Krajowy Rejestr Długów jest największą w Polsce platformą służącą do wymiany informacji gospodarczych. Wpis do rejestru znacznie zmniejsza wiarygodność finansową danej osoby i obniża szanse uzyskania pożyczki lub kredytu. Sprawdź, jak możesz dowiedzieć się, czy w KRD są jakieś informacje na Twój temat.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 29.05.2018
Udostępnij:

Krajowy Rejestr Długów gromadzi informacje na temat osób, które zalegają ze spłatą raty pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania finansowego. Nie oznacza to jednak, że jeden dzień opóźnienia w spłacie od razu sprawi, że zostaniemy umieszczeni w tej bazie. Więcej na temat warunków zapisania dłużnika w systemie KRD znajdziesz w naszym artykule Krajowy Rejestr Długów – KRD | Wszystkie informacje dla Klienta i Dłużnika

Spis treści:

I. JAK SPRAWDZIĆ DANE W KRD?
1. Pobranie z KRD informacji na własny temat.

2. Pobranie z KRD listy podmiotów, którym była udzielona informacja na nasz temat.
3. Sprawdzenie innego konsumenta. 
II. JAK SIĘ ZALOGOWAĆ?
III. CENNIK USŁUG

JAK SPRAWDZIĆ DANE W KRD?

1. Pobranie z KRD informacji na własny temat.
 

Możemy sprawdzić, czy nasze nazwisko figuruje w bazie KRD. W tym celu:
1) Wchodzimy na stronę http://krd.pl/Sprawdzanie-firm/Dla-konsumentow/Korzysci.aspx i wybieramy pierwszą opcję "Sprawdzenie siebie w KRD BIG SA".
2) Zakładamy konto i logujemy się (sprawdź, jak to zrobić). 
3) Otrzymujemy informację, czy w KRD jest wpis na nasz temat. 

Koszt uzyskania informacji:
– dla konsumentów – bezpłatne,
– dla przedsiębiorców – 7,50 zł (w siedzibie biura) lub 18,50 zł (korespondencyjnie).

2. Pobranie z KRD listy podmiotów, którym była udzielona informacja na nasz temat.

1) Wchodzimy na stronę http://krd.pl/Sprawdzanie-firm/Dla-konsumentow/Korzysci.aspx i wybieramy drugą opcję "Sprawdzenie rejestru zapytań o siebie w KRD BIG SA".

2) Zakładamy konto i logujemy się (sprawdź, jak to zrobić). 

3) Otrzymujemy informację, czy w KRD jest wpis na nasz temat. Uzyskanie informacji na ten temat pomoże nam stwierdzić, czy dane pobierał ktoś, kto nie był to tego upoważniony – może to oznaczać próbę wyłudzenia kredytu na nasze dane. 

Koszt uzyskania informacji:

– dla konsumentów – bezpłatne,

– dla przedsiębiorców – 7,50 zł (w siedzibie biura) lub 18,50 zł (korespondencyjnie).

3. Sprawdzenie innego konsumenta.


1) Wchodzimy na stronę www.konsument.krd.pl.

2) Zakładamy konto i logujemy się (sprawdź, jak to zrobić). 

3) Otrzymujemy informację zwrotną o zadłużeniu danego konsumenta. 


 

JAK SIĘ ZALOGOWAĆ ?


1. Logowanie – konsument.
 

1. Wypełniamy formularz rejestracyjny FairPay na stronie www.konsument.krd.pl.
2. Konto zostaje bezpłatnie aktywowane (aktywacja jest jednorazowa).

Do każdego logowania niezbędny jest numer PESEL i indywidualne hasło. 

CENNIK USŁUG


Szczegółowe cenniki usług można pobrać ze stronyhttp://krd.pl/Dokumenty/Cenniki. Znajdziemy tam:

– cennik usług dodatkowych;

– cennik abonamentowy KRD;

– cennik usługi Sprawdzanie informacji o swojej firmie;

– cennik usług FairPay dla konsumentów.

KRD oferuje różne pakiety usług, dzięki którym można regularnie korzystać ze sprawdzania danych w rejestrze za mniejszą cenę. Podstawowe usługi dostępne dla konsumentów są bezpłatne.  

Komentarze