BIG InfoMonitor jest jednym z największych biur informacji gospodarczej w Polsce. Wpis do rejestru dłużników znacznie obniża wiarygodność finansową danej osoby i zmniejsza szanse uzyskania pożyczki lub kredytu. Sprawdź, jak możesz dowiedzieć się, czy figurujesz w bazie BIG InfoMonitor.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 01.06.2018
Udostępnij:

BIG InfoMonitor może przyjmować, przechowywać, a także ujawniać informacje gospodarcze dotyczące zaległości w spłacie zobowiązań przez konsumentów lub przedsiębiorców. Baza BIG jest jedynie rejestrem osób zadłużonych – nie ma w niej zatem informacji pozytywnych, które są chociażby w Biurze Informacji Kredytowej. BIG InfoMonitor gromadzi jedynie informacje negatywne, a zatem każdy wpis na nasz temat w tej bazie może skutkować odmowną decyzją kredytową.

Więcej informacji na temat działania BIG InfoMonitor znajdziesz w naszym artykule BIG InfoMonitor | Wszystkie informacje dla Klienta i Dłużnika

Spis treści:

I. OFERTA DLA KONSUMENTÓW
1. Sprawdź siebie.

2. Sprawdź firmę.
II. OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Sprawdź swoją firmę.
2. Sprawdź kontrahentów.

III. OFERTA DLA INSTYTUCJI 

1. Sprawdź kontrahentów. 
2. Monitoruj kontrahentów.

OFERTA DLA KONSUMENTÓW

1. Sprawdź siebie.

W zakresie tej usługi BIG InfoMonitor oferuje:
 – Raportu o Sobie, w którym możemy sprawdzić, kto i jakie informacje na nasz temat wpisał do Rejestru BIG,

 – Rejestr Zapytań, w którym możemy sprawdzić, kto pytał o informacje na nasz temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

 – informacje na temat tego, jakie informacje na nasz temat posiadają banki, firmy telekomunikacyjne oraz przedsiębiorcy.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:
1. Rejestrujemy się w Systemie BIG.pl (https://system.big.pl/pl/login#/register).
2. Logujemy się do własnego BIGKonta. 
3. Załączamy do konta skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości.
4. Klikamy przycisk – „wyślij dokumenty do weryfikacji”. 
5. Logujemy się w systemie BIG.pl. (https://system.big.pl)
6. Pobieramy:
– Raport o Sobie,
– Raport z Rejestru Zapytań.

KOSZT POBRANIA RAPORTU: bezpłatnie raz na pół roku 

2. Sprawdź firmę.

W zakresie tej usługi BIG InfoMonitor umożliwia pobranie raportu o firmie i sprawdzenie, czy firma terminowo reguluje swoje zobowiązania. Może być to pomocne na przykład wtedy, gdy chcemy wykupić wycieczkę, ale nie jesteśmy pewni, czy dane biuro podróży nie jest na skraju bankructwa albo kiedy planujemy zakup mieszkania i chcemy sprawdzić, czy dany deweloper jest uczciwym przedsiębiorcą.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

1. Rejestrujemy się w Systemie BIG.pl (https://system.big.pl/pl/login#/register).

2. Logujemy się do własnego BIGKonta. 

3. Załączamy do konta skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości.

4. Klikamy przycisk – „wyślij dokumenty do weryfikacji”. 

5. Logujemy się ponownie do BIGKonta. 
6. Wpisujemy NIP firmy, którą chcemy sprawdzić w rejestrze dłużników. 
7. Wpłacamy jednorazową należność za Raport (przez system PayU).
8. Otrzymujemy na e-mail informację o dostępności Raportu. 
9. Przez kolejne 90 dni mamy dostęp do Raportu na naszym BIGKoncie. 

KOSZT POBRANIA RAPORTU: bezpłatnie raz na pół roku

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


1. Sprawdź swoją firmę.

BIG InfoMonitor zapewnia przedsiębiorcy:

– sprawdzenie, jakie informacje na temat jego firmy znajdują się w Rejestrze BIG,
– sprawdzenie kto i jakie informacje wpisał na temat jego firmy,
– sprawdzenie, kto składał zapytania o firmę,

– bieżące monitorowanie każdej zmiany informacji na temat firmy. 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:
1. Wchodzimy na stronę: https://www.big.pl/firma/sprawdz-swoja-firme/formularz.
2. Wypełniamy formularz kontaktowy.
3. Oczekujemy na odpowiedź i dalsze dyspozycje. 

KOSZT POBRANIA RAPORTU: 
– Sprawdź swoją firmę – 5,28 zł netto
– Sprawdź, kto pytał o Twoją firmę – 5, 38 zł netto

2. Sprawdź kontrahentów.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor umożliwia:

– pobranie raportu i sprawdzenie czy kontrahent terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych,

– zebranie danych z kilku baz jednocześnie: Rejestr BIG, baza BIK i ZBP oraz Internetowa Giełda Długów dlugi.info.pl. 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU: 
1. Rejestrujemy się w Systemie BIG.pl.
2. Wchodzimy w zakładkę Raporty.
3. Podajemy dane firmy, którą chcemy sprawdzić w Raporcie Dłużników. 
4. Wpłacamy jednorazową należność za Raport (płatność przez PayU) albo zamawiamy abonament (cennik poniżej).
5. Po kilku minutach zamówiony Raport pojawia się w zakładce Raporty.

KOSZT POBRANIA RAPORTU: 
– jednorazowo – 29 zł netto,
– w abonamencie (dostęp do 25 Raportów i nielimitowania liczba pobrań Raportów o Sobie i z Rejestru Zapytań) – według indywidualnej oferty dla naszej firmy.

OFERTA DLA INSTYTUCJI

Ustawa nakłada na przedstawicieli sądów oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego obowiązek przekazywania informacji gospodarczych do wszystkich BIGów. Dlatego też BIG InfoMonitor oferuje jednostkom samorządu terytorialnego, ich spółkom zależnym oraz przedsiębiorstwom komunalnym usługi:

– sprawdzenie kontrahentów – poprzez dostęp do bazy informacji o dłużnikach – Rejestru Dłużników BIG, baz BIK i ZBP;

– monitorowanie kontrahentów – poprzez dostęp do informacji o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta.

Wszystkie informacje dostępne są indywidualnie po zalogowaniu się na stronie https://www.big.pl/instytucje. 

KOSZTU USŁUGI:
– sprawdzenie kontrahenta jednorazowo – 29 zł netto,

– sprawdzanie kontrahenta w abonamencie (dostęp do 25 Raportów i nielimitowania liczba pobrań Raportów o Sobie i z Rejestru Zapytań) – według indywidualnej oferty dla naszej firmy.
– monitorowanie kontrahenta przez 30 dni – 1,50 zł netto. 


 

Komentarze