Rozłożenie długu na raty – darmowy wniosek

Rozłożenie długu na raty – darmowy wniosek

author
Aleksandra Gościnna
05 maja 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Kategoria

Trudności ze spłatą zobowiązań finansowych niestety jest codziennością wielu dłużników w Polsce. Opóźnienia w spłacie najczęściej są początkiem prawdziwych kłopotów finansowych. Często jedynym wyjściem na uniknięcie windykacji lub zajęcia komorniczego jest rozłożenie długu na raty, które będą łatwiejsze do spłacenia. Sprawdź, jak napisać wniosek, który zaakceptuje wierzyciel.

Wniosek o rozłożenie długu na raty – co to jest?

Wniosek ten jest pismem, które kierujemy do wierzyciela, jeśli chcemy skorzystać z opcji rozłożenia naszego długu na raty. Takie rozwiązanie dostępne jest w przypadku każdego zobowiązania finansowego. Jest to więc wniosek, który kierujemy do instytucji udzielających nam finansowania.

Spis treści:

  1. Do kogo należy złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty?
  2. W jaki sposób złożyć pismo o rozłożenie długu na raty?
  3. Wniosek o rozłożenie długu na raty – wniosek
  4. Wniosek o rozłożenie długu komornika
  5. Jak napisać wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty
  6. Co powinien zawierać wniosek
  7. Jak uzasadnić wniosek o spłatę w ratach
  8. Jakie długi można rozłożyć na miesięczne raty
Zwiń spis treści

Do kogo należy złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty?

Wniosek o rozłożenie długu na raty powinien być skierowany do instytucji, u której jesteśmy zadłużeni. W przypadku długotrwałych opóźnień dłużników wierzyciele decydują się często na przekazanie długu firmie windykacyjnej lub komornika, wówczas to te instytucje będą pośredniczyć w odzyskaniu zaległości. Mimo tego wniosek wciąż powinniśmy skierować do miejsca, z którego uzyskaliśmy pieniądze, a więc do banku czy firmy pożyczkowej.

Pismo z prośbą o rozłożenie długu przekazać można jednak także pośrednikowi, który obecnie zajmuje się odzyskaniem naszego długu. Komornik czy windykator jako pośrednik ma również stały kontakt z naszym wierzycielem, a więc może przekazać mu nasz wniosek.

W jaki sposób złożyć pismo o rozłożenie długu na raty?

Pismo z prośbą o rozłożenie długu na raty należy dostarczyć do wierzyciela. W jaki sposób? Możemy zrobić to tradycyjnie – drogą listowną, wówczas najlepiej skorzystać z opcji listu poleconego. Z kolei w przypadku, gdy mieszkamy niedaleko siedziby wierzyciela, to wniosek możemy również dostarczyć osobiście.

Osoby, które nie chcą tracić czasu na dojazd do wierzyciela lub stanie w kolejkach pocztowych, mogą natomiast skorzystać z opcji przesłania wniosku przez Internet – za pomocą e-maila.

Niezależnie od tego, którą z opcji wybierzemy, ważne jest, aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia naszego wniosku. Osoby wysyłające list drogą pocztową otrzymać mogą potwierdzenie odbioru przez wierzyciela. Z kolei w przypadku maila potwierdzenie otrzymać można prosząc o wysłanie wiadomości zwrotnej z informacja o otrzymaniu maila. Jeśli jednak wręczamy wniosek osobiście, to potwierdzenie może być spisane ręcznie na miejscu.

Wniosek o rozłożenie długu na raty – wniosek

Aby wierzyciel zgodził się rozłożyć nasz dług na raty, musi otrzymać od nas pisemny wniosek. Nie ma co prawda jednego konkretnie wymaganego wniosku, w takim wypadku skorzystać można ze wzoru. Ważne jest bowiem, aby taki wniosek zawierał konkretne dane, zarówno te, które dotyczą wnioskodawcy, jak i wierzyciela czy samego długu.

Nie bez znaczenia będzie zresztą uzasadnienie wniosku. Dobrze uargumentowany wniosek jest podstawą do pozytywnego rozpatrzenia. Co ważne, do wniosku warto załączyć również dokumenty, które mogą być na przykład dowodem naszej słabej sytuacji finansowej.

