Zyski banków po pierwszym kwartale niższe niż przed rokiem

Zyski banków po pierwszym kwartale niższe niż przed rokiem

author
Alicja Uzarowicz
19 maja 2019

Po pierwszych trzech miesiącach roku 2019 zyski netto sektora bankowego wyniosły o 13 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łącznie zarobiły niecałe trzy miliardy złotych w porównaniu do zeszłorocznego kwartalnego wyniku rzędu 3,3 mld zł.

Po pierwszym kwartale 2019 roku zyski banków były o 13 proc. mniejsze w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Tak wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Całkowite przychody netto banków w pierwszych trzech miesiącach wyniosły 17,49 mld zł.

Oznacza to więc wzrost o 8,9 proc. względem okresu od stycznia do marca 2018. Banki zarobiły na odsetkach o 9 proc. więcej w tym roku przy jednoczesnym wzroście kosztów obsługi tych odsetek rzędu 8,1 proc. w porównaniu do roku 2018. Nie uległy zmianie przychody za opłaty i prowizje, choć koszty tej kategorii wzrosły o prawie 8 proc.

Jak sytuacja wygląda w przypadku kosztów administracyjnych? W pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły one prawie 10 mld zł i były o 9 proc. większe w stosunku do zeszłorocznych. Wliczane do nich koszty pracownicze urosły o niecałe 5 proc. Pozostałe koszty administracyjne wzrosły o blisko 13 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Jakie mogą być przyczyny takiego wyniku finansowego?

Na pogorszenie sytuacji finansowej banków oraz zmniejszenie ich zysku poniżej poziomu z zeszłego roku niewątpliwie wpłynęły wysokie koszty zarówno administracyjne jak i te za opłaty i prowizje. Zwłaszcza ta pierwsza kategoria kosztów przyczyniła się mocno do kondycji finansowej banków.

Wyniki analiz oraz kwoty podane wyżej dotyczą całego sektora bankowego, czyli wszystkich polskich banków. Niektóre banki bowiem radzą sobie na rynku świetnie. Świetnym przykładem jest PKO BP, który po pierwszym kwartale osiągnął dwucyfrowy procentowy wzrost w zyskach.

Dla porównania Idea Bank, na który została nałożona obowiązkowa kuratela przez Komisję Nadzoru Finansowego borykają się z problemami w płynności finansowej. Dużą część przychodów banki mają one obowiązek przeznaczać na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości ich zysku.

Jakie koszty najbardziej zmniejszyły zyski?

Największy wzrost kosztowy NBP odnotował względem amortyzacji, czyli zmniejszenia wartości środków trwałych rokrocznie wpisywaną przez każdą firmę do kosztów. Jej wartość po pierwszym kwartale 2019 roku była o 46,6 proc. większa w porównaniu do okresu od stycznia do marca roku poprzedniego.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości wzrosło względem pierwszego kwartału 2018 o ponad 20 proc. Jednocześnie jest to drugi w kolejności  koszt, który wzrósł najbardziej. Z utratą wartości mamy do czynienia kiedy posiadane przez bank składniki aktywów nie przyniosą oczekiwanego zysku w roku następnym.

Przyczyn spadku wartości zysków osiągniętych w pierwszym kwartale przez banki jest zatem bardzo wiele. Są one zróżnicowane w zależności od banku, który w danym momencie jest analizowany. Pierwszy kwartał każdego roku jest również okresem pewnego zastoju na rynku finansowym. Powodują go chęci zwłaszcza klientów prywatnych do podreperowania domowego budżetu po Świętach Bożego Narodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Zmiana oprocentowania lokat w ING Banku Śląskim
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
11 kwietnia 2020

Zmiana oprocentowania lokat w ING Banku Śląskim

Polski Fundusz Rozwoju – czym się zajmuje?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
21 listopada 2019

Polski Fundusz Rozwoju – czym się zajmuje?

Alior Bank w Chojnicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
23 maja 2019

Alior Bank w Chojnicach

Kredyt gotówkowy Ciechanów
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
30 maja 2017

Kredyt gotówkowy Ciechanów

Pod lupą Zadluzenia.com – pożyczka w Wonga.com
Pod Lupą
autor wpisu
Maciej_Stanko
16 maja 2013

Pod lupą Zadluzenia.com – pożyczka w Wonga.com

Porównaj