Zwolnienia lekarskie kontrolowane przez ZUS

Zwolnienia lekarskie kontrolowane przez ZUS

author
Alicja Uzarowicz
18 sierpnia 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz dokładniej i efektywniej sprawdza zwolnienia lekarskie, w celu wykrycia ich fałszywości. W ciągu tylko pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku urzędnicy zakwestionowali świadczenia chorobowe o wartości prawie dwa razy większej niż w całym roku 2017. Wlicza się w to zarówno suma cofniętych świadczeń, jak i tych obniżonych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazuje się coraz większą efektywnością w eliminacji wadliwie przyznanych świadczeń chorobowych. Zwolnienia lekarskie są nierzadko wykorzystywane w celach sprzecznych z ich przeznaczeniem. Nie jest sprawiedliwym korzystanie ze zwolnień, gdy są one nienależne.

Kontrola zwolnień lekarskich przyjmuje dwie postacie. Pierwszy rodzaj kontroli świadczeń to orzekanie o dalszej niezdolności do pracy. Wówczas lekarz orzecznik bada beneficjenta świadczeń chorobowych w celu ustalenia, czy w dalszym ciągu powinien on posiadać długotrwałe zwolnienie od pracy.

Drugi rodzaj kontroli odnosi się do prawidłowości wydania zwolnienia lekarskiego. Urzędnicy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonują sprawdzenia, czy w trakcie zwolnienia beneficjent świadczenia chorobowego nie wykonuje na przykład innej pracy. Osobom chcącym oszukać tenże Zakład grozi wstrzymanie wypłaty albo nakaz zwrotu otrzymanych pieniędzy.

Badania lekarskie pracowników – poradnik

Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS

Drugi wspomniany już rodzaj kontroli ma na celu nie tylko wykrycie oszustów, ale również troskę o powrót do zdrowia danego pacjenta. Wykonywanie pracy w trakcie na przykład rekonwalescencji po zabiegu może spowodować dalsze problemy zdrowotne.

W pierwszym półroczu bieżącego roku Zakład ubezpieczeń Społecznych poddał kontroli 324 tys. zwolnień lekarskich. Poprzez  te czynności wstrzymanych zostało 21,1 tys. zasiłków chorobowych. Ich równowartość wyniosła 19,2 mln zł i oznacza ona coraz większą efektywność kontrolerów z Zakładu.

W całym zeszłym roku przedmiotem wstrzymania stało się 15 tys. świadczeń. Rok 2017 wykazał 10,5 tys. wadliwe zwolnienia lekarskie. Wartości nienależnie wypłacanych zasiłków wyniosły odpowiednio 12,6 mln zł i 6,9 mln zł.

Ponad 9 mln zwolnień lekarskich od początku 2019

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Niemałą pomocą w wykrywaniu, które zwolnienia są przyznanie nieprawidłowo, okazały się być e-zwolnienia. Fakt, iż lekarze wystawiają je elektronicznie pozwala na bieżąco kontrolować ich wystawianie. Tym samym urzędnicy ZUS mają możliwość szybszego wykrycia nieprawidłowości i reagowania.

Ten rodzaj zwolnień jest wykorzystywany powszechnie w naszym kraju od grudnia zeszłego roku. Kontrola prawidłowości wypłaty świadczeń chorobowych nie odnosi się jednak tylko do zwolnień lekarskich czy orzekania o zdolności do pracy.

ZUS ma także obowiązek obniżyć wysokość wypłacanego świadczenia chorobowego do kwoty nieprzekraczającej średniej krajowej. Łączna wartość obniżonych do prawnie wyznaczonej wysokości wyniosła w pierwszym półroczu bieżącego roku prawie 85 mln zł. Oznacza to, że całkowita kwota cofniętych i obniżonych świadczeń wynosi 104,2 mln zł w badanym okresie.

I chociaż kontrola nie kojarzy się nigdy dobrze, to pozwala ona na eliminację niesprawiedliwych zachowań. Bo mimo faktu, że jedno zwolnienie nie kosztuje naszego kraju zbyt wiele, to kwoty nienależnych świadczeń są naprawdę wysokie. Warto ponadto zaznaczyć, że zapewne jeszcze więcej Polaków pobiera nienależne świadczenia.

ZUS ostrzega przed mailami od oszustów

Źródła:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/rosnie-kwota-wstrzymanych-swiadczen-chorobowych/2829020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Samoobsługowy punkt dezynfekcji pojazdów – co to jest?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
24 kwietnia 2020

Samoobsługowy punkt dezynfekcji pojazdów – co to jest?

Co zdrożeje w 2019 roku?
Blog
author
Dominika Sobieraj
07 listopada 2018

Co zdrożeje w 2019 roku?

thumbnail
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
07 października 2021

Promocja na koncie PeoPay KIDS w Pekao

Alior Bank w Płocku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
30 czerwca 2019

Alior Bank w Płocku

PKO BP w Sulęcinie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
21 września 2019

PKO BP w Sulęcinie

Porównaj