Wniosek o rozłożenie długu komornika

Zgodnie z przedstawionymi wcześniej informacjami, wniosek o rozłożenie długu na raty kierować powinniśmy do wierzyciela, a więc bezpośrednio do instytucji, która udzieliła nam zobowiązania finansowego. Tak postępować powinniśmy nawet w przypadku, gdy naszym zadłużeniem zajmuje się już komornik. Oczywiście komornik pośredniczy między nami a wierzycielem, a zatem wniosek przekazać można również komornikowi, a następnie ten skieruje go do wierzyciela.

Nie zawsze możemy przewidzieć sytuacje, które doprowadzą nas do poważnych kłopotów finansowych. Spore długi i długotrwałe opóźnienia w spłacie powodują nie tylko negatywny wpis w rejestrze długów, lecz także możliwość wszczęcia wobec nas postępowania komorniczego. Takie przypadki spowodować mogą, że w przyszłości nie będziemy mogli już skorzystać z pożyczek czy kredytów, wyjątkiem są jednak kredyty dla zadłużonych, w przypadku których możemy liczyć akceptację słabej historii kredytowej.

Z kolei zajęcie komornicze przynosi jeszcze więcej skutków ubocznych. Często zajęcie dotyczy naszej pensji czy środków na koncie. Oznacza to, że pogorszy się nasza już słaba sytuacja finansowa. Z tego względu każdorazowo należy w porę reagować na pogarszającą się sytuację finansową. Jeśli zareagujemy szybko i skorzystamy np. z kredytu oddłużeniowego, możemy uniknąć bardzo poważnych problemów.

Jak napisać wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

Rozłożenie długu na raty często podawane jest jako jedno z najlepszych sposobów jak wyjść z długów. Warto więc przyłożyć się do napisania takiego wniosku, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne jego rozpatrzenie. Poza zachowaniem stosownej formy oraz zawarciu ważnych danych, ważne jest również, aby umieścić w nim odpowiednie uzasadnienie. Odpowiednio uargumentowana prośba stanowi klucz do sukcesu.

Wierzyciel nie ma obowiązku zgadzania się na prośbę dłużnika. Oznacza to, że podjęcie decyzji o rozłożeniu długu na raty zależy wyłącznie od jego dobrej woli. Chętniej przystanie więc na naszą propozycje, jeśli będzie ona odpowiednio uzasadniona. Dłużnicy najczęściej powołują się na słabą sytuację finansową spowodowaną chorobą czy utratą pracy.

Co powinien zawierać wniosek

Zamieszony przez nas wzór wniosku prezentuje informacje o danych, które powinniśmy umieścić. Jest to jednak wyłącznie wzór, który może podlegać drobnym modyfikacjom. Najczęściej przyjmuje się, że wniosek o rozłożenie długu na raty powinien zawierać:

– dane wnioskującego (imię, nazwisko, adres)

– dane wierzyciela,

– datę i miejscowość sporządzenia wniosku,

– informację o co wnioskujemy

– prośbę o rozłożenie długu na raty,

– informacje o stanie zadłużenia,

– dane dotyczące umowy długu,

– uzasadnienie wniosku,

– czytelny podpis wnioskującego,

– informacje o ewentualnych załącznikach do wniosku.

Jak uzasadnić wniosek o spłatę w ratach

Tak jak wspominaliśmy, jedną z ważniejszych części wniosku jest jego odpowiednie uzasadnienie. Jakie powinno być, aby było skuteczne? Przede wszystkim konkretne. Nie ma sensu „lać wody”, wystarczy prostymi słowami opisać sytuację, która wpłynęła na nasze opóźnienia w spłacie.

Co równie ważne, podany powód musi być wiarygodny i zgodny ze stanem faktycznym. Nie warto więc kombinować poprzez wymyślanie kłamstw. W przypadku, gdy wyjdą na jaw możemy sobie tylko bardziej zaszkodzić.

Klienci, którzy najczęściej spotykają się z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, najczęściej w uzasadnieniu wniosku wskazują chorobę, która wymagała kosztownego leczenia lub ograniczyła możliwości zarobkowe. Często powodem jest także po prostu utrata pracy.

Jeśli posiadamy dowody na opisane uzasadnienie, to warto również załączyć je do wniosku, to zwiększy jego wiarygodność. Jako dowód może posłużyć nam np. szpitalny wypis, rachunek za leczenie czy wymówienie z pracy.

Jakie długi można rozłożyć na miesięczne raty

Na raty rozłożyć można w zasadzie każdy dług. Najlepiej byłoby jednak, gdyby nasz dług nie był jeszcze przeterminowany. Wówczas wierzyciel chętniej przystanie na naszą prośbę. Najczęściej prośby o rozłożenie na raty składane są w przypadku chwilówek. Te, w odróżnieniu od pożyczek na raty, charakteryzują się bowiem spłatą jednorazową.

Niektórzy pożyczkodawcy zgadzają się na podzielenie spłaty na mniejsze raty, jednak wówczas będziemy musieli liczyć się z możliwymi wysokimi kosztami dodatkowymi.

Odmowa rozłożenia długu na raty

Niestety może zdarzyć się tak, że nasz wierzyciel odrzuci wniosek, pomimo iż podaliśmy dobry powód. W takim wypadku skorzystać można z pomocy Rzecznika Konsumentów, który co prawda nie może zmienić decyzji wierzyciela czy powstrzymać egzekucji komorniczej, ale może zainteresować się sprawą, przez co wpłynie na stanowisko wierzyciela.

Innym wyjściem z sytuacji może być również rozmowa z samym wierzycielem. Warto postarać się przekonać wierzyciela do ponownego rozpatrzenia wniosku lub zapytania o powody, dla których spotkaliśmy się z odmową.

Czy warto rozłożyć dług na raty?

Z pewnością warto. Rozłożenie spłaty na wygodne raty może często być jedynym sposobem na uniknięcie przeterminowania długu. Osoba z kiepską sytuacją finansową bez wątpienia lepiej poradzi sobie ze spłatą długu w mniejszych ratach niże jednorazowo w dużej kwocie. Rozłożenie na raty wydłuża nam dodatkowo czas spłaty zobowiązania, a więc będziemy mieć więcej czasu na zgromadzenie koniecznych środków.

Rozłożenie na raty czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, jednak rzadko są one wyższe od odsetek, które mogą zostać nam doliczone do długu za opóźnienia w spłacie finansowania. Oznacza to, że mimo możliwości dopłat, rozłożenie długu powinno być dla nas bardziej korzystne.

Rozłożenie na raty bez wniosku

Aby wierzyciel mógł udzielić zgody na rozłożenie długu na raty, konieczne jest wniesienie wniosku w tej sprawie. Jest to bowiem ingerencja w dotychczasowe zapisy naszej umowy, a więc nie wystarczy sama prośba złożona ustnie np. podczas rozmowy telefonicznej. Pisemne złożenie wniosku jest przede wszystkim dowodem w sprawie, a także dowodem na to, że poważnie podchodzimy do kwestii naszego zadłużenia.

Jeśli chcemy więc rozłożyć nasz dług na wygodne raty, to bez złożenia odpowiedniego wniosku się nie obędzie. Warto zadbać o to, aby był on napisany jak najlepiej i zawierał wszystkie konieczne informacje, które pozwolą wierzycielowi podjąć decyzję na naszą korzyść.

author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt samochodowy Brzeziny

Szukasz kredytu na samochód? Sprawdź poniższy ranking przygotowany dla osób z Brzezin. Maksymalna kwota pożyczki, to nawet 500 000 zł.

author
Patryk Byczek
23 grudnia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Tańsza konsolidacja w T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe obniżył koszty kredytu konsolidacyjnego. Teraz rzeczywista stopa rocznego oprocentowania wynosi od 11,87%.

author
Patryk Byczek
22 lutego 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

10 najcenniejszych marek świata

Rok 2019 to okres niekwestionowanego sukcesu firmy Amazon, która zdetronizowała w corocznym rankingu Kantar TNS gigantów rynku technologicznego takich jak Google i Apple. Które światowe przedsiębiorstwa znalazły się w pierwszej dziesiątce zestawienia? Oraz, co bardziej interesujące, ile są warte najcenniejsze marki świata?

author
Alicja Hirsekorn
04 lipca 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

PKO BP w Radlinie

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Radlinie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
12 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Jak zamknąć konto w mBanku?

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z jakiegokolwiek aspektu naszego konta bankowego, możemy złożyć wypowiedzenie rachunku i zlikwidować niechciane konto. Sprawdzamy, jak można zamknąć konto w mBanku.

author
Dorota Grycko
21 października 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Cyfrowy oddział BGŻ BNP Paribas

Na warszawskich Bielanach otwarty został cyfrowy oddział banku BGŻ BNP Paribas. Personel placówki nie zajmuje się obsługą tradycyjnych transkacji, a doradza jedynie podczas zakupu usług oraz produktów. Dzięki specjalnym bankomatom-recyklerom na własną rękę dokonamy transkacji gotówkowych.

author
Patryk Byczek
25 października 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj