Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia

author
Halszka Gronek
19 kwietnia 2018
Wiele osób, którym pogorszyła się sytuacja finansowa, szuka i potrzebuje wsparcia. Jedną z możliwości, jaka może im pomóc, jest restrukturyzacja zadłużenia. Odpowiemy na pytania, czym dokładnie jest i na czym polega jej proces w poszczególnych bankach.

Restrukturyzacja zadłużenia to nic innego, jak zmiana warunków spłaty podsiadanego kredytu.
 

Możliwość restrukturyzacji zagwarantowana jest Klientom banków na mocy prawa bankowego: 
 

Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

– art. 75c. Ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

Kredyt restrukturyzuje się po to, by dostosować warunki spłaty zadłużenia do aktualnej sytuacji materialnej kredytobiorcy. W ten sposób banki wspierają swych Klientów, jednocześnie zapewniając sobie samym zysk ze spłacanej przez Kredytobiorcę marży. 
 

Najczęstszym przypadkiem, jaki wpływa na zmianę sytuacji finansowej Klienta, jest utrata pracy, innego źródła dochodu czy też kontrahenta.
 

W takich wypadkach uzasadnione jest to, iż Kredytobiorca nie zdoła spłacić kredytu na warunkach, które pierwotnie zaakceptował. 
 

Masz negatywną historię kredytową ? Sprawdź najlepsze pożyczki dla zadłużonych:

https://www.zadluzenia.com/artykul/405,kredyt-dla-zadluzonych/

Najlepszym wyjściem dla niego będzie właśnie decyzja o restrukturyzacji jego zadłużenia. Najgorszym – próba ukrycia własnej, zmienionej sytuacji finansowej przed bankiem. 


 

Pamiętaj, że restrukturyzację zadłużenia dobrze jest rozważyć wtedy, gdy dopiero spodziewasz się pogorszenia sytuacji – a nie wtedy, gdy już ono nastąpiło. 
 

Będzie to sygnałem dla banku, że jako Klient jesteś czujny i odpowiedzialny. Także i Twoja sytuacja finansowana nie będzie wtedy na tyle ’beznadziejna', byś nie mógł wynegocjować od Banku dobrych warunków restrukturyzacji. 
 

Warto zaznaczyć jednak, że na świecie nie ma nic za darmo. Każda nowa operacja dotycząca kredytu będzie się wiązać z dodatkowymi opłatami. Zmieniając warunki kredytu trzeba się wiec liczyć ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – NA CZYM POLEGA

Banki proponują zwykle kilka rozwiązań, wsród których Klient sam może wybrać najlepszy dla siebie sposób restrukturyzacji zadłużenia. Oto najczęściej wdrażane procesy:
 

1. Zmiana harmonogramu spłat
Zwykle polega na wydłużeniu całkowitego czasu spłaty kredytu. Poprzez zwiększoną ilość rat do spłacenia kwota każdej raty znacznie się zmniejsza.

Taka operacja spowoduje jednak to, że bank obciąży nas większymi odsetkami. Musimy wybrać, co będzie dla nas korzystniejsze.

2. Raty balonowe
Jest to zamiana rat stałych na raty rosnące.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Kredytobiorca będzie mógł zapłacić niewielkie lub nawet zerowe raty w najbliższych miesiącach od przyznania restrukturyzacji zadłużenia przez bank. W przyszłości koszta te się wyrównają, a raty zostaną znacznie podwyższone. 


 

3. Wakacje kredytowe
Jest to nic innego, jak zawieszenie spłat zadłużenia. Wakacje kredytowe umożliwiają skorzystanie z kilkumiesięcznej przerwy w spłatach rat kredytowych.  

Warto jednak pamiętać, iż odsetki, jakie spłacalibyśmy w tym czasie wraz z ratami, nie znikną, ani nie zmaleją. Będą one wciąż naliczane, a ich spłatą Klient zostanie obarczony wraz z kolejnymi spłatami kredytu.


