Zadłużenie – na czym polega?

Zadłużenie – na czym polega?

author
Dominika Byczek
08 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Zadłużenie jest pojęciem, które odnosi się do sytuacji, w której jedna osoba, instytucja lub kraj ma zobowiązania finansowe wobec innej osoby, instytucji lub kraju. W dzisiejszych czasach zadłużenie jest powszechne, a wiele ludzi, firm i nawet krajów korzysta z kredytów, pożyczek i innych form finansowania, aby zaspokoić swoje potrzeby i osiągnąć cele. Zadłużenie może jednak prowadzić do poważnych problemów, chociażby trudności w spłacie długu czy spadku zdolności kredytowej. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym jest zadłużenie, jakie są jego rodzaje, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie oraz jakie są sposoby radzenia sobie z nim.

Spis treści:

 1. Czym jest zadłużenie?
 2. Jakie są rodzaje zadłużenia?
 3. Zadłużenie osoby indywidualnej
 4. Zadłużenie państwa
 5. Gdzie sprawdzić swoje zadłużenie?
 6. Jakie są sposoby radzenia sobie z zadłużeniem?
Zwiń spis treści

Czym jest zadłużenie?

Zadłużenie to stan, w którym dana osoba, instytucja lub kraj mają dług wobec innej osoby, instytucji lub kraju. Zazwyczaj zadłużenie jest wynikiem zaciągnięcia pożyczki, kredytu lub innej formy finansowania, której spłata jest wymagana w określonej w umowie przyszłości. Każda osoba posiadająca zadłużenie jest zobowiązana do zapłaty należności we wskazanym terminie.

Słownikowa definicja zadłużenia

zadłużenie «ogólna suma długów jakiejś osoby lub przedsiębiorstwa»

źródło: https://sjp.pwn.pl/sjp/zadluzenie;2542118.html

I choć na wielu innych stronach internetowych można przeczytać, że zadłużenie to tylko ten dług, który nie jest spłacony na czas, to – jak widać dokładnie w definicji słownikowej – spóźnienie ze spłatą w żaden sposób nie jest wpisane w znaczenie tego wyrazu. Zadłużenie to suma wszystkich naszych długów, czyli pieniędzy, które jesteśmy komukolwiek winni.

Jakie są rodzaje zadłużenia?

Istnieją różne rodzaje zadłużeń, które wynikają z różnych powodów i mogą prowadzić do różnych skutków. Ze względu na to, jaki podmiot jest zadłużony, możemy wyróżnić 3 podstawowe rodzaje zadłużeń:

 1. Zadłużenie osoby indywidualnej to sytuacja, w której dana osoba pozostaje w długu wobec instytucji finansowej lub innej osoby. Może to wynikać z zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, która musi być spłacona w przyszłości, wraz z odsetkami i innymi kosztami. Niespłacenie zadłużenia może skończyć się wszczęciem egzekucji komorniczej.
 2. Zadłużenie firm to sytuacja, w której dana firma pozostaje w długu wobec instytucji finansowej lub innej firmy. Zadłużenie to może wynikać z konieczności finansowania inwestycji lub operacji biznesowych, jak również z konieczności pokrycia bieżących wydatków.
 3. Zadłużenie kraju to sytuacja, w której kraj pozostaje w długu wobec innych krajów lub instytucji międzynarodowych. Zadłużenie to może wynikać z konieczności finansowania inwestycji lub pokrycia bieżących wydatków państwa, jak również z konieczności pokrycia deficytu budżetowego. Zadłużenie krajów może prowadzić do różnych skutków, w zależności od sytuacji gospodarczej kraju i poziomu zadłużenia.

Zadłużenie osoby indywidualnej

Osoba indywidualna wchodzi w zadłużenie zazwyczaj na skutek zaciągania kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych oraz różnych pożyczek na raty. Zadłużenie możesz rozłożyć zazwyczaj na comiesięczne zobowiązania finansowe w postaci rat. Warto regulować zobowiązania terminowo, ponieważ nie grożą nam wtedy odsetki karne i popadanie w coraz większe długi. Niestety często osoby z problemami finansowymi pochopnie zaciągają chwilówki, by uzyskać pieniądze na spłatę długów – a stąd tylko krok do tego, by wpaść w spiralę zadłużenia.

