Choć określenie „czarna lista dłużników” budzi strach u wielu z nas, nie należy obawiać się go, a tym bardziej unikać tematu takowej listy - zwłaszcza, jeśli sami figurujemy w „czarnych spisach”. Konsekwencje takiego postępowania mogą bowiem uprzykrzać nam całe życie.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 11.07.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest czarna lista dłużników?
2. Rejestry dłużników w Polsce. 
3. Kto może znaleźć się na liście? 
4. Jak sprawdzić?
5. Co to oznacza dla dłużników?
6. Jak usunąć dane z czarnej listy dłużników?

„Czarna lista dłużników” to potocznie stosowane określenie dla działających w Polsce biur informacji gospodarczej.
 

Na „czarną listę dłużników” trafiają dane wszystkich osób, które nie spłacają terminowo swoich zobowiązań.

Informacje gromadzone na „czarnej liście” są jedynie negatywne – jeśli znajdziesz się więc na takiej liście, możesz być pewien, że nie stało się tak z powodu pozytywnych przesłanek. 

 

 
 

REJESTRY DŁUŻNIKÓW W POLSCE

W Polsce funkcjonują trzy rejestry dłużników, nazywane w skrócie BIG-ami (Biura Informacji Gospodarczej). Są to: BIG InfoMonitor, KRD oraz ERIF.

Biura te zajmują się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych na temat dłużników – zarówno indywidualnych konsumentów, jak i całych przedsiębiorstw.

BIG InfoMonitor
Rejestr ten, którego pełna nazwa to Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna, jest warszawskim biurem informacji gospodarczej.

Firma ta przyjmuje, przechowuje oraz przekazuje wszelkie informacje gospodarcze na temat zadłużeń i nieterminowych płatności konsumentów w Polsce.

Co istotne, BIG InfoMonitor jest jedynym rejestrem dłużników, który udostępnia dane zaczerpnięte z sektora bankowości – z Biura Informacji Kredytowej oraz Bankowego Rejestru.

KRD
Pełna nazwa tej instytucji to Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA.

KRD jest pierwszym polskim BIG-iem, jaki działa już od 2003 roku. Informacje, które gromadzi, dotyczą nie tylko indywidualnych zadłużeń konsumenckich, lecz także i tych, jakie zaciągnęły całe przedsiębiorstwa.

Warto również wiedzieć, iż Krajowy Rejestr Długów to spółka zajmująca się zbieraniem informacji gospodarczych o wszelkich zobowiązaniach finansowych – nie tylko tych dotyczących zadłużeń. Największy nacisk jednak władze KRD kładą badanie i gromadzenie negatywnych informacji kredytowych.

ERIF
A właściwie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., to rejestr, który od 2007 roku należy do Grupy Kapitałowej KRUK i prowadzi wraz z nią wymianę baz dłużniczych danych.

ERIF jest pierwszym BIG-iem, który weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki. Rejestr ten działa w takowy sposób już od 2010 roku i co kwartał sprawdza posiadane przez siebie informacje za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta.

A co z BIK-iem?
BIK to przedsiębiorstwo założone przez kooperację Związku Banków Polskich z prywatnymi bankami.

Jego najważniejszym zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych, jakie dotyczą historii kredytowej wszystkich klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych.

BIK bywa nieraz niesłusznie mylony z BIG-iem. Biuro informacji kredytowej nie jest jednak rejestrem dłużników. Prowadzona przez ową instytucję baza danych nie skupia się wyłącznie na zadłużeniach konsumenckich, a blisko 90% informacji w BIK-u to wpisy pozytywne.

 

KTO MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ NA LIŚCIE?

Na „czarnej liście dłużników” mogą znaleźć się zarówno indywidualni konsumenci, jak i całe przedsiębiorstwa, które nie spłaciły terminowo swych zobowiązań pieniężnych.

Jeśli zadłużenie potwierdzone choć jednym dokumentem prawnym (np. umową pożyczkową) wyniesie minimum 200 zł – w przypadku osoby fizyczne, lub 500 zł – przypadku przedsiębiorcy, informacja ta będzie mogła zaistnieć w BIG-ach.

By dłużnik mógł trafić do rejestru, od planowego terminu płatności powinno upłynąć minimum 60 dni. Co istotne, na 30 dni przed umieszczeniem jego danych BIG-u dłużnik powinien otrzymać wezwanie do zapłaty.

Jeśli dług danej osoby fizycznej lub prawnej został stwierdzony tytułem wykonawczym (mp. wyrokiem lub ugodą przedsądową) wcześniej wskazane kwoty oraz 60-dniowy okres zaległości nie mają znaczenia.

W takiej sytuacji jedynym warunkiem wymagającym spełnienia jeszcze przed wpisaniem dłużnika do BIG-u jest nadanie na adres osoby zadłużonej listu poleconego lub osobiste doręczenie ostatecznego wezwania do zapłaty.

14 dni po bezowocnym dostarczeniu wezwania dłużnikowi informacje o danym zobowiązaniu będą mogły trafić do BIG-u.

 

JAK SPRAWDZIĆ?

Raz na pół roku każdej osobie fizycznej oraz prawnej przysługuje prawo do bezpłatnego sprawdzenia informacji na swój temat, jakie zostały umieszczone w BIG Informatorze. Podobne usługi oferują pozostałe BIG-i, a także Biuro Informacji Kredytowej.

Dzięki pobraniu raportu z BIG-u lub BIK-u dowiemy się, czy według tychże instytucji uważani jesteśmy za dłużników. Jeśli tak, dowiemy się na jaką kwotę zalegamy z zobowiązaniami oraz kim jest wierzyciel. Sprawdź, jak pobrać raport z danego rejestru: 

Jak sprawdzić, czy jestem w BIG InfoMonitor?

Jak sprawdzić, czy jestem w KRD? 

Jak sprawdzić, czy jestem w ERIF?

Jak sprawdzić informacje o sobie w BIK?

 

CO TO OZNACZA DLA DŁUŻNIKÓW?

Obecność na „czarnej liście dłużników” może wziąć się z wieloma niedogodnościami oraz  poważnymi problemami dłużnika.

Osoba z negatywną historią z jednej z baz może mieć problem z otrzymaniem kredytu czy pożyczki, ale także podczas dokonywania zakupów na raty, zakupu telefonu komórkowego w abonamencie czy w trakcie ubiegania się o leasing.

Listy dłużników są sprawdzane przez znakomitą większość instytucji i przedsiębiorstw, jakie działają niemal w każdym sektorze polskiego rynku. Znalezienie się na „czarnej liście” może zaowocować utratą wiarygodności konsumenckiej na szerokim polu odbiorczym. 

 

JAK USUNĄĆ DANE Z CZARNEJ LISTY DŁUŻNIKÓW?

Jedynym skutecznym sposobem na usunięcia informacji na własny temat z „czarnej listy dłużników” jest nic innego, jak całkowita spłata widzącego nad danym konsumentem zadłużenia.

Polskie prawo wymusza na bazach BIG usuwanie informacji o uregulowanych już zadłużeniach w ustawowym terminie 14-dni od dokonania wpłaty.

Jeśli jednak dłużnik nie ureguluje zobowiązań, informacje o nim pozostaną w rejestrach nawet przez okres 10 lat.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

bomba, baredzo porzadny wpis