 

4. Konsolidacja kilku zadłużeń w jedno
Istnieje możliwość, by bank połączył kilka zaciągniętych przez Klienta kredytów w jeden, oparty na lepszych warunkach i mniejszym oprocentowaniu.

Ustalony zostaje wówczas nowy harmonogram spłat, tak aby zamiast kilku miesięcznych rat do spłacenia, Kredytobiorca musiał martwić się jedną.

Niekiedy banki oferują konsolidację zobowiązań zaciągniętych w kilku różnych bankach. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi Kredytobiorcy spłacanie owych zadłużeń. Zamiast kilku rat wysyłanych do kilku różnych banków, będzie on mógł spłacać jedną, mniejszą ratę tylko w jednym banku.

5. Zmiana wysokości oprocentowania
Jest to opcja trudna do zrealizowania – choć niekoniecznie niemożliwa. Zmniejszenie oprocentowania kredytu nie jest korzystne dla banku, bowiem obniża on w ten sposób swój zysk z marży.

Bywa jednak tak, że banki godzą się na takie rozwiązanie – wiedząc, że jeśli nie zdecydują się obniżyć oprocentowania, Kredytobiorca wcale nie spłaci zadłużenia, nie mając do tego warunków.

6. Udzielenie nowego kredytu
Choć takie rozwiązanie może brzmieć absurdalnie dla Kredytobiorcy, który nie  radzi sobie ze spłatą jednego zadłużenia, bywa tak, iż udzielenie kolejnego kredytu jest najlepszym rozwiązaniem.

Taka sytuacja dotyczy tych Klientów, którzy są w sytuacji podbramkowej – od dawna nie spłacają rat i grozi im egzekucja komornicza. W takim wypadku bank może udzielić nowego kredytu na spłatę obecnego zadłużenia. Klient upora się z groźnie wyglądającym długiem, lecz pozostanie z nowym kredytem do spłaty.

Warto jednak zauważyć, że spłacanie nowego kredytu od zera jest szansą na odbudowanie dobrej historii kredytowej i wizerunku własnej osoby jako wiarygodnego Klienta.

7. Przewalutowanie kredytu
Choć brzmi dość prosto, jest to bardzo ryzykowna operacja. Przewalutowanie kredytu może okazać się być korzystne, gdy stawka referencyjna danej waluty oscyluje wokół małych wartości. Dzięki temu zmniejszy się oprocentowanie kredytu, a wraz z nim – jego rata.

Przewalutowanie zadłużenia jest jednak bardzo ryzykowne ze względu na możliwe skoki w wartości walut, na które ani bank, ani Kredytobiorca nie mają żadnego wpływu.

8. Sprzedaż zabezpieczenia
Kolejnym (choć często ciężkim do przyjęcia dla Klienta) sposobem restrukturyzacji zadłużenia może być sprzedaż przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie naszego kredytu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu środki uzyskane ze sprzedaży danego dobra (często jest to hipoteka) będziemy mogli przeznaczyć na spłatę zadłużenia.

Oczywiście bank nie odbierze nam całej kwoty uzyskanej dzięki sprzedaży danego zabezpieczenia. Pobrane zostanie tyle pieniędzy, ile wynosi suma zadłużenia w banku.

Jeśli funduszy ze sprzedaży zabezpieczenia było więcej – zachowamy nadwyżkę. Jeśli mniej – wciąż będziemy dłużnikami banku.

9. Przeniesienie kredytu do innego banku
To rozwiązanie sprawdzi się w wypadku wszelkich kredytów, które udzielone zostały na bardzo niekorzystnych warunkach.

Kredytobiorca niemogący poradzić sobie ze spłata takiego kredytu ma możliwość przeniesienia go do innego banku, gdzie warunki i oprocentowanie będą korzystniejsze względem jego sytuacji finansowej.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – BANK PKO BP

Bank PKO BP umożliwia przeprowadzenie procesu restrukturyzacji kredytu następującym osobom:
 

 1. klientom rynku detalicznego, którzy opóźniają się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu;

 2. klientom przewidującym problemy w terminowej spłacie zadłużenia;

 3. klientom zagrożonym wypowiedzeniem umowy kredytowej lub obniżeniem kwoty limitu kredytu;

 4. klientom posiadającym umowy wypowiedziane, w tym będące przedmiotem egzekucji.

Zainteresowani Kredytobiorcy muszą złożyć w swym banku odpowiedni wniosek. Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej zależeć będzie od wyniku analizy finansowej Klienta i pozytywnej decyzji banku. 

Wszelkie informacje na temat indywidualnych wytycznych banku uzyskać można nie tylko w siedzibie banku, lecz także telefonicznie i mailowo.


 

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – BANK ZACHODNI WBK

W przypadku problemów ze spłatą kredytu Bank Zachodni WBK proponuje klientom odwiedzenie oddziału banku i rozmowę z indywidualnym doradcą klienta. 
 

W przypadku wcześniejszego podjęcia decyzji o chęci zmian warunków kredytu Klient może pobrać druk odpowiedniego wniosku ze strony internetowej banku i złożyć go:
 

 1. listownie na adres Centrum Restrukturyzacji Kredytów Detalicznych banku;

 2. mailowo na adres wskazany na stronie internetowej banku.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – MBANK

mBank oferuje swoim klientom wiele możliwych wariantów przeprowadzenia restrukturyzacji kredytu, m.in.:
 

 1. wydłużenie okresu kredytowania;

 2. karencję w spłacie, czyli możliwość spłacania tylko odsetek przez klika miesięcy.

W mBanku istnieją aż 4 sposoby złożenia wniosku o zmianę warunków kredytu:
 

 1. pisemnie, wysyłając wniosek do siedziby banku;

 2. na miejscu w placówce banku;

 3. telefonicznie, korzystając z infolinii banku;

 4. internetowo poprzez portal dla klientów banku.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – ING BANK ŚLĄSKI

ING Bank Śląski umieszcza wzór wniosku o zmianę warunków spłat kredytu na swojej stronie internetowej. 
 

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do oddziału banku lub zeskanować i wysłać mailowo do Banku. 
 

ING Bank Śląski informuje także, iż w przypadku kredytu udzielonego kilku osobom wniosek musi zostać wypełniony i  złożony w imieniu wszystkich Kredytobiorców osobno. 
 

Po zakończonym procesie rozpatrywania wniosku bank poinformuje interesanta o decyzji w sprawie zmiany warunków spłaty kredytu.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – BANK MILLENIUM

Bank Millenium oferuje możliwość restrukturyzacji kredytu w przypadku, gdy opóźnienia w spłacie kredytu przekraczają okres 2 miesięcy.

Dla zainteresowanych bank udostępnia specjalną infolinię, na której od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 można uzyskać szczegółowe informacje na temat restrukturyzacji zadłużenia. 
 

Jeśli Klient Banku Millenium ubezpieczył swój kredyt, może skontaktować się bezpośrednio z doradcą w oddziale banku lub też ubezpieczycielem.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – RAIFFEISEN BANK POLSKA

Czynniki, które Raiffeisen Bank Polska uznaje za uprawniające do ubiegania się o restrukturyzację kredytu to:
 

 1. obniżenie wysokości dochodów;

 2. utrata pracy;

 3. wystąpienie zdarzeń losowych, które wywarły lub mogą wywrzeć wpływ na spłatę kredytu.

W ramach restrukturyzacji kredytu Klientowi przysługuje prawo m.in do obniżenia rat kredytu i wydłużenia okresu kredytowania, kapitalizacji zaległości czy też konsolacji kilku zadłużeń w jedno.

Wniosek o wprowadzenie zmian w warunkach kredytu należy złożyć z oddziale banku. Cała procedura rozpatrywania wniosku jest bezpłatna. 
 

Wszelkie niezbędne druki znajdują się na stronie internetowej banku.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – BANK CITI HANDLOWY

Na złożenie wniosku o restrukturyzację kredytu w Banku Citi Handlowym interesant ma 14 dni od daty otrzymania wezwania z banku do dokonania spłaty zaległych rat kredytu.

Wniosek można złożyć:
 

 1. w oddziale banku;

 2. listownie na adres siedziby banku;

 3. telefonicznie.

Decyzja zostana dostarczona Kredytobiorcy w formie listownej.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – DEUTSCHE BANK POLSKA

Deutsche Bank Polska oferuje możliwość restrukturyzacji kredytów zarówno gotówkowych, jak i hipotecznych.

Wniosek można złożyć telefonicznie, listownie (na adres siedziby banku) oraz mailowo.

Bank informuje także, że prawo do restrukturyzacji przysługuje Klientowi w terminie do 14 dni od doręczenia mu bankowego wezwania do zapłaty.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – IDEA BANK

Idea Bank na stronie internetowej swojego banku zamieszcza jedynie zwór wniosku o restrukturyzację ekspozycji kredytowej.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – BANK CREDIT AGRICOLE

 Bank Crédit Agricole umożliwia złożenie wniosku o restrukturyzację kredytu bezpośrednio w placówce banku, a także listownie – wysyłając wniosek na adres siedziby banku. 
 

Bank oferuje również pełne wsparcie swoich doradców, którzy chętnie odpowiedzą na pytania i wyjaśnią ewentualne wątpliwości w oddziałach bankowych.
 

Do wniosku o zmianę warunków umowy kredytowej należy dołączyć:
 

 1. aktualne dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody i ich wysokość;

 2. w przypadku utraty dochodu – dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy;

 3. dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji życiowej (np. nagła i kosztowna w leczeniu choroba).

Tylko kompletne wnioski będą przez bank rozpatrywane. Odpowiedź na poprawie złożony wniosek zostanie wysłana do Klienta listownie.

 

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – SANTANDER CONSUMER BANK

Wioski o restrukturyzację kredytu w Santander Consumer Banku należy wysłać listownie do siedziby głównej banku.
 

Bank prosi, aby do wniosku dołączać oświadczenie o dochodach i zobowiązaniach Klienta. 
 

Odpowiednie wnioski można odnaleźć na stronie internetowej banku.


 

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – EUROBANK

Wszyscy Klienci Eurobanku, których sytuacja finansowa uległa zmianie i nie są oni w stanie spłacać zobowiązań na zaakceptowanych wcześniej warunkach, powinni zgłosić ten problem pracownikom Eurobanku: 
 

 1. mailowo; 

 2. telefonicznie;

 3. w wybranej placówce.

Bank postara się dostosować warunki spłat kredytu do indywidualnych możliwości Kredytobiorcy.

Na zgłoszenie problemu Eurobank odpowie w terminie 20 od roboczych od daty wpływu zgłoszenia.

W szczególnych i skomplikowanych sytuacjach bank ma prawo wydłużyć czas oczekiwania do maksymalnie 30 dni roboczych.


 

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – BANK POCZTOWY

Wniosek o restrukturyzację kredytu powinien zawierać załączniki potwierdzające zmienioną sytuację finansową i osobistą Klienta, jego obecne dochody (np.: umowę o pracę, wyciągi bankowe z potwierdzeniem kwoty wynagrodzenia, zeznanie podatkowe PIT)  a także kserokopię dowodu osobistego.

Wypełniony wniosek możesz:
 

 1. złożyć osobiście w oddziale banku;

 2. przesłać do odpowiedniego Departamentu banku;

 3. dostarczyć mailowo.

W trakcie weryfikowania wniosku bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów. 
 

Do czasu listownego nadesłania decyzji przez banku, Kredytobiorca jest zobowiązany do terminowych spłat kredytu.


 

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – PLUS BANK

Bank prosi o nadsyłanie wniosków o restrukturyzację kredytu na adres pocztowy Centrum Restrukturyzacji i Windykacji banku.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA – POZOSTAŁE BANKI

Poniższe banki nie umieściły na swojej stronie internetowej informacji dotyczących restrukturyzacji zadłużenia:
 

– Bank Pekao SA

– Bank BGŻ BNP Paribas 

– Nest Bank 

– SGB-Bank– Getin Noble Bank – Alior Bank 


– BOŚ Bank


– Bank Polskiej Spółdzielczości  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

2021-03-10 14:38:09

Dzień dobry, Czy bank może w nieskończoność przedłużać weryfikację wniosku o restrukturyzację? Już minęły prawie 2 miesiące, a ja nadal nie mam odpowiedzi z banku, cały czas tylko na moje zapytania odpowiadają "złożony przez Pana wniosek o restrukturyzację oczekuje analizę" Czy mogę w jakiś sposób przyśpieszyć tą analizę, wysyłając reklamację, robiąc COKOLWIEK, czy mam jakies prawa w tej sytuacji, na które mogę się powołać? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Marek Kowalski
Marek Kowalski
2019-08-05 14:58:21

Dzień dobry Pani Redaktor, a czy dopuszczalna jest sytuacja w której to Bank podejmie decyzje o restrukturyzacji zadłużenia Klienta (np. w trakcie oceny wniosku o odnowienie kredytu lub zmianę warunków)? Gdy uzna, że sytuacja Klienta jest na tyle zła, że nie mam możliwości dalszego odnawiania lub zmiany warunków kredytu. Czy najpierw musi wypowiedzieć umowę i wezwać Klienta do spłaty dając Klientowi możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Halszka Gronek
  Halszka Gronek
  2019-08-06 09:00:48

  Szanowny Czytelniku, niedopuszczalna jest sytuacja, w której kredytodawca samodzielnie podejmuje decyzję o zmianie warunków spłaty kredytu, a więc de facto o restrukturyzacji zadłużenia. Udzielenie kredytu i jego późniejsza spłata opierają się na ścisłych wytycznych określonych w umowie kredytowej i we wszystkich formalnie dołączonych doń załącznikach. Samowolna zmiana tychże warunków bez wyrażenia pisemnej zgody kredytobiorcy jest po prostu złamaniem postanowień umowy. W przypadku spostrzeżenia, iż sytuacja finansowa kredytobiorcy uległa znacznemu pogorszeniu, a tym samym zwiększyło się ryzyko braku spłaty zadłużenia, bank może wyjść z propozycją restrukturyzacji długu - jednak tylko pisemna zgoda klienta (umowa o restrukturyzacji, aneks do pierwotnej umowy kredytu itp.) umożliwi wcielenie owej propozycji w życie. Jeśli natomiast kredytobiorca nie przyjmie propozycji banku, spełnione zostaną przesłanki do wypowiedzenia umowy przez kredytobiorcę. To niestety nie jest korzystnym rozwiązaniem dla klienta, zwłaszcza gdy sam zmaga się z problemami finansowymi. Więcej informacji o wypowiedzeniu umowy kredytu znaleźć można w naszym poradniku: https://www.zadluzenia.com/wypowiedzenie-umowy-kredytu/. Mam nadzieję, iż udało mi się rozwiać Pana wątpliwości. Z wyrazami szacunku.

Podobne artykuły

Promocja: „300 zł z Kontem 360° i lokatą” w Banku Millennium
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
07 października 2020

Promocja: „300 zł z Kontem 360° i lokatą” w Banku Millennium

Idea Bank opinie
Banki
author
Dominika Sobieraj
14 listopada 2020

Idea Bank opinie

E-faktury zmienią polski biznes
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
30 sierpnia 2019

E-faktury zmienią polski biznes

Kredyt samochodowy Słubice
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
16 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Słubice

Porównaj