Jaki to bank? Sprawdź po numerze rachunku

Jaki to bank? Sprawdź po numerze rachunku

author
21 kwietnia 2022

Wpisz numer rachunku bankowego!

Sprawdź jaki to bank po numerze konta bankowego.

Gwarantujemy 100% bezpieczeństwa, podany numer konta bankowego nie jest nigdzie zapisywany.

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Podane konto prowadzone jest przez:

Wprowadzony numer rachunku bankowego nie jest prawidłowy.

Nie mogliśmy rozpoznać, która instytucja prowadzi ten rachunek. Wprowadź poprawny numer konta.

Numer rachunku bankowego, czyli inaczej po prostu numer konta bankowego, może przekazać nam pewne informacje o jego właścicielu. Przede wszystkim po numerze konta bankowego możemy odczytać, w jakim banku dana osoba prowadzi konto. Jest to możliwe dzięki temu, że w numerach rachunków zakodowane są instytucje prowadzące te rachunki. Każda z nich ma przypisany konkretny kod. Wystarczy, że będziemy wiedzieli, w którym miejscu szukać tego kodu i bez problemu zweryfikujemy, w jakim banku prowadzony jest dany rachunek. 

Jak sprawdzić, do kogo należy rachunek bankowy?

Są dwie metody sprawdzania, do kogo należy rachunek bankowy. Najszybciej i najprościej będzie skorzystać z gotowych narzędzi – takich jak to prezentowane na naszej stronie powyżej. Wystarczy, że wkleimy numer rachunku, klikniemy “sprawdź” i od razu otrzymamy odpowiedź na pytanie, do kogo ten rachunek należy.

Druga metoda wymaga od nas samodzielnej analizy numeru rachunku bankowego i następnie zweryfikowania konkretnych cyfr pod kątem przynależności konta do danego banku. Musimy spojrzeć na numery, które kryją się na pozycjach od trzeciej do szóstej, a następnie sprawdzić, do którego banku przypisany jest odnaleziony przez nas kod. We wszystkich bowiem bankach kod banku prowadzącego konto jest ukryty właśnie na pozycjach od trzeciej do szóstej. Na pozostałych pozycjach znajduje się indywidualny numer rachunku klienta.

Numer rachunku bankowego - ile cyfr?

Standardowo numer rachunku bankowego w Polsce ma 26 cyfr, z których każdej przypisana jest inna funkcja. Spośród tych cyfr tylko 16 odpowiada za sam indywidualny numer rachunku Klienta, wszystkie pozostałe cyfry spełniają w numerze konta swoją istotną funkcję. Szczegółowo rozpisujemy to na poniższej grafice.

Numer rachunku bankowego - z czego się składa?

Pierwsze dwie cyfry to suma kontrolna – wyznaczana na podstawie całego numeru konta. Liczbę tę wylicza specjalny algorytm. Jest to jedynie gwarancja poprawności numeru konta. Cyfry te nie przenoszą żadnej informacji o właścicielu rachunku bankowego czy też o instytucji, która prowadzi jego rachunek.

Inaczej jest z kolejnymi cyframi, czyli tymi, które umieszczone są na pozycji od 3 do 6 miejsca. Cyfry te przekazują informację o podmiocie, który prowadzi rachunek danego Klienta. Po tym numerze możemy więc zweryfikować, w jakim banku konto posiada właściciel danego rachunku bankowego. Zawsze musimy zwrócić uwagę na te konkretne cztery cyfry. Wszystkie banki posiadają swój własny czterocyfrowy identyfikator. Wykaz tych identyfikatorów przedstawiamy poniżej w szczegółowej tabeli.

Identyfikatory numerów rachunków banków w Polsce

IDENTYFIKATOR - JAKI TO BANK?
1010Narodowy Bank Polski
1020PKO BP
1030Citi Handlowy
1050ING Bank Śląski
1060Bank BPH
1090Santander Bank Polska
1130BGK
1140mBank (Kompakt Finanse)
1160Bank Millennium
1240Pekao SA
1280HSBC
1320Bank Pocztowy
1470Bank Millennium (dawny Deutsche Bank)
1540BOŚ Bank
1580Mercedes-Benz Bank Polska
1610SGB – Bank
1680Plus Bank
1840Societe Generale
1870Nest Bank
1910Santander Bank Polska
1930Bank Polskiej Spółdzielczości
1940Credit Agricole Bank Polska
1950Bank Pekao (dawny Idea Bank)
2030BNP Paribas (dawny BGŻ)
2120Santander Consumer Bank
2160Toyota Bank
2190DNB Bank Polska
2480Getin Noble Bank
2490Alior Bank (T-Mobile Usługi Bankowe)
2910Aion Bank

