Tylko 6 na 10 Polaków zarządza finansami wspólnie z partnerem - taki jest wynik badania "Młodzi Polacy w związkach - podział ról finansowych" przeprowadzonego przez Maison&Partners dla firmy pożyczkowej Wonga. Główny wniosek z raportu jest zaskakujący - znaczna część młodych Polaków pozostających w stałym związku potrzebuje niezależności finansowej i samodzielnego decydowania o swoich wydatkach. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 12.02.2018
Udostępnij:

Badanie przeprowadzono w styczniu 2018 roku na ogólnopolskiej losowej grupie Polaków w wieku od 18 do 35 lat pozostających w formalnych lub nieformalnych związkach. Przebadano 1002 osoby. 

Niezależni, czy całkowicie zależni od siebie? 

18% respondentów uważa, że finansami dysponuje niezależnie od woli partnera. Niewiele więcej, bo 21% uważa, że w związku powinno się decydować o każdym wydatku wspólnie i mieć wspólne wszystkie finanse. 

Prawie 60% Polaków zarządza jednak finansami wspólnie z partnerem. Jednocześnie 40% deklaruje, że posiada także własne pieniądze, na których rozdysponowanie partner nie ma wpływu. 63% badanych natomiast twierdzi, że w kwestii odpowiedzialności finansowej za koszt utrzymania domu, partnerzy powinni dzielić się po równo. 

Konto wspólne i konto prywatne

18% badanych Polaków wskazało, że posiadają dwa rachunki – pierwszy dzielą z partnerem, a drugi pozostaje do ich własnej dyspozycji. Podobnie jest z oszczędnościami – 51% odpowiadających odkłada pieniądze wspólnie z partnerem, ale jednocześnie co piąta osoba odkłada pieniądze na własne konto. 

Dopóki nas kredyt nie rozłączy…

Wspólne zobowiązania finansowe (kredyt lub pożyczka) dotyczą 33% badanych. Ponad połowa par spłaca je po równo, ale w co trzecim związku obowiązek ten spada tylko na jednego z partnerów. 16% badanych deklaruje, że jeden z partnerów spłaca większą część zobowiązania, niż drugi. 

Podsumowanie odpowiedzi ankietowanych 

Kłótnie o pieniądze

Badanie pokazało także, że młodzi Polacy bardzo często kłócą się o finanse i zarządzanie nimi. Co dziesiąta osoba kłóci się z tego powodu z partnerem co najmniej raz w tygodniu. 23% badanych odpowiedziało, że kłótnie o pieniądze mają miejsce raz do kilku razy w miesiącu. Główną przyczyną finansowych sprzeczek są zbyt duże wydatki partnera. 

Najczęściej kłótnie o pieniądze inicjują kobiety – wśród powodów wskazują one głównie:
– zbyt duże wydatki partnera,
– brak odpowiedzialności finansowej (na przykład niedopilnowanie opłat, spłaty raty).
Mimo tego więcej mężczyzn niż kobiet, zadeklarowało, że nie wybaczyłoby partnerce wydania dużej kwoty bez uprzedniego poinformowania o tym. 
 

Komentarze