Jeżeli już tak się stanie i rzeczywiście nie będziemy w stanie poradzić sobie z naszym zadłużeniem, np.: spłatą kredytu odnawialnego, możemy zdecydować się na restrukturyzację zadłużenia i w jej wyniku obniżyć comiesięczne zobowiązania. Wiąże się to oczywiście z koniecznością złożenia wniosku o restrukturyzację w odpowiednim czasie. Nie warto również zwlekać z wysłałeś do instytucji finansowej informacji, że spóźnisz się z uregulowaniem następnej raty. Jeżeli tego nie zrobisz, narazimy się na wszczęcie postępowania komorniczego.

Zadłużenie państwa

Zadłużenie kraju to inaczej państwowy dług publiczny (o którym w tym artykule piszemy pokrótce, a tutaj szerzej: https://www.zadluzenia.com/dlug-publiczny-polski/). Dług publiczny to suma zobowiązań finansowych rządu lub innych organów państwowych wobec wierzycieli, która wynika z emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek. Dług publiczny to ważny wskaźnik kondycji finansowej kraju, a jego poziom ma wpływ na postrzeganie kraju przez inwestorów i agencje ratingowe. Istnienie długu publicznego jest niejako standardem pozwalającym wielu państwom na funkcjonowanie na określonym poziomie gospodarczym.

Dług publiczny obejmuje zobowiązania z następujących tytułów:

– wyemitowanych papierów wartościowych (wierzytelności pieniężne),

– zaciągniętych kredytów i pożyczek,

– przyjętych depozytów,

– wymagalnych zobowiązań: wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, które są uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

W jakim celu państwa zaciągają długi? Przykłady takich inwestycji to zakup nieruchomości, rozwój biznesu lub inwestycje w infrastrukturę. Bez możliwości uzyskania pożyczek i kredytów, wiele takich inwestycji nie byłoby możliwe, co mogłoby wpłynąć negatywnie na rozwój gospodarczy i społeczny. Zadłużenie kraju również może jednak prowadzić również do wielu problemów i trudności finansowych. Przede wszystkim może wzrosnąć koszt obsługi długu, co oznacza, że państwo musi płacić więcej za spłatę swojego długu. W efekcie tego sytuacja gospodarcza kraju może się pogorszyć. Jeżeli szukasz pewnych ofert, sprawdź pożyczki bez odmowy.

Gdzie sprawdzić swoje zadłużenie?

W Polsce istnieje kilka instytucji, w których można sprawdzić swoje zadłużenie. Dzięki temu możemy wiedzieć, ile mamy zobowiązań finansowych i wobec kogo. Przede wszystkim warto skorzystać z usług biur informacji kredytowej, które gromadzą i udostępniają informacje na temat zadłużenia. Do najważniejszych biur informacji kredytowej w Polsce należą: BIK, BIG InfoMonitor oraz KRD.

 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to największa instytucja zbierająca informacje o zadłużeniach Polaków. W BIK można sprawdzić swoje kredyty, pożyczki, karty kredytowe i debety. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej BIK i założyć tam konto. W ciągu kilku dni otrzymamy raport kredytowy zawierający informacje o naszych zobowiązaniach finansowych.
 • BIG InfoMonitor to kolejna instytucja zbierająca informacje o zadłużeniach Polaków. W BIG InfoMonitor można sprawdzić swoje zadłużenie, a także monitorować swoje konto bankowe i kartę kredytową. Dostęp do usług BIG InfoMonitor jest płatny.
 • Krajowy Rejestr Długów (KRD) to instytucja zbierająca informacje o zadłużeniach Polaków oraz firm. W KRD można sprawdzić swoje długi oraz zobowiązania innych osób i firm. Dostęp do KRD jest płatny.

Warto również sprawdzić swoje zadłużenie w banku, w którym mamy konto lub zaciągnęliśmy kredyt. Banki udostępniają swoim klientom informacje na temat stanu ich zadłużenia. Wystarczy skontaktować się z doradcą klienta lub wejść na swoje konto internetowe. Negatywne informacje w bazach to automatyczna odmowa kredytu bankowego – wtedy skorzystać można jedynie z pożyczek bez baz lub po prostu wyczyścić BIK przed skorzystaniem z oferty bankowej.

Jakie są sposoby radzenia sobie z zadłużeniem?

Dla niektórych osób spłata długów to oczywistość – zaciągają tyle kredytów i pożyczek, na ile ich stać i bezproblemowo spłacają należne raty. Nie wszyscy jednak mogą cieszyć się takim spokojem podczas spłaty rat. Wiele osób będących w problemach decyduje się na złożenie wniosku o kredyt dla zadłużonych lub kredyt oddłużeniowy, by zyskać pieniądze na miesięczne zobowiązania. Wziąć kredyt czy pożyczkę jest stosunkowo łatwo, ale spłacić zadłużenie – już nie zawsze.

Wiele osób z powodu zadłużenia, a raczej z powodu tego, że wysokość zobowiązań zaciągniętych na przestrzeni czasu okazuje się zbyt duża, by jej podołać, popada w depresję i nie potrafi poradzić sobie z toną rosnących długów. Niekiedy pomocne jest czasowe obniżenie raty, ale taka opcja nie przy każdym kredycie jest możliwa. Wtedy gorączkowo zaczyna się szukanie porad, jak wyjść z długów, jak uporać się z problemem zadłużenia. Jakie są najlepsze sposoby radzenia sobie z zadłużeniem?

1) możesz zaciągnąć kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to forma pożyczki, która pozwala na spłatę sumy wysokości zobowiązań finansowych, takich jak karty kredytowe, pożyczki gotówkowe, ratalne, czy też inne kredyty. Głównym celem kredytu konsolidacyjnego jest zmniejszenie miesięcznej raty oraz obniżenie całkowitych kosztów obsługi zadłużenia. Korzystanie z kredytu konsolidacyjnego może pomóc w uporaniu się z problemem zadłużenia na kilka sposobów. Po pierwsze, konsolidacja pozwala na uporządkowanie finansów, ponieważ spłacamy tylko jedną ratę zamiast kilku. Jest to dużo prostsze i wygodniejsze, ponieważ nie musimy pamiętać o terminach wielu rat, co zwiększa ryzyko zapomnienia o którymś z nich. Taki kredyt może więc znacząco poprawić twoją sytuację finansową. Pełną listę kredytów konsolidacyjnych znajdziesz w naszym poradniku https://www.zadluzenia.com/artykul/493,kredyt-konsolidacyjny-online/.

2) możesz ogłosić upadłość konsumencką

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to proces, który pozwala osobie zadłużonej na uzyskanie pomocy w rozwiązaniu jej problemów finansowych. Poprzez złożenie wniosku o upadłość konsumencką, dłużnik może otrzymać ochronę przed wierzycielami, a także skorzystać z różnych form pomocy finansowej, takich jak na przykład umorzenie części długu, restrukturyzacja zobowiązań, czy też rozłożenie zobowiązań na raty. W zależności od sytuacji finansowej dłużnika, te formy pomocy mogą okazać się bardzo skuteczne w uporaniu się z problemem zadłużenia. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może pozwolić dłużnikowi na rozpoczęcie od nowa i uzyskanie szansy na uregulowanie swoich zobowiązań w sposób, który będzie lepiej dopasowany do jego sytuacji finansowej. Dzięki temu dłużnik ma szansę na odzyskanie kontroli nad swoimi finansami i uniknięcie dalszego pogłębiania swojego zadłużenia.

3) możesz zaciągnąć kredyt na spłatę długów

Kredyt to dodatkowe środki, dzięki którym dłużnik może uniknąć przeterminowanych płatności i kar finansowych, a także uzyskać większą kontrolę nad swoimi finansami. Kredyt może być również dobrym rozwiązaniem, jeśli dłużnik potrzebuje dodatkowych środków na spłatę długu lub pilnych wydatków. Sprawdź przykładowe oferty:

4) możesz zadbać o dodatkowe dochody lub oszczędności

Posiadanie dodatkowych źródeł dochodu i oszczędzanie są dobrymi sposobami na uporanie się z zadłużeniem. Dodatkowe dochody mogą pomóc w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, a także w szybszej spłacie długu. Można je uzyskać poprzez pracę dorywczą, sprzedaż rzeczy, które nie są już potrzebne, lub rozważenie zmiany pracy na bardziej opłacalną. Oszczędzanie natomiast pozwala na zwiększenie dostępnych środków finansowych, które można przeznaczyć na spłatę długu. Można oszczędzać poprzez zmniejszenie wydatków na niepotrzebne rzeczy, korzystanie z promocji i rabatów, czy też poszukiwanie bardziej opłacalnych ofert. Oszczędności można też zainwestować w fundusze inwestycyjne lub lokaty bankowe, co może przynieść dodatkowe zyski.