Nie tylko jednak cyfry na pozycjach od trzeciej do szóstej identyfikują nam instytucję, która prowadzi rachunek bankowy danej osoby (na tej pozycji znajduje się numer rozliczeniowy banku). Po numerze konta możemy również odczytać konkretny oddział tej instytucji. Na oddział wskazują cyfry na pozycjach od siódmej do dziewiątej. Cyfra na pozycji dziesiątej jest natomiast cyfrą kontrolną. 

Dopiero od pozycji jedenastej aż do końca numeru rachunku zamieszczone są cyfry będące właściwym numerem przypisanym rachunkowi danego Klienta (jest to numer rachunku klienta). Najczęściej pierwsze cyfry w tym miejscu są po prostu zerami, ponieważ trudno wyobrazić sobie, by dana instytucja prowadziła aż tyle rachunków, by wypełnić nimi szesnastocyfrowy numer. 

Przeanalizujmy teraz przykładowy numer konta bankowego:

29 1090 2690 0000 0002 3168 3732

1. Zwracamy uwagę na cyfry na pozycji od 3 do 6 (jest to numer rozliczeniowy banku).

2. Sprawdzamy na wykazie kodów, do jakiej instutucji należy identyfikator 2490.

3. Ustalamy, że konto jest prowadzone przez Alior Bank.

Niepoprawny numer rachunku

Numer rachunku Klienta, choćby miał poprawną liczbę cyfr, nie zawsze musi być prawidłowy. Zdarzają się błędy w kopiowaniu czy przepisywaniu numerów kont. Do pomyłek dochodzi najczęściej wtedy, kiedy ktoś dyktuje nam numer rachunku albo zapisuje go na kartce. Trudno bez żadnej pomyłki przepisać ciąg aż 26 cyfr.

Na szczęście systemy bankowe nie przepuszczą przelewu na niepoprawny numer rachunku. Tak samo nasze narzędzie od razu po wklejeniu niepoprawnego numeru pokaże, że jest on błędny. Gorzej jednak, jeżeli nasza pomyłka w numerze rachunku sprawi, że w jej efekcie powstanie inny numer rachunku, ale… poprawny. Nie ten, który chcieliśmy, ale inny istniejący. Wtedy niestety żaden system nie podpowie nam, że się mylimy i przelew trafi po prostu do innego odbiorcy.

Jeżeli chcemy więc uniknąć błędów tego rodzaju, musimy bardzo skrupulatnie zapisywać wszystkie cyfry numeru rachunku. Warto zawsze po zapisaniu numeru konta poprosić jakąś osobę o pomoc w jego sprawdzeniu – jedna osoba może dyktować, a druga weryfikować, czy numer rachunku jest poprawny. Bezbłędnie musi być napisany także numer rozliczeniowy banku.

NRB - numer rachunku bankowego w Polsce

Numer Rachunku Bankowego to ogólnopolski standard umożliwiający identyfikowanie rachunku płatniczego danej osoby. Zgodnie z przyjętym prawem NRB w Polsce zawsze składa się z 26 cyfr (nie ma w nim żadnych liter).

Narodowy Bank Polski prowadzi ewidencję wszystkich numerów rachunków i identyfikatorów instytucji finansowych. Wyszukiwarka wszystkich numerów dostępna jest na stronie NBP pod adresem: https://ewib.nbp.pl. Dzięki wyszukiwarce można nie tylko zidentyfikować numer, ale także dowiedzieć się, czy jest on poprawny.

Co to jest numer IBAN?

Ważnym pojęciem dotyczącym numerów bankowych jest także numer IBAN (z angielskiego International Bank Account Number  – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego). Nazwa ta określa standard numeracji kont bankowych. To zatem niemalże to samo, co opisywany powyżej numer rachunku bankowego, z tą tylko różnicą, że jest to standard numeracji międzynarodowy, a nie tylko polski.

Polska dołączyła do standardu numeracji IBAN w roku 2004, wraz z wejściem do Unii Europejskiej. Wcześniej standardy te zostały wprowadzone przez Europejski Komitet Standardów Bankowych w celu usprawnienia płatności między krajami UE. Stosowanie europejskiego standardu numeracji rachunków bankowych pozwala nam na przesyłanie pieniędzy z Polski do innych krajów europejskich bez żadnych przeszkód.

Standard IBAN (International Bank Account Number, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) utworzony został już wcześniej przez Europejski Komitet Standardów Bankowych. Przyjęto, że IBAN będzie zawsze składał się z dwóch liter oznaczających kod kraju, dwóch cyfr będących sumą kontrolną oraz maksymalnie 30 cyfr będących numerem rozliczeniowym (standardowym krajowym numerem rachunku). Maksymalnie, ponieważ każdy kraj ma prawo do ustalenia własnej ilości cyfr tworzących NRB.

IBAN - międzynarodowy numer rachunku bankowego

Numer IBAN (International Bank Account Number) jest praktyczny szczególnie dla przedsiębiorców operujących na rynkach europejskich. Klienci, dzięki numerowi IBAN, unikają bowiem dzięki temu różnych problemów związanych z różnorodnymi standardami płatności w różnych krajach. Dzięki numerom w standardzie IBAN przelew zawsze trafi do właściwego odbiorcy – choćby ten był odbiorcą z drugiego końca świata i miał numer konta o zupełnie innej długości niż nadawca przelewu.

W standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) długość numeru może być naprawdę różna – wystarczy, że spełnia się wymogi określone w zasadach tworzenia tego numeru. Długości numerów IBAN rozciągają się tak naprawdę od zaledwie 15-16 znaków (np.: kod w formacie BENN NNNN NNNN NNNN posiada Belgia, a kod w formacie NONN NNNN NNNN NNN posiada Norwegia) do aż 31 znaków (format MTNN AAAA NNNN NXXX XXXX XXXX XXXX XXX na Malcie).

Większość krajów ma jednak około 24-28 znaków w kodzie IBAN. W tej liczbie mieści się na przykład Polska, w standardzie IBAN posiadająca kod w formacie: PLNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN (28 znaków).

Legenda dla powyższych kodów:

  • N – cyfra,
  • A – litera,
  • X – litera lub cyfra.

Przejście z numeru NRB na IBAN

Wiele osób zastanawia się, skąd wziąć numer IBAN. Tak naprawdę nie musimy go znikąd brać – numer IBAN to dokładnie to samo, co numer rachunku bankowego, tyle tylko, że z przodu dodany jest dwuliterowy identyfikator kraju. Przejście z NRB na IBAN jest zatem bardzo proste.

W przypadku Polski dwuliterowy identyfikator to „PL”. Aby stworzyć numer IBAN, musimy więc jedynie dodać PL przed numerem rachunku bankowego i… gotowe. Proces ten przedstawia poniższa grafika.

Ciekawostką co do numeru IBAN jest fakt, że w formie wirtualnej powinniśmy zachowywać go w formie ciągłej, bez żadnych spacji. Jeżeli natomiast zapisujemy numer IBAN na papierze, możemy pogrupować cyfry numeru w czterocyfrowe grupy oraz oddzielić dwie pierwsze litery identyfikujące kraj. W numerze IBAN zawsze zawiera się także numer rozliczeniowy banku.

Numer Rachunku Bankowego zwykliśmy natomiast podawać w grupach czterocyfrowych i praktycznie wszystkie instytucje akceptują taką formę zapisu tego numeru. Zazwyczaj dwie pierwsze cyfry zapisujemy osobno, a wszystkie kolejne grupujemy po 4 (zapewne ze względu na to, że nasze NRB są dwudziestosześciocyfrowe, więc naturalnie nie dzielą się przez 4).

Podsumowanie:

Widać więc, że stworzenie numeru IBAN z numeru konta bankowego jest bardzo proste. Wystarczy tylko dodać dwie litery, by z numeru rachunku uzyskać numer IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego). Każdy kraj ma swój własny identyfikator w systemie IBAN. Podajemy niżej wykaz tych najpopularniejszych i naczęściej używanych przez Polaków.

Identyfikatory IBAN w różnych krajach

 Austria AT
 Bułgaria BG
 Czechy CZ
 Francja FR
 Grecja GR
 Hiszpania ES
 Holandia NL
 Islandia IS
 Litwa LT
 Niemcy DE
Szwecja SE
Ukraina UA
Wielka Brytania UK
Włochy IT

Numery IBAN uznawane są w 97 krajach, w tym we wszystkich 37 krajach SEPA (ang. Single Euro Payments Area). 

Jaki to bank po numerze konta bankowego - krok po kroku

Aby po numerze rachunku bankowego zweryfikować, jaki to bank, należy:

1. Znaleźć numer konta bankowego.

Najlepiej numer konta bankowego po prostu skopiować lub przepisać na klawiaturę w notatniku lub programie do pisania (np.: Word, Pages).

2. Wybrać cyfry z pozycji od trzeciej do szóstej.

Zawsze cyfry na pozycjach: trzecia, czwarta, piąta oraz szósta znajduje się kod przypisany do banku prowadzącego dane konto, dlatego właśnie interesują nas te konkretne cyfry (jest to numer rozliczeniowy banku).

3. Sprawdzić, do jakiego banku należy znaleziony przez nas kod.

Sprawdzenie tej informacji będzie bardzo proste – wszystkie kody banków zawarliśmy w tabeli na górze tego wpisu.

Aby przyspieszyć cały proces sprawdzania, jaki to bank po numerze konta, możemy po prostu wkleić dany numer konta bankowego w automatyczną wyszukiwarkę na górze tej strony, kliknąć “sprawdź” i poznać odpowiedź na pytanie “jaki to bank”.

Darmowe narzędzie do identyfikacji jaki to bank po numerze konta

Narzędzie do sprawdzania jaki to bank po numerze konta, zamieszczone na górze tego wpisu, jest całkowicie darmowe. Od lat udostępniamy je naszym Klientom bez żadnych opłat i nie planujemy wprowadzenia płatnej subskrypcji tego narzędzia.

Uważamy, że wiedza na temat tego, jaki kod przypisany jest do jakiego banku, jest na tyle powszechna, że nie sposób wymagać od innych, by płacili za weryfikację takich treści. Dlatego też korzystając z naszego narzędzia masz gwarancję, że nigdy nie zapłacisz za usługę sprawdzenia ani grosza – niezależnie od tego, czy zidentyfikujesz jeden numer rachunku (numer rozliczeniowy banku), czy kilkadziesiąt po kolei. Nasze narzędzie jest darmowe bez żadnych ograniczeń.

Co jest potrzebne do przelewu poza numerem konta?

Numer konta bankowego to podstawa, ale przecież w formularzach do wykonania przelewu jest dużo więcej luk do wypełnienia. Wiele osób bardzo przejmuje się wszystkimi tymi lukami i gorączkowo poszukują np.: adresu osoby, do której wysyłają przelew. Nie każdy bowiem wie o tym, że tak naprawdę to numer konta bankowego identyfikuje odbiorcę w systemach bankowych, nie inne dane.

Tak naprawdę do wysłania przelewu wystarczy nam sam numer rachunku bankowego. Nie musimy nawet znać tożsamości osoby, do której wysyłamy przelew. W miejscu nazwy odbiorcy możemy wpisać słowo „odbiorca” albo „pan”/„pani” i przelew dotrze do adresata tak samo, jak wtedy, kiedy wpisalibyśmy pełne dane osobowe odbiorcy przelewu. 

Wszystkie dodatkowe informacje poza numerem rachunku bankowego są opcjonalne – możemy je podawać, ale nie musimy. Możemy wpisać zarówno imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, możemy podać adres, ale w żaden sposób nie wpłynie to na nasz przelew. I tak dotrze on do osoby przypisanej do wprowadzonego przez nas numeru rachunku bankowego. 

Tak samo zbędny jest również tytuł przelewu. W wielu sytuacjach długo zastanawiamy się, jaki tytuł nadać naszemu przelewowi. Tak naprawdę wystarczy, że wpiszemy w tym miejscu słowo „przelew”. Bank nie oczekuje od nas żadnych szczegółów na temat powodów przesyłania środków z jednego konta na drugie.

Jak wypełnić druk przelewu z poczty?

Numer rachunku bankowego jest niezbędny do poprawnego wypełnienia druku zlecającego przelew na poczcie. Druk pocztowy będzie od nas ponadto wymagał wpisania nazwy odbiorcy, nazwy zleceniodawcy (z reguły z zawarciem adresu) oraz tytułu. 

Wzór wypełnionego poprawnie druku przelewu udostępnia Poczta Polska na swojej stronie internetowej. We wzorze wpisujemy kolejno:

  • nazwę odbiorcy (np.: A-B Finanse),
  • numer rachunku odbiorcy (12 3456 7890 3456 7890 3456 7890 3456),
  • walutę (dla złotówek PLN),
  • kwotę (cyframi, np.: 100,50),
  • kwotę (słowami, np.: sto złotych 50/100),
  • nazwa zleceniodawcy (np.: Anna Jankowiak),
  • tytuł (np.: przelew środków).

Co jest potrzebne do przelewu zagranicznego?

Wszystkie powyższe instrukcje i wzory dotyczyły przelewów tzw. krajowych. Numer rachunku bankowego jest jednak przydatny również przy przelewie zagranicznym. Samo stworzenie z numeru konta numeru IBAN nie wystarczy do tego, by poprawnie wykonać przelew zagraniczny. Tu również potrzebujemy nazwy odbiorcy i najczęściej jego adresu. 

Bardzo istotny przy przelewach zagranicznych jest także kod BIC (zwany również kodem SWIFT). Kod ten jest bezpośrednio powiązany z tym, jaki bank prowadzi dane konto. W przelewach międzynarodowych kod BIC/SWIFT pozwala na identyfikację instytucji finansowej, do której mają trafić przesyłane środki.

Każdy bank czy instytucja mają własne kody BIC/SWIFT. Znajdziemy je z reguły na stronach internetowych tych podmiotów albo w zbiorczych wpisach w internecie. My również napisaliśmy o tym obszerny artykuł: https://www.zadluzenia.com/kod-swift-bic-iban-polskie-banki/. 

Podsumowanie

1. Numer rachunku bankowego przekazuje zawsze pewne informacje o jego posiadaczu.

2. W numerze konta bankowego zaszyfrowany jest identyfikator banku prowadzącego dany rachunek (numer rozliczeniowy banku).

3. Identyfikator banku jest zawsze czterocyfrowy.

4. W numerze rachunku identyfikator (numer rozliczeniowy banku) znajdziemy na miejscach od trzeciego do szóstego.

5. To, jaki bank prowadzi dany rachunek, łatwo sprawdzimy w internetowych narzędziach do tego służących.

6. Warto dbać o to, by numer rachunku był poprawny.

7. Numer rachunku występuje także w wariancie IBAN – w nim również możemy znaleźć informację o tym, jaki bank prowadzi dane konto.

8. Numer IBAN przydaje się do wykonywania przelewów zagranicznych.

9. Do przelewu zagranicznego potrzebny jest także kod BIC/SWIFT odbiorcy przelewu.

10. Z każdego poprawnego numeru konta jesteśmy w stanie wywnioskować, w jakim banku konto prowadzi jego posiadacz. 

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Numer_Rachunku_Bankowego
https://konsument.gov.pl/faq/co-to-jest-numer-iban-i-numer-bic-swift-code/
https://www.gov.pl/web/kas/informacje-o-wykazie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Cykl webinariów BNP Paribas Faktoring
Bez kategorii
author
03 października 2020

Cykl webinariów BNP Paribas Faktoring

Deutsche Bank w Pile
Oddziały
author
08 grudnia 2017

Deutsche Bank w Pile

FinTech jako szansa i zagrożenie – książka
Blog
author
27 kwietnia 2017

FinTech jako szansa i zagrożenie – książka

Promocja: „Odblokuj iPKO lub IKO i zgarnij 20 zł” w PKO BP
Bez kategorii
author
12 sierpnia 2020

Promocja: „Odblokuj iPKO lub IKO i zgarnij 20 zł” w PKO BP

PKO BP w Rabce-Zdroju
Oddziały
author
30 lipca 2019

PKO BP w Rabce-Zdroju

Grecja najpopularniejsza wśród polskich turystów
Wpisy
author
12 stycznia 2018

Grecja najpopularniejsza wśród polskich turystów