogą starać się o skorzystanie z nowej możliwości?

ZUS odracza składki na 3 miesiące z powodu koronawirusa

Aby odroczyć konieczność opłacenia składek, które należałoby zapłacić za luty, marzec i kwiecień, wystarczy złożyć uproszczony wniosek w tej sprawie. Warto podkreślić, że pojawi się w takiej sytuacji konieczność udowodnienia, że pandemia koronawirusa naraziła na szwank finanse firmy.

"

Będzie to jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności

– powiedziała prof. Gertruda Uścińska, Prezeska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dalszej części swojej wypowiedzi szefowa ZUS podkreśliła, że takie działanie instytucji świadczy o wyjściu naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorców. Co więcej, eksperci zakładu cały czas starają się opracować działania, które jeszcze  bardziej ułatwiłyby działanie firm w tak ciężkiej obecnie sytuacji gospodarczej.

Największe problemy z tego tytułu mogą mieć bowiem małe przedsiębiorstwa, które nie posiadają znacznych rezerw czy środków na przygotowanie i realizację planów awaryjnych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że omawiany uproszczony wniosek będzie umożliwiał także pewne inne odciążenia, poza odroczeniem składek.

ZUS zawiesi składki i wstrzyma egzekucje

Albowiem istnieje sporo podmiotów, wobec których ZUS musiał wszcząć postępowanie przedegzekucyjne albo i właściwą egzekucję administracyjną. Dotyczy to podmiotów, które z jakichś przyczyn nie opłacały składek należnych zakładowi.

Jako, że instytucja ta jest organem administracji publicznej, może także stosować sankcje przewidziane prawem. Wraz z przyjęciem i pozytywnym rozpatrzeniem wspomnianego wniosku przedsiębiorca może spodziewać się, że takie windykacyjne działania Zakładu wobec niego także ustaną.

Jakie składki będą mogły podlegać odroczeniu? Wśród nich należy wskazać ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Co więcej, nowe działanie ZUS zakłada także odroczenie należności na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Złożenie wniosku nie oznacza odroczenia

Aby wyłączyć konieczność udania się przez przedsiębiorcę do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składanie takich wniosków będzie możliwe elektronicznie. Wystarczy wypełnić dokument przez PUE ZUS albo wysłać go na specjalny adres e-mail właściwego miejscowo oddziału.

W sytuacjach uniemożliwiających elektroniczne złożenie wniosku istnieje możliwość doniesienia go do właściwego oddziału Zakładu i wrzucenie do specjalnego pojemnika. Warto podkreślić, że samo złożenie wniosku nie oznacza jeszcze odroczenia składek.

A zatem najlepiej mimo wszystko opłacić na razie składki wymagalne za miesiąc luty, których termin płatności minął 10 albo 15 marca. Jeżeli bowiem ZUS nie zgodzi się na odroczenie, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić należne składki. Do każdego dnia zwłoki z zapłatą zostaną także doliczone odsetki za opóźnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Dębno
Oddziały
author
Patryk Byczek
10 października 2020

Kasa Stefczyka Dębno

Pożyczki bez zaświadczeń Augustów
Pożyczki miasta
author
Dominika Sobieraj
08 maja 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Augustów

Grupa Kapitałowa PKO BP liderem na rynku hipotek
Wpisy
author
Patryk Byczek
09 października 2018

Grupa Kapitałowa PKO BP liderem na rynku hipotek

Młodzi Polacy zadłużają się na smartfony
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
11 lipca 2019

Młodzi Polacy zadłużają się na smartfony

Pandamoney wśród najpopularniejszych stron
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
11 lutego 2015

Pandamoney wśród najpopularniejszych stron

Plany finansowe Polaków w Barometrze Providenta
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
23 stycznia 2020

Plany finansowe Polaków w Barometrze Providenta

Porównaj