Pamiętaj! Im dłużej będziesz zwlekać ze spłatą długów, tym trudniej będzie Ci wyjść z pętli zadłużenia.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Być zadłużonym oznacza mieć niespłacone zobowiązania finansowe wobec innych osób, instytucji lub firm. Bycie zadłużonym nie oznacza posiadania przeterminowanych długów, długów niespłaconych na czas.

Polacy mają dużo zobowiązań finansowych, w tym przede wszystkim kredyty hipoteczne, samochodowe i konsumpcyjne, a także karty kredytowe i pożyczki. W 2021 roku według raportu BIG InfoMonitor Polacy mieli średnio 4,9 kredytów na osobę, a łączna wartość zadłużenia wynosiła około 1,16 biliona złotych. Jednocześnie, według raportu Credit Checker, ponad 1,5 miliona Polaków miało problemy ze spłatą swoich zobowiązań w 2020 roku.

Jeśli jesteśmy zadłużeni, powinniśmy jak najszybciej podjąć działania, aby uporać się z naszymi zobowiązaniami finansowymi. Kilka sposobów na rozwiązanie problemu zadłużenia to:

 1. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego – pozwala to na skonsolidowanie kilku zobowiązań w jedno, z mniejszą miesięczną ratą.
 2. Rozmowa z wierzycielem – warto skontaktować się z wierzycielem i przedstawić swoją sytuację finansową, aby uzyskać ustalenie nowych warunków spłaty zadłużenia.
 3. Praca dorywcza lub zmiana pracy na bardziej opłacalną – dodatkowe źródła dochodu mogą pomóc w szybszej spłacie zobowiązań finansowych.
 4. Oszczędzanie – zmniejszenie wydatków na niepotrzebne rzeczy i oszczędzanie mogą pomóc w uzyskaniu dodatkowych środków na spłatę długu.
 5. Skorzystanie z pomocy doradcy finansowego – specjalista pomoże nam w wyjściu z zadłużenia i zaproponuje najlepsze rozwiązania.

W każdym przypadku ważne jest, aby działać jak najszybciej i regularnie spłacać zadłużenie, aby uniknąć dodatkowych kosztów i problemów z wierzycielem.

Aby sprawdzić, czy ktoś jest zadłużony, można skorzystać z usług biur informacji kredytowej takich jak BIK, BIG InfoMonitor lub KRD, które gromadzą informacje o zadłużeniach Polaków i firm. Można również poprosić o informacje w banku, w którym dana osoba ma konto lub zaciągnęła kredyt. Jednakże dostęp do informacji o zadłużeniu innych osób jest ograniczony i wymaga zgody osoby, której to dotyczy.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ważne zmiany w statucie Santander Bank Polska – TPP

Unijna Dyrektywa PSD2 zatrzęsła polskim rynkiem finansowym i na dobre odmieniła oblicze banków, które do tej pory cieszyły się monopolem w kwestii dostarczania usług płatniczych. Otwarcie działalności jako TPP stało się celem wielu instytucji finansowym. Jedną z nich jest Santander Bank Polska, który poczynił już pierwsze kroki do stworzenia otwartej bankowości.

author
Halszka Gronek
16 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Kim są polscy multidłużnicy?

Multidłużnikom niełatwo jest wyjść z kłopotów finansowych. Większość z nich prędzej czy później zmuszona jest do zamknięcia biznesu lub zgłoszenia upadłości. Przeciętnie mają oni na karku ponad trzech wierzycieli, a ich zadłużenie opiewa na naprawdę duże kwoty. Sprawdźmy kim dokładnie jest multidłużnik, a także co charakteryzuje ten typ zadłużenia.

author
Halszka Gronek
06 grudnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Eurobank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Szukasz danych do przelewu na konto w Euro Banku ? Sprawdź najważniejsze informacje: kod SWIFT, BIC oraz IBAN. Zobacz również adres Euro Banku do przelewu.

author
Dominika Byczek
27 listopada 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Chwilówki Opoczno

Chcesz wziąć chwilówkę, ale nie wiesz, jakie oferty dostępne są dla osób mieszkających w Opocznie? Możesz sprawdzić to w naszym rankingu. Maksymalna kwota pożyczki to aż 15 000 zł.

author
Dominika Byczek
02 kwietnia 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Alior Bank w Rzeszowie

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Rzeszowie – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
01 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Chwilówki Jelenia Góra

Potrzebujesz pieniędzy “na już”? Sprawdź ranking pożyczek chwilówek, który przygotowaliśmy dla mieszkańców Jeleniej Góry. Maksymalna kwota finansowania wynosi 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
16 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj