Kwota słownie – generator

Kwota słownie – generator

author
Dominika Byczek
02 marca 2024

Generator kwoty słownie online - za darmo

Jak napisać liczbę słownie? Wpisz ją w poniższe okno i sprawdź poprawny słowny zapis kwoty.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Kopiuj tekst do schowka

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.

Zapisywanie kwoty słownie wydaje się teoretycznie zadaniem bardzo prostym. No właśnie – teoretycznie. W praktyce bowiem nasze szkolne umiejętności zapisu cyfr i liczb z biegiem lat zacierają się i mamy wątpliwości co do tego, jak zapisać konkretne kwoty słowami w języku polskim. Nie do końca jest to nasza wina – w życiu codziennym operujemy przecież kwotami zapisywanymi właściwie wyłącznie w postaci cyfrowo-liczbowej. Zapis liczbowy kwoty otacza nas w sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych, takim też zapisem posługujemy się w wiadomościach wysyłanych do naszych znajomych czy współpracowników. Nasz umysł nie musi w życiu codziennym zastanawiać się nad tym, jak zapisać słownie różne liczby, więc wiele osób po prostu zatraca tę umiejetność z biegiem lat. Zapis słowny liczb jest nam po prostu obcy, a szczególnie potrzebny w sformalizowanych dokumentach. Niestety ryzyko pomyłki w zapisie przy samodzielnej próbie jest dość wysokie, dlatego często korzystamy z narzędzi online generujących słowny zapis kwot.

Spis treści:

 1. Generator kwoty słownie online - za darmo
 2. Generator kwoty słownie – pomocne narzędzie
 3. Do czego może się przydać narzędzie „kwota słownie”?
 4. Najczęstsze błędy zapisywaniu kwoty słownie
 5. Jak napisać słownie kwotę na przelewie?
 6. Zapisywanie kwoty słownie – jak zrobić to prawidłowo?
 7. Liczby słownie – darmowy generator
 8. Słownie złotych 00/100 – co to znaczy?
Zwiń spis treści

Generator kwoty słownie – pomocne narzędzie

Takie generatory jak ten, który jest zamieszczony na naszej stronie, przetwarzają liczby i cyfry automatycznie. Pojawiający się zapis słowny jest zaprogramowany przez system komputerowy, nie ma więc żadnego ryzyka, że taki generator zaprezentuje nam kwotę zapisaną z błędem. Kwotę podaną w generatorze możemy wykorzystać w różnego rodzaju dokumentach. Generator kwoty słownie gwarantuje nam więc w pełni poprawny zapis słowny dowolnej kwoty, którą w niego wprowadzimy. Skorzystanie z takiego generatora kwoty słownie pozwala nam jednak nie tylko upewnić się co do tego, że zapiszemy kwotę poprawnie, ale także pozwala nam zaoszczędzić czas. Jeżeli na przykład wypełniamy faktury i musimy słownie wprowadzić kilkadziesiąt kwot, to choćby zapisanie każdej z nich zajmowało nam zaledwie minutę, to przy kilkudziesięciu kwotach tracimy na to już godzinę swojego cennego czasu. Generator pokazuje nam kwotę słownie w ciągu niespełna sekundy.

Zapis kwoty słownie polega na przekształceniu zarówno liczb będących całościami złotówek, jak i ich częściami ułamkowymi (groszami). Istnieją dwa warianty takiego zapisu kwoty słownie (zgodnie z zapisem z podanego przykładu):

 1. 650,00 zł – sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy,
 2. 650,00 zł – sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100.

Narzędzie przygotowane przez stronę zadłużenia.com jest w pełni bezpieczne, ponieważ opiera się na szyfrowanym protokole „https”. Taki protokół w pełni zabezpiecza dane przesyłane pomiędzy sprzętem (czyli naszym komputerem czy telefonem) a witryną internetową. Nie musimy więc mieć obawy, że ktokolwiek przejmie ważne informacje wprowadzane przez nas w generatorze kwot.

Do czego może się przydać narzędzie „kwota słownie”?

Przede wszystkim warto wskazać, że narzędzie „kwota słownie” może przydać się każdemu, kto chce posługiwać się poprawną polszczyzną. Internetowy generator pozwala bowiem upewnić się w każdej chwili, jak zapisać daną kwotę. Dzięki temu możemy we wszelkich dokumentach, pismach czy drukach bankowych lub urzędowych wpisywać kwoty zgodnie z obowiązującymi regułami ortograficznymi.

Podanie kwoty słownie przydaje się szczególnie często przedsiębiorcom, którzy wystawiają faktury. Wiele wzorów faktur wymaga bowiem wstawienia kwoty do zapłaty nie tylko za pomocą cyfr i liczb, a właśnie za pomocą słów. Zdaniem wielu osób minimalizuje to ryzyko błędu w wypłacie – wszyscy zawsze upewniają się, czy kwota zapisana liczbami i kwota zapisana słowami jest taka sama.  Co ciekawe – żadne przepisy nie wskazują na to, by należna kwota była zapisana słowami. Może to jednak uniemożliwić sfałszowanie takiego dokumentu, dlatego jest często stosowane przez przedsiębiorców. Zapisywanie kwot słownie na fakturach to jednak już tak mocno utarty zwyczaj, że praktycznie każdy stosuje taki zapis w wystawianych przez siebie fakturach.

Generator kwoty słownie może również przydać się osobom prywatnym, które podpisują jakąś umowę (na przykład umowę kupna-sprzedaży samochodu). Podwójny zapis kwoty pozwala uchronić się od ewentualnych błędów, np.: kiedy w piśmie ręcznym pomylimy jedynkę z czwórką. Narzędzie „kwota słownie” może przydać nam się również w szkole. Jeżeli sami uczymy się obecnie tego, jak zapisywać liczebniki, możemy za pomocą takiego generatora bardzo łatwo sprawdzić, czy nie popełniamy błędu w zapisie liczb. Jeżeli natomiast zapisywania liczb uczy się nasze dziecko, dzięki generatorowi zapisu danej kwoty możemy upewnić się, że nasze dziecko zapisało je poprawnie.

Najczęstsze błędy zapisywaniu kwoty słownie

Kiedy nie korzystamy z generatora kwoty słownie i ręcznie zapisujemy liczby, najczęściej popełniamy błędy nazywane fonetycznymi – czyli zapisujemy kwotę tak, jak mówimy. Ortografia jest niestety bezlitosna i często zapis słowa jest o wiele bardziej skomplikowany niż jego wymowa. Dla przykładu możemy wziąć chociażby prostą kwotę: 50 zł.

 • mówimy: pjeńdziesiont (w zapisie fonetycznym pi ̯eńʒ́eśont)
 • piszemy: pięćdziesiąt.

W zapisie literowym nie pojawia się zatem ani głoska nosowa ę, ani głoska ć, w zakończeniu tego wyrazu nie pojawia się poza tym głoska ą, ponieważ wymawiamy ją potocznie jako on. Zapis jest zatem daleki od wymowy, dlatego właśnie tak łatwo popełnić błąd zapisując kwoty. Największy problem mamy właśnie z miękkimi głoskami ś oraz ć w liczebnikach pięć, sześć i dziewięć. Jeżeli bowiem połączymy taki liczebnik z cząstką „dziesiąt” (np.: w wyrazie pięćdziesiąt), uzyskujemy obok siebie trudne w wymowie głoski ć oraz dzi. Nasz aparat mowy ma problem z wymówieniem takich połączeń głoskowych, dlatego maksymalnie je upraszcza i w wymowie wyrazów typu sześćdziesiąt nigdy nie usłyszymy wszystkich głosek – w mowie potocznej powiemy raczej sześdźiesiont, pomijając zupełnie ć oraz niemówiąc ą. Pułapki czyhają na nas nie tylko w samych liczbach, ale także w odmianie naszej waluty. „Złoty” to rzeczownik rodzaju męskiego, który inaczej odmienia się w liczbie od jednego do czterech, a inaczej licząc od pięciu wzwyż. Odmieniamy więc:

 • 1 złoty,
 • 2, 3, 4 złote,
 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 złotych.

Ta sama zasada obowiązuje przy liczebnikach wyższych od dwudziestu. W tych zakończonych jedynką pisać będziemy złotych (np. 31 złotych, 121 złotych), w tych zakończonych cyframi od 2 do 4 pisać będziemy złote (np.: 22 złote, 64 złote, 143 złote), a w tych zakończonych na cyfry 5, 6, 7, 8, 9, 10 znów naszą walutę zapiszemy w formie złotych (np: 55 złotych, 76 złotych, 110 złotych).

Jak napisać słownie kwotę na przelewie?

Aby napisać poprawnie kwotę słownie na przelewie, warto skorzystać z generatora kwoty słownie. To zapewnia nam pełną poprawność zapisu. To, na co musimy zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że pierwszy tysiąc czy milion musimy zawsze poprzedzić liczebnikiem jeden. Nie piszemy więc „tysiąc złotych”, a „jeden tysiąc złotych”. W przypadku dwóch, trzech czy więcej setek i tysięcy oczywiście też obowiązkowo poprzedzamy je liczebnikiem, ale to jest już kwestia oczywista, robimy to intuicyjnie. Natomiast na co dzień mówimy po prostu „milion złotych”, a nie „jeden milion złotych”. W przelewie natomiast to ta druga forma jest poprawna.

Zapisywanie kwoty słownie – jak zrobić to prawidłowo?

Aby zapisać kwotę prawidłowo, trzeba pamiętać o wszystkich zasadach ortograficznych i tych, które dotyczą odmiany słów. Zbiór tych wszystkich zasad jest bardzo obszerny, dlatego zdecydowaliśmy się zebrać najważniejsze wskazówki, które mogą nam pomóc w zapisie słownym kwot.

 1. Dzielimy kwotę pełnych złotówek na „trójki” (grupy po 3 cyfry licząc od końca liczby), by ustalić, jak duża jest nasza liczba.
 2. Rozkładamy tę liczbę, na jedności, dziesiątki, setki, tysiące itd.
 3. Osobno zapisujemy każdą z części, z których składa się liczba.

Chcemy zapisać kwotę 54213,88 zł. Najpierw dzielimy kwotę pełnych złotówek na trójki (54 213), dzięki czemu szybko zauważamy, że pierwsza grupa cyfr oznacza liczbę tysięcy, a druga grupa cyfr oznacza liczbę setek, dziesiątek i jedności. Zapisujemy więc pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście złotych i dodajemy do tej kwoty grosze (dopisując osiemdziesiąt osiem groszy).

Aby pisać poprawnie kwoty, musimy przede wszystkim zapisywać wszystkie słowa bardzo precyzyjnie. Pisząc dziesiątki lub setki każdorazowo najpierw piszemy cyfrę, a potem dodajemy do niej dziesiątkę/setkę. Unikniemy wtedy błędów typu „piędziesiąt” (zamiast pięĆDziesiąt) czy „sześdziesiąt” (zamiast sześĆdziesiąt), które w zapisie słownym kwot pojawiają się bardzo często. Musimy również uważać na błędy fonetyczne, każdorazowo przypominając sobie, jak zapisujemy pojedyncze cyfry. Brak uważności w tej kwestii przynosi bardzo zbliżone do potocznej wymowy zapisy „pisiont”, „tysionc” czy „miljon”. Zapis takich liczebników z łatwością sprawdzimy w każdym słowniku ortograficznym. Bardzo dobrym sposobem na zapisywanie kwot jest również pisanie ich na sprzęcie, który ma wbudowany słownik dokonujący korekty słów. Każdy telefon czy komputer poprawi nas w momencie, w którym wpiszemy np.: śedemset (automatycznie wstawi nam poprawną formę tego liczebnika – siedemset).

Liczby słownie – darmowy generator

Nasz generator nie pobiera żadnych opłat za przetwarzanie liczb zapisanych tradycyjnie na liczby zapisane słownie. W dodatku możemy wprowadzić dowolną liczbę kwot do wygenerowania i w żadnym momencie nie spotkamy się z blokadą czy limitem. Generator na naszej stronie jest w pełni darmowy i umożliwia nielimitowany dostęp do usługi. Internetowe generatory kwot słownie to z reguły bezpłatne i bardzo pomocne narzędzia. Płatne serwisy udostępniające generowanie liczb słownie nie będą różniły się niczym od darmowych serwisów – wszędzie bowiem funkcjonalność narzędzia przetwarzającego liczby na litery jest taka sama.

Kwota słownie – przykłady

Zapis kwoty słownie najlepiej przedstawić na przykładach. Poniżej rozpisujemy dokładnie te kwoty, których zapis sprawia Polakom najwiecej problemów.

Kwotę 40 zł zapisujemy słownie jako czterdzieści złotych. Niektóre osoby zapisują tę kwotę błędnie jako czterydzieści złotych.

Kwotę 50 zł zapisujemy słownie jako pięćdziesiąt złotych. Ta kwota sprawia wiele problemów w zapisie, ponieważ dużo osób pisze ją tak, jak ją słyszy. Dlatego spotykamy się często z błędnymi zapisami np.: pieńdziesiąt albo piędziesiąt.

Kwotę 60 zł zapisujemy słownie jako sześćdziesiąt złotych. Wiele osób popełnia błędy w zapisie tej kwoty, ponieważ próbują zapisać ją fonetycznie. Możemy spotkać się zatem z błędnymi zapisami np.: sześdziesiąt albo szejdziesiąt zł.

Kwotę 90 zł zapisujemy słownie jako dziewięćdziesiąt złotych. Kwota ta jest kolejną problematyczną dla wielu Polaków kwotą do zapisu słownie. Wiele osób pisze dziewiędziesiąt złotych, pomijając zupełnie literę ć w słowie dziewięć.

Kwotę 500 zł zapisujemy słownie jako pięćset złotych. Często możemy jednak spotkać się z błędnymi zapisami, podobnymi do wymowy tej kwoty, np.: pieńcet złotych czy pięcet złotych. Z kwotą tą powstała nawet żartobliwa forma „pińcet”, będąca obiektem wielu internetowych żartów.

Kwotę 600 zł zapisujemy słownie jako sześćset złotych. Łatwo zapamiętać to rozdzielając sobie części składowe tego słowa – osobno zapisując cyfrę „sześć”, a osobno człon „set”. Zapisywanie ze słuchu może się bowiem skończyć błędnymi formami np.: szejset albo sześset.

Słownie złotych 00/100 – co to znaczy?

Często możemy spotkać się z zapisem 00/100 przy zapisie kwot. Symbol ten określa z reguły grosze. Maksymalna liczba groszy w złotówce to 100, dlatego zawsze podawana jest liczba mniejsza niż 100. Oznacza ona liczbę groszy z pełnej złotówki. Przykładowo zapis:

 • 12/100 – oznacza 12 groszy,
 • 50/100 – oznacza 50 groszy,
 • 99/100 – oznacza 99 groszy.

Grosze zapisuje się zawsze w taki sposób, żeby uniknąć pomyłek i błędów.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Generalna zasada jest taka – jeżeli w formularzu wymagane jest wpisanie kwoty słownie, powinnismy ją wpisać. W formularzu internetowym bez wpisania kwoty słownie po prostu nie będziemy przepuszczeni do kolejnego kroku, ale w formularzu papierowym teoretycznie może udać się nam złożyć pismo bez zapisywania kwoty w formacie słownym. Z reguły nie jest to jednak opłacalne – w przypadku błędu w liczbowo-cyfrowym zapisie kwoty zawsze możemy powołać się na zapis słowny prezentujący właściwą kwotę.

 1. Podczas sporządzania umowy cywilnoprawnej.
 2. W drukach bankowych.
 3. Podczas wpisywania danych w akt notarialny.
 4. W umowie o pracę.
 5. Podczas składania oferty przetargowej.
 6. W wekslach.
 7. W czekach.
 8. Podczas przygotowywania sprawozdań finansowych.
 9. We wnioskach o dofinansowanie.
 10. W formularzach o dotacje do projektów/ start-upów.

Teoretycznie nie można powiedzieć, że kwota słownie w umowach prywatnych (cywilnoprawnych) jest wymagana, ale w praktyce wszyscy stosują taką formę zapisu w umowach. Jest to zabezpieczenie obu stron umowy. Gwarantuje bowiem poprawność wpisanej w umowie kwoty.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Podobne artykuły

Expander w Tychach

EXPANDER TYCHY

author
Dominika Byczek
29 stycznia 2015
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Specjalna oferta na urządzenia i maszyny w ING Lease

ING Bank Śląski poinformował w komunikacie prasowym, że ING Lease wprowadził specjalną ofertę promocyjną, w której Klienci mogą skorzystać z leasingu maszyn i urządzeń na dogodnych warunkach, a dodatkowo będą mogli skorzystać z usługi INF Finansowanie Faktur. Z oferty o nazwie „Łączymy korzyści” można korzystać do końca października bieżącego roku. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
23 sierpnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Połączenie Getin Noble Bank z Idea Bank ?

Połączenie Getin Noble Banku z Idea Bankiem jest bardzo możliwe. Leszek Czarnecki rozważa konsolidację obu instytucji, na wiadomość o czym notowania banków gwałtownie wzrosły. Kurs Idea Bank zwiększył się o 19%, Getin Holding o 7%, zaś Getin Noble Banku o 5%.

author
Patryk Byczek
19 lipca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Nordic walking z Santander Consumer Bankiem

Już jutro, 6 lipca 2019 roku, odbędzie się Puchar Polski Nordic Walking w Polanicy Zdroju. Jest to piąty przystanek trasy wspieranej przez Santander Consumer Bank.

author
Dominika Byczek
05 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Biuro Terenowe ZUS w Nidzicy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Biura Terenowego w Nidzicy: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
18 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Milion Polaków bez dostępu do toalety

Mimo szybko postępującego rozwoju gospodarczego w całej Europie okazuje się, że nadal istnieją obszary z domostwami, w których nie ma łazienek. Oficjalne dane Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pokazują, że ponad 900 000 mieszkań w całej Polsce nadal pozostaje bez dostępu do toalety.

author
Dominika Byczek
09 kwietnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj