ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A zbiera dane o dłużnikach i płatnikach, przechowuje je i w razie potrzeby udostępnia. Negatywny wpis do rejestru obniża wiarygodność finansową danej osoby i zmniejsza szanse uzyskania pożyczki lub kredytu. Sprawdź, jak możesz dowiedzieć się, czy - w sposób pozytywny lub negatywny - figurujesz w ERIF.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 30.05.2018
Udostępnij:

ERIF Biuro informacji gospodarczej może przyjmować, przechowywać, a także ujawniać informacje gospodarcze dotyczące:
– zaległości w spłacie zobowiązań (informacje negatywne),
– terminowego regulowania zobowiązań (informacje pozytywne),
– posłużenia się sfałszowanym lub cudzym dokumentem.

Więcej informacji na temat działania ERIF BIG S.A. znajdziesz w naszym artykule ERIF – Biuro Informacji Gospodarczej S.A. | Wszystkie informacje dla Klienta i Dłużnika

Spis treści:

I. JAK POBRAĆ RAPORT?
1. Pobranie z KRD informacji na własny temat.

2. Pobranie z KRD listy podmiotów, którym była udzielona informacja na nasz temat.
3. Sprawdzenie innego konsumenta. 
II. JAKIE RAPORTY MOŻNA POBRAĆ?
1. Raport na nasz temat.
2. Raport z rejestru zapytań.

3. Raport o dokumencie.
III. INFORMACJE O RAPORCIE. 

1. Przez ile czasu mamy dostęp do pobranych raportów? 
2. Czy pobranie raportu kosztuje? 
3. Czy prowadzenie konta kosztuje? 
4. Czym jest usługa "monitorowanie siebie"? 

JAK POBRAĆ RAPORT?

1. Wypełniamy formularz rejestracyjny na stronie https://infokonsument.erif.pl/. 
2. Otrzymujemy wiadomość zawierającą link aktywacyjny. 

3. Logujemy się podając imię i nazwisko oraz numer PESEL (lub inny numer, który potwierdzi naszą tożsamość). 
4. Potwierdzamy tożsamość w wybrany przez nas sposób. 

5. Pobieramy raport. 


 

JAKIE RAPORTY MOŻNA POBRAĆ?


1. Raport na nasz temat.
 

W raporcie na nasz temat możemy sprawdzić:
– informacje pozytywne (o zobowiązaniach spłaconych w terminie),
– informacje negatywne (o nieuregulowanych lub za późno uregulowanych zobowiązaniach).
Jest to taka sama wersja raportu, którą otrzymają firmy i instytucje pobierające go w celu sprawdzenia naszej wiarygodności płatniczej. 

2. Raport z rejestru zapytań.

W raporcie z rejestru zapytań możemy sprawdzić:
– kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy wnioskował o udostępnienie raportu na nasz temat,
– jakie informacje uzyskały o nas określone podmioty.


 

3. Raport o dokumencie.

W tym raporcie sprawdzimy, czy ktoś za pomocą podrobionego albo skradzionego dokumentu z naszym nazwiskiem próbował dokonać w naszym imieniu jakiegokolwiek działania. 

INFORMACJE O RAPORTACH


Przez ile czasu mamy dostęp do pobranych raportów? 

Raporty są dostępne online przez kolejne 90 dni od ich wygenerowania. Bezpośrednio ze strony możemy je:
– pobrać i zapisać jako plik PDF,
– wydrukować. 

Po upłynięciu 90 dni dane w raporcie zostaną uznane za nieaktualne, w związku z czym nasz dostęp do nich dostanie zablokowany. W tym momencie zarówno pobrane, jak i wydrukowane pliki, powinny zostać przez nas zniszczone. 

Czy pobranie raportu kosztuje?

Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) raz na 6 miesięcy każdemu przysługuje bezpłatny dostęp do takich informacji. Zatem raz na pół roku możemy bez żadnych opłat pobrać:
– Raport o konsumencie,
– Raport z Rejestru Zapytań,
– Raport o dokumencie.

Aktualnie ERIF BIG S.A. nie pobiera także opłat za częstsze pobieranie raportu

3. Czy prowadzenie konta kosztuje? 

Nie, zarówno założenie konta, jak i jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne. 

4. Czym jest usługa "monitorowanie siebie"? 

Monitorowanie siebie polega na posiadaniu dostępu do nielimitowanego korzystania z raportów na własny temat i z raportów z Rejestru Zapytań. Wykupienie usługi na rok kosztuje 12 zł


 

Komentarze