BIG InfoMonitor jest jednym z największych biur informacji gospodarczej w Polsce. Wpis do rejestru dłużników znacznie obniża wiarygodność finansową danej osoby i zmniejsza szanse uzyskania pożyczki lub kredytu. Sprawdź, jak możesz dowiedzieć się, czy figurujesz w bazie BIG InfoMonitor.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 12.01.2020
Udostępnij:

Spis treści:

Oferta i cennik dla konsumentów

1. Sprawdzanie siebie w BIG InfoMonitor.

2. Sprawdź firmę – BIG InfoMonitor.

Oferta i cennik dla przedsiębiorców

1. Sprawdź swoją firmę w BIG InfoMonitor.

2. Sprawdź kontrahentów – BIG InfoMonitor.

Oferta i cennik dla instytucji

1. Sprawdź kontrahentów w BIG InfoMonitor.

2. Monitoruj kontrahentów – BIG InfoMonitor.

BIG InfoMonitor – jak sprawdzić, czy jestem wpisany?

BIG InfoMonitor może przyjmować, przechowywać, a także ujawniać informacje gospodarcze dotyczące zaległości w spłacie zobowiązań przez konsumentów lub przedsiębiorców. Baza BIG jest jedynie rejestrem osób zadłużonych – nie ma w niej zatem informacji pozytywnych, które są chociażby w Biurze Informacji Kredytowej.

BIG InfoMonitor gromadzi jedynie informacje negatywne, a zatem każdy wpis na nasz temat w tej bazie może skutkować odmowną decyzją kredytową. Więcej informacji na temat działania BIG InfoMonitor znajdziesz w naszym artykule BIG InfoMonitor. Wszystkie informacje dla Klienta i Dłużnika

Sprawdzanie w BIG Infomonitor – oferta dla konsumentów

1. Sprawdzanie siebie w BIG InfoMonitor.   

W zakresie tej usługi BIG InfoMonitor oferuje:

Raportu o Sobie, w którym możemy sprawdzić, kto i jakie informacje na nasz temat wpisał do Rejestru BIG,

Rejestr Zapytań, w którym możemy sprawdzić, kto pytał o informacje na nasz temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

– informacje na temat tego, jakie informacje na nasz temat posiadają banki, firmy telekomunikacyjne oraz przedsiębiorcy.

KOSZT POBRANIA RAPORTU: bezpłatnie raz na pół roku

2. Sprawdź firmę – BIG InfoMonitor.   

W zakresie tej usługi BIG InfoMonitor umożliwia pobranie raportu o firmie i sprawdzenie, czy firma terminowo reguluje swoje zobowiązania. Może być to pomocne na przykład wtedy, gdy chcemy wykupić wycieczkę, ale nie jesteśmy pewni, czy dane biuro podróży nie jest na skraju bankructwa albo kiedy planujemy zakup mieszkania i chcemy sprawdzić, czy dany deweloper jest uczciwym przedsiębiorcą.

KOSZT POBRANIA RAPORTU: bezpłatnie raz na pół roku

Sprawdzanie w BIG Infomonitor – oferta dla przedsiębiorców

1. Sprawdź swoją firmę w BIG InfoMonitor.   

BIG InfoMonitor zapewnia przedsiębiorcy:
– sprawdzenie, jakie informacje na temat jego firmy znajdują się w Rejestrze BIG,
– sprawdzenie kto i jakie informacje wpisał na temat jego firmy,
– sprawdzenie, kto składał zapytania o firmę,
– bieżące monitorowanie każdej zmiany informacji na temat firmy.

KOSZT POBRANIA RAPORTU: 
– Sprawdź swoją firmę – 5,28 zł netto
– Sprawdź, kto pytał o Twoją firmę – 5, 38 zł netto


 
2. Sprawdź kontrahentów – BIG InfoMonitor.   

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor umożliwia:

– pobranie raportu i sprawdzenie czy kontrahent terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych,

– zebranie danych z kilku baz jednocześnie: Rejestr BIG, baza BIK i ZBP oraz Internetowa Giełda Długów dlugi.info.pl.

KOSZT POBRANIA RAPORTU: 
– jednorazowo – 29 zł netto,
– w abonamencie (dostęp do 25 Raportów i nielimitowania liczba pobrań Raportów o Sobie i z Rejestru Zapytań) – według indywidualnej oferty dla naszej firmy.

Sprawdzanie w BIG InfoMonitor – oferta dla instytucji

Ustawa nakłada na przedstawicieli sądów oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego obowiązek przekazywania informacji gospodarczych do wszystkich BIGów. Dlatego też BIG InfoMonitor oferuje jednostkom samorządu terytorialnego, ich spółkom zależnym oraz przedsiębiorstwom komunalnym usługi:

sprawdzenie kontrahentów – poprzez dostęp do bazy informacji o dłużnikach – Rejestru Dłużników BIG, baz BIK i ZBP,  

monitorowanie kontrahentów – poprzez dostęp do informacji o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta.  

Wszystkie informacje dostępne są indywidualnie po zalogowaniu się na stronie https://www.big.pl/instytucje.


Źródło:

https://www.big.pl

Komentarze