Czarna lista dłużników

Czarna lista dłużników

author
Halszka Gronek
11 maja 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

Choć określenie „czarna lista dłużników” budzi strach u wielu z nas, nie należy się go obawiać, a tym bardziej unikać tematu takowej listy – zwłaszcza jeśli sami figurujemy w „czarnych spisach”. Konsekwencje takiego postępowania mogą bowiem uprzykrzać nam całe życie. Więcej szczegółów na temat wpisu na czarną listę dłużników znajdziecie w naszym dzisiejszym artykule.

Spis treści:

 1. Co to jest czarna lista dłużników?
 2. Czarna lista dłużników - jakie są?
 3. Czarna lista dłużników - jak sprawdzić?
 4. Kto może trafić na czarną listę dłużników?
 5. Jak usunąć dane z czarnej listy dłużników?
 6. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Co to jest czarna lista dłużników?

„Czarna lista dłużników” to potocznie stosowane określenie dla wszystkich działających w Polsce biur informacji gospodarczej (w skrócie BIG). Na „czarną listę dłużników” trafiają dane dotyczące osób, które nie spłacają terminowo swoich zobowiązań. Informacje gromadzone na „czarnej liście” są jedynie negatywne – jeśli znajdziesz się więc na takiej liście, możesz być pewien, że nie stało się tak z powodu pozytywnych przesłanek. Jeżeli znajdujesz się w jakiejś bazie dłużników, możesz skorzystać z pożyczek bez baz.

Kiedy trafię na czarną listę dłużników?

Większość biur stosuje limit długu, po przekroczeniu którego konsument może znaleźć się w bazie BIG. Limit ten wynosi 200 złotych zaległości w przypadku dłużników indywidualnych oraz 500 złotych w przypadku przedsiębiorców. Warto także pamiętać, że na czarną listę dłużników trafić można jedynie wtedy, gdy od przekroczenia planowanego terminu płatności upłynie conajmniej 30 dni. Wierzyciel powinien także poinformować dłużnika o możliwości wpisania go do baz BIG jeszcze przed dokonaniem takiego wpisu.

Czarna lista dłużników - jakie są?

W Polsce funkcjonują trzy podstawowe rejestry dłużników, nazywane w skrócie BIG-ami (Biura Informacji Gospodarczej). Są to: BIG InfoMonitor, KRD oraz ERIF. Biura te zajmują się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych na temat dłużników – zarówno indywidualnych konsumentów, jak i całych przedsiębiorstw. Istnieje również Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, którzy utworzono w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdź, czy jesteś w bazie dłużników ERIF.

Czarna lista BIG InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna (w skrócie BIG InfoMonitor SA) jest warszawskim biurem informacji gospodarczej. Firma ta przyjmuje, przechowuje oraz przekazuje wszelkie informacje gospodarcze na temat zadłużeń i nieterminowych płatności konsumentów w Polsce. Co istotne, BIG InfoMonitor jest jedynym rejestrem dłużników, który udostępnia dane zaczerpnięte z sektora bankowości – z Biura Informacji Kredytowej oraz Bankowego Rejestru. Warto również pamiętać, że z tym BIGiem w zakresie wymiany danych o zadłużeniu współpracuje także Związek Banków Polskich.

Czarna lista KRD

KRD to instytucja gospodarcza, której pełna nazwa brzmi: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. KRD jest pierwszym polskim BIG-iem. Instytucja działa nieprzerwanie już od 2003 roku. Informacje, które gromadzi, dotyczą nie tylko indywidualnych zadłużeń konsumenckich, lecz także tych, które zaciągnęły całe przedsiębiorstwa. Warto również wiedzieć, iż Krajowy Rejestr Długów to spółka zajmująca się zbieraniem informacji gospodarczych o wszelkich zobowiązaniach finansowych – nie tylko tych dotyczących zadłużeń kredytowych. Niemniej jednak największy nacisk władze KRD kładą badanie i gromadzenie negatywnych informacji kredytowych oraz pożyczkowych.

Czarna lista ERIF

ERIF, a właściwie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA, to rejestr, który od 2007 roku należy do Grupy Kapitałowej KRUK i prowadzi wraz z nią wymianę baz dłużniczych danych. ERIF jest pierwszym BIG-iem, który samodzielnie i cyklicznie weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki rejestru dłużników. Rejestr ten działa w takowy sposób już od 2010 roku i co kwartał sprawdza posiadane przez siebie informacje za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta.

Czarna lista dłużników - jak sprawdzić?

Raz na pół roku każdej osobie fizycznej oraz prawnej przysługuje prawo do bezpłatnego sprawdzenia informacji, jakie zostały umieszczone w BIG-u na jej temat. Podobne usługi oferuje Biuro Informacji Kredytowej. Dzięki pobraniu raportu z BIG-u lub BIK-u dowiemy się, czy według tychże instytucji uważani jesteśmy za dłużników. Jeśli tak, będziemy mogli sprawdzić, na jaką kwotę zalegamy z zobowiązaniami oraz kim jest nasz wierzyciel. Rejestry mogą prowadzić również dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Obecność na „czarnej liście dłużników” może wziąć się z wieloma niedogodnościami oraz poważnymi problemami dłużnika. Osoba z negatywną historią z jednej z baz może mieć problem z otrzymaniem kredytu online czy pożyczki pozabankowej, a także podczas dokonywania zakupów na raty, zakupu telefonu komórkowego w abonamencie czy w trakcie ubiegania się o leasing.

Listy dłużników są sprawdzane przez znakomitą większość instytucji i przedsiębiorstw, jakie działają niemal w każdym sektorze polskiego rynku. Znalezienie się na „czarnej liście” może zaowocować utratą wiarygodności konsumenckiej na szerokim polu odbiorczym.

Kto może trafić na czarną listę dłużników?

Na „czarnej liście dłużników” mogą znaleźć się zarówno indywidualni konsumenci, jak i całe przedsiębiorstwa, które nie spłaciły terminowo swych zobowiązań pieniężnych. Jeśli zadłużenie potwierdzone choć jednym dokumentem prawnym (np. umową pożyczkową) wyniesie minimum 200 zł (w przypadku osoby fizycznej) lub 500 zł (przypadku przedsiębiorcy), informacja ta będzie mogła zaistnieć w polskich BIG-ach.

Po ilu dniach od spóźnienia z płatnością trafimy na czarną listę?

By dłużnik mógł trafić do rejestru, od planowego terminu płatności powinno upłynąć minimum 30 dni. Co istotne, jeszcze przed umieszczeniem danych dłużnika w BIG-u konsument powinien otrzymać wezwanie do zapłaty z informacją o możliwym wpisie na czarną listę dłużników. Jeśli dług danej osoby (lub instytucji) został stwierdzony tytułem wykonawczym, przykładowo wyrokiem, minimalne kwoty długu oraz czas miniony od chwili powstania zaległości nie mają znaczenia.

W takiej sytuacji jedynym warunkiem wymagającym spełnienia jeszcze przed wpisaniem dłużnika do BIG-u będzie nadanie na adres osoby zadłużonej listu poleconego lub osobistego doręczenia ostatecznego wezwania do zapłaty. Warto na koniec dodać, iż po 14 dniach od bezowocnego dostarczenia wezwania dłużnikowi informacje o danym zobowiązaniu będą mogły trafić do BIG-u. Jeśli dokonasz częściowej spłaty zobowiązania, wierzyciel jest zobowiązany dokonać aktualizacji informacji dotyczącej twojego zadłużenia, powiadamiając określone biuro informacji gospodarczej o częściowej spłacie zobowiązania.

Jak usunąć dane z czarnej listy dłużników?

Jedynym skutecznym sposobem na usunięcia informacji na własny temat z „czarnej listy dłużników” jest nic innego, jak całkowita spłata widzącego nad danym konsumentem zadłużenia. Polskie prawo wymusza na bazach BIG usuwanie informacji o uregulowanych już zadłużeniach w ustawowym terminie 14-dni od dokonania wpłaty. Gwarantuje to Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jeśli jednak dłużnik nie ureguluje zobowiązań, informacje o nim pozostaną w rejestrach nawet przez okres 10 lat. Jak to możliwe? Informacje o dłużnikach usuwane są z czarnych rejestrów dłużników już po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, a najpóźniej – po 10 latach od dnia ich przekazania przez wierzyciela. Warto pamiętać, że raz na pół roku w możemy szukać bezpłatnie Rejestrze Dłużników BIG informacji na swój temat.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Aby sprawdzić, czy jest się na czarnej liście, należy skorzystać z usług Biura Informacji Gospodarczej (BIG), które gromadzi informacje o zadłużeniach firm oraz osób prywatnych. Można w tym celu skorzystać z usług internetowych poszczególnych biur, wysyłając wniosek o sprawdzenie swojej sytuacji kredytowej, lub udać się osobiście do siedziby wybranego biura z dokumentami potwierdzającymi swoją tożsamość.

Zależy to od rodzaju wpisu. Informacje o długu mogą być przechowywane w Krajowym Rejestrze Długów przez różny czas, w zależności od ustaleń z wierzycielem. W przypadku wpisu pozytywnego (zadłużenie zaległe) wpis może być przechowywany przez okres 3 lat od daty spłaty, a w przypadku wpisu negatywnego (np. zaległe raty) – do 5 lat od daty wpisu.

Najlepszym sposobem, aby wyjść z listy dłużników, jest uregulowanie swojego zadłużenia. Należy skontaktować się z wierzycielem i ustalić z nim warunki spłaty zadłużenia, a następnie dokładnie przestrzegać ustaleń i regularnie spłacać zaległe raty. W przypadku, gdy wierzyciel zgłosi negatywny wpis do BIG, należy upewnić się, że informacje są zgodne z prawdą i ewentualnie skorzystać z prawa do wglądu w swoje dane oraz wnioskować o ich sprostowanie lub usunięcie.

Aby sprawdzić czy ktoś znajduje się na liście dłużników, należy skorzystać z usług Biura Informacji Gospodarczej. Można w tym celu wysłać wniosek o sprawdzenie sytuacji kredytowej danej osoby lub firmy, lub skorzystać z usług płatnych portali internetowych oferujących takie informacje. Ważne jednak, żeby mieć uzasadniony powód do sprawdzenia czyjejś sytuacji finansowej, ponieważ nieuprawnione sprawdzanie danych osobowych jest karalne.

Podsumowanie

 1. Czarna lista dłużników to zbiór danych o osobach i firmach, które mają zaległości w spłacie swoich zobowiązań finansowych. Wpis na czarną listę może skutkować utrudnieniami w uzyskaniu kredytów, pożyczek czy wynajmie mieszkania.
 2. Informacje na temat dłużników zbierają Biura Informacji Gospodarczej (BIG), które mają dostęp do informacji o zobowiązaniach finansowych z różnych źródeł, takich jak banki, sklepy internetowe czy dostawcy usług.
 3. Każdy dłużnik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich sprostowania lub usunięcia w przypadku nieprawidłowości. Negatywne wpisy na czarnej liście dłużników są przechowywane przez okres od 3 do 5 lat, a ich usunięcie jest możliwe jedynie po spłacie długu.
 4. Wpisy na czarną listę mogą być dokonywane jedynie przez wierzycieli, którzy mają prawo do informowania o zaległościach. Osoby, które nie mają zaległości finansowych, mogą założyć sobie konto w BIG, aby regularnie monitorować swoją sytuację kredytową.
 5. Informacje o zadłużeniach firm są przechowywane przez BIG w celu ochrony interesów ich kontrahentów oraz zapewnienia bezpieczeństwa transakcji handlowych.
 6. Warto regularnie monitorować swoją sytuację kredytową oraz starać się unikać zaległości w spłacie zobowiązań finansowych, aby uniknąć negatywnych skutków wynikających z wpisu na czarną listę dłużników.
 7. Czarna lista dłużników jest jednym z narzędzi, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat konieczności terminowej spłaty zobowiązań finansowych.
 8. Wpisy na czarną listę dłużników mogą być poważnym problemem dla osób, które szukają pracy w sektorze finansowym, ponieważ negatywna historia kredytowa może stanowić przeszkodę w uzyskaniu licencji na pracę.
 9. W niektórych przypadkach wpisy na czarną listę dłużników mogą być błędne lub dotyczyć nieistniejących zobowiązań, co może powodować dodatkowe trudności dla osób dotkniętych taką sytuacją.
 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wpisach na czarną listę dłużników, warto skontaktować się z Biurem Informacji Gospodarczej lub z wierzycielem w celu wyjaśnienia sytuacji i sprostowania ewentualnych błędów.
author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

zadowolny
zadowolny
2018-08-03 11:24:09

bomba, baredzo porzadny wpis

Podobne artykuły

Deutsche Bank w Zielonkach

Deutsche Bank Polska to członek światowej grupy bankowej Deutsche Bank. Swoją ofertę bank kieruje zarówno do Klientów detalicznych, jak i przedsiębiorców. Jednym z miast, w którym Deutsche Bank posiada swoją placówkę, są Zielonki. 

author
Dominika Byczek
02 grudnia 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja: „Najlepszy trening na świecie” w PKO BP

PKO BP wystartował z promocją, w której młodzi mogą zgarnąć 150 złotych w formie bonu do sklepów 4F w zamian za otwarcie Konta dla Młodych. Promocja trwa do 31 marca 2019 roku.

author
Patryk Byczek
04 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ekonomiści mBanku krytycznie o RPP

Ekonomiści mBanku skomentowali na Twitterze argumentację członków Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sztucznego podwyższenia stóp procentowych. Opinia jest jednoznacznie krytyczna.

author
Dominika Byczek
28 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Obowiązki komornika

Tematyka dotycząca komornika, jego funkcji, przywilejów, obowiązków, zakresu działania jest dosyć szczegółowo unormowana. I słusznie, bowiem komornik, wykonując czynności egzekucyjne będące formą przymusu, wkracza w sfery doniosłe dla funkcjonowania osób fizycznych bądź osób prawnych. Nieraz czynnościom egzekucyjnym towarzyszą spore emocje. Sprawdź, jakie są prawa i obowiązki komornika.

author
Dominika Byczek
14 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Komornik Sądowy Urszula Przetacka

Jeżeli nie spłacamy naszych zobowiązań, sprawa może trafić do Komornika Sądowego. Sprawdź co możesz zrobić, gdy zostanie wszczęta egzekucja komornicza.

author
Patryk Byczek
05 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak zastrzec kartę w Toyota Banku?

Doszło do sytuacji, w której utraciłeś swoją kartę płatniczą Toyota Banku? W takim przypadku należy jak najszybciej zastrzec narzędzie płatnicze, aby Twoje pieniądze nie wpadły w niepowołane ręce. Sprawdź, jak najszybciej możesz zastrzec kartę w Toyota Banku.

author
Patryk Byczek
10 maja 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj