Kwota słownie

Kwota słownie

author
Dominika Sobieraj
16 kwietnia 2022

Zastanawiasz się, jak napisać liczbę słownie? Sprawdź nasz darmowy generator „Kwota słownie”. Dzięki niemu szybko przetworzysz kwotę w liczbach na tekst gotowy do skopiowania.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Kopiuj tekst do schowka

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.

Kwota słownie online – jak to poprawnie napisać?

Zapisywanie kwoty słownie wydaje się teoretycznie zadaniem bardzo prostym. No właśnie – teoretycznie. W praktyce bowiem nasze szkolne umiejętności zapisu cyfr i liczb z biegiem lat zacierają się i mamy wątpliwości co do tego, jak zapisać konkretne kwoty słowami.

Nie do końca jest to nasza wina – w życiu codziennym operujemy przecież kwotami zapisywanymi właściwie wyłącznie w postaci cyfrowo-liczbowej. Zapisane liczbami kwoty otaczają nas w sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych, takim też zapisem posługujemy się w wiadomościach wysyłanych do naszych znajomych czy współpracowników. Nasz umysł nie musi w życiu codziennym zastanawiać się nad tym, jak zapisać słownie różne liczby, więc wiele osób po prostu zatraca tę umiejetność z biegiem lat.

Generator kwoty słownie – pomocne narzędzie

Dlatego też bardzo pomocne są generatory zapisu słownego kwot. Takie generatory jak ten, który jest zamieszczony na naszej stronie, przetwarzają liczby i cyfry automatycznie. Pojawiające się zapisy kwot słownie są zaprogramowane przez system komputerowy, nie ma więc żadnego ryzyka, że taki generator zaprezentuje nam kwotę zapisaną z błędem.

Przykładowo – możemy zobaczyć następujące kwoty:

 • 623,84 zł – sześćset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze (lub 84/100),
 • 124,50 zł – sto dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt groszy (lub 50/100).

Generator kwoty słownie gwarantuje nam więc w pełni poprawny zapis słowny dowolnej kwoty, którą w niego wprowadzimy. Skorzystanie z takiego generatora pozwala nam jednak nie tylko upewnić się co do tego, że zapiszemy kwotę poprawnie, ale także pozwala nam zaoszczędzić czas. Jeżeli na przykład wypełniamy faktury i musimy słownie wprowadzić kilkadziesiąt kwot, to choćby zapisanie każdej z nich zajmowało nam zaledwie minutę, to przy kilkudziesięciu kwotach tracimy na to już godzinę swojego cennego czasu. Generator pokazuje nam kwotę słownie w ciągu niespełna sekundy.

Zapis kwoty słownie polega na przekształceniu zarówno liczb będących całościami złotówek, jak i ich częściami ułamkowymi (groszami). Istnieją dwa warianty takiego zapisu kwot:

 1. 650,30 zł – sześćset pięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy,
 2. 650,30 zł – sześćset pięćdziesiąt złotych 30/100.

Narzędzie przygotowane przez stronę zadłużenia.com jest w pełni bezpieczne, ponieważ opiera się na szyfrowanym protokole „https”. Taki protokół w pełni zabezpiecza dane przesyłane pomiędzy sprzętem (czyli naszym komputerem czy telefonem) a witryną internetową. Nie musimy więc mieć obawy, że ktokolwiek przejmie dane wprowadzane przez nas w generatorze kwot.

Do czego może się przydać narzędzie „kwota słownie”?

Przede wszystkim warto wskazać, że narzędzie „kwota słownie” może przydać się każdemu, kto chce posługiwać się poprawną polszczyzną. Internetowy generator pozwala bowiem upewnić się w każdej chwili, jak zapisać daną kwotę. Dzięki temu możemy we wszelkich dokumentach, pismach czy drukach wpisywać kwoty zgodnie z obowiązującymi regułami ortograficznymi.

Generator zapisu słownego kwot przydaje się szczególnie często przedsiębiorcom, którzy wystawiają faktury. Wiele wzorów faktur wymaga bowiem wstawienia kwoty do zapłaty nie tylko za pomocą cyfr i liczb, a właśnie za pomocą słów. Zdaniem wielu osób minimalizuje to ryzyko błędu w wypłacie – wszyscy zawsze upewniają się, czy kwota zapisana liczbami i kwota zapisana słowami jest taka sama.  Co ciekawe – żadne przepisy nie wskazują na to, by należna kwota była zapisana słowami. Jest to jednak utarty zwyczaj i większość osób stosuje taki zapis w wystawianych przez siebie fakturach.

Automatycznie wygenerowana kwota słownie może również przydać się osobom prywatnym, które podpisują jakąś umowę (na przykład umowę kupna-sprzedaży samochodu). Podwójny zapis kwoty pozwala uchronić się od ewentualnych błędów, np.: kiedy w piśmie ręcznym pomylimy jedynkę z czwórką.

Narzędzie „kwota słownie” może przydać nam się również w szkole. Jeżeli sami uczymy się obecnie tego, jak zapisywać liczebniki, możemy za pomocą takiego generatora bardzo łatwo sprawdzić, czy nie popełniamy błędu w zapisie liczb. Jeżeli natomiast zapisywania liczb uczy się nasze dziecko, dzięki generatorowi możemy upewnić się, że nasze dziecko zapisało liczby poprawnie.

Słowny zapis kwoty przyda nam się również przy wystawianiu czeku. Prawo mówi bowiem o tym, że jeżeli kwota wpisana na czeku liczbami i słowami jest rożna, to jako ważną uznaje się tę, która jest zapisana słowami. To w dużej mierze ochrona osoby, która wystawia czek, ponieważ bardzo łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której wystawiający wpisuje na czeku kwotę 100 zł, a osoba odbierająca czek przerabia 1 na 4, dopisując tylko jedną kreseczkę. Takie działanie mogłoby być łatwym sposobem na oszustwa i wyłudzenia pieniędzy. Przed nimi zabezpiecza art. 9 prawa czekowego.

Art.  9.  [Oznaczenie sumy czekowej]

Czek, w którym sumę czekową napisano literami i liczbami, w razie różnicy ważny jest na sumę, napisaną literami. W razie różnicy sum, napisanych kilkakrotnie literami lub kilkakrotnie liczbami, czek jest ważny na sumę mniejszą.

Kwota słownie – najczęstsze błędy

Kiedy wpisujemy kwoty słownie, najczęściej popełniamy błędy nazywane fonetycznymi – czyli zapisujemy kwotę tak, jak mówimy. Ortografia jest niestety bezlitosna i często zapis słowa jest o wiele bardziej skomplikowany niż jego wymowa. Dla przykładu możemy wziąć chociażby prostą kwotę: 50 zł.

 • mówimy: pjeńdziesiont (w zapisie fonetycznym pi ̯eńʒ́eśont)
 • piszemy: pięćdziesiąt.

W zapisie literowym nie pojawia się zatem ani głoska nosowa ę, ani głoska ć, w zakończeniu tego wyrazu nie pojawia się poza tym głoska ą, ponieważ wymawiamy ją potocznie jako on. Zapis jest zatem daleki od wymowy, dlatego właśnie tak łatwo popełnić błąd zapisując kwoty.

Największy problem mamy właśnie z miękkimi głoskami ś oraz ć w liczebnikach pięć, sześć i dziewięć. Jeżeli bowiem połączymy taki liczebnik z cząstką „dziesiąt” (np.: w wyrazie pięćdziesiąt), uzyskujemy obok siebie trudne w wymowie głoski ć oraz dzi. Nasz aparat mowy ma problem z wymówieniem takich połączeń głoskowych, dlatego maksymalnie je upraszcza i w wymowie wyrazów typu sześćdziesiąt nigdy nie usłyszymy wszystkich głosek – w mowie potocznej powiemy raczej sześdźiesiont, pomijając zupełnie ć oraz niemówiąc ą.

Pułapki czyhają na nas nie tylko w samych liczbach, ale także w odmianie naszej waluty. „Złoty” to rzeczownik rodzaju męskiego, który inaczej odmienia się w liczbie od jednego do czterech, a inaczej licząc od pięciu wzwyż. Odmieniamy więc:

 • 1 złoty,
 • 2, 3, 4 złote,
 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 złotych.

Ta sama zasada obowiązuje przy liczebnikach wyższych od dwudziestu. W tych zakończonych jedynką pisać będziemy złotych (np. 31 złotych, 121 złotych), w tych zakończonych cyframi od 2 do 4 pisać będziemy złote (np.: 22 złote, 64 złote, 143 złote), a w tych zakończonych na cyfry 5, 6, 7, 8, 9, 10 znów naszą walutę zapiszemy w formie złotych (np: 55 złotych, 76 złotych, 110 złotych).

Jak napisać słownie kwotę na przelewie?

Aby napisać poprawnie kwotę słownie na przelewie, warto najpierw sprawdzić ją właśnie w generatorze kwot online. To gwarantuje nam pełną poprawność zapisu. To, na co musimy zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że pierwszy tysiąc czy milion musimy zawsze poprzedzić liczebnikiem jeden. Nie piszemy więc „tysiąc złotych”, a „jeden tysiąc złotych”.

W przypadku dwóch, trzech czy więcej setek i tysięcy oczywiście też obowiązkowo poprzedzamy je liczebnikiem, ale to jest już kwestia oczywista, robimy to intuicyjnie. Natomiast na co dzień mówimy po prostu „milion złotych”, a nie „jeden milion złotych”. W przelewie natomiast to ta druga forma jest poprawna.

Kwota słownie na fakturze

Na fakturach również obowiązują te same zasady poprzedzania pierwszych tysięcy liczebnikiem jeden. Dodatkowa rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę przy fakturach, to sposób zapisu groszy. Grosze mogą być bowiem zapisane tradycyjnym liczebnikiem (np.: osiemdziesiąt osiem groszy) albo w formie liczebnika ułamkowego (88/100 gr). Forma zapisu zależy głównie od programu, którego używamy do wystawiania faktur.

Warto pamiętać o tym, że tak naprawdę na fakturach w ogóle nie trzeba wstawiać kwoty zapisanej słownie. Jest to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek ewentualnej pomyłki w cyfrach, ale nie jest to żaden obowiązek wymagany prawem.  Kwota należności ogółem może być wprowadzona jedynie w formie liczb i cyfr. Ustawodawca nigdzie nie nakazuje wpisywania kwoty na fakturze w formie słownej. O obowiązkowych elementach faktury mówi art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, który cytujemy poniżej.

Art. 106e. [Elementy składowe faktury]

1. Faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem (…).

Jak więc widać – kwota należności ogółem jest wskazana jako obowiązkowy element faktury, ale nigdzie nie jest wskazane, czy kwota ta ma być podana liczbowo, czy słownie. To, że kwota na fakturze z reguły jest wskazywana na dwa sposoby, jest kwestią przyzwyczajenia.

Zapisywanie kwoty słownie – jak zrobić to prawidłowo?

Aby zapisać kwotę prawidłowo, trzeba pamiętać o wszystkich zasadach ortograficznych i tych, które dotyczą odmiany słów. Zbiór tych wszystkich zasad jest bardzo obszerny, dlatego zdecydowaliśmy się zebrać najważniejsze wskazówki, które mogą nam pomóc w zapisie słownym kwot.

 1. Dzielimy kwotę pełnych złotówek na „trójki” (grupy po 3 cyfry licząc od końca liczby), by ustalić, jak duża jest nasza liczba.
 2. Rozkładamy tę liczbę, na jedności, dziesiątki, setki, tysiące itd.
 3. Osobno zapisujemy każdą z części, z których składa się liczba.

Przykład:

Chcemy zapisać kwotę 54213,88 zł. Najpierw dzielimy kwotę pełnych złotówek na trójki (54 213), dzięki czemu szybko zauważamy, że pierwsza grupa cyfr oznacza liczbę tysięcy, a druga grupa cyfr oznacza liczbę setek, dziesiątek i jedności. Zapisujemy więc pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście złotych i dodajemy do tej kwoty grosze (dopisując osiemdziesiąt osiem groszy).

Jak poprawnie pisać kwoty?

Aby pisać poprawnie kwoty, musimy przede wszystkim zapisywać wszystkie słowa bardzo precyzyjnie. Pisząc dziesiątki lub setki każdorazowo najpierw piszemy cyfrę, a potem dodajemy do niej dziesiątkę/setkę. Unikniemy wtedy błędów typu „piędziesiąt” (zamiast pięĆDziesiąt) czy „sześdziesiąt” (zamiast sześĆdziesiąt), które w zapisie słownym kwot pojawiają się bardzo często.

Musimy również uważać na błędy fonetyczne, każdorazowo przypominając sobie, jak zapisujemy pojedyncze cyfry. Brak uważności w tej kwestii przynosi bardzo zbliżone do potocznej wymowy zapisy „pisiont”, „tysionc” czy „miljon”. Zapis takich liczebników z łatwością sprawdzimy w każdym słowniku ortograficznym.

Bardzo dobrym sposobem na zapisywanie kwot jest również pisanie ich na sprzęcie, który ma wbudowany słownik dokonujący korekty słów. Każdy telefon czy komputer poprawi nas w momencie, w którym wpiszemy np.: śedemset (automatycznie wstawi nam poprawną formę tego liczebnika – siedemset).

Liczby słownie – darmowy generator

Nasz generator nie pobiera żadnych opłat za przetwarzanie liczb zapisanych tradycyjnie na liczby zapisane słownie. W dodatku możemy wprowadzić dowolną liczbę kwot do wygenerowania i w żadnym momencie nie spotkamy się z blokadą czy limitem. Generator na naszej stronie jest w pełni darmowy i umożliwia nielimitowany dostęp do usługi.

Internetowe generatory kwot słownie to z reguły bezpłatne i bardzo pomocne narzędzia. Płatne serwisy udostępniające generowanie liczb słownie nie będą różniły się niczym od darmowych serwisów – wszędzie bowiem funkcjonalność narzędzia przetwarzającego liczby na litery jest taka sama.

Jak poprawnie napisać kwotę słownie?

Kwotę słownie napiszemy poprawnie zawsze wtedy, kiedy zastosujemy się do obowiązujących zasad ortograficznych. Poprawność zapisu możemy sprawdzić w różnych źródłach, przede wszystkim w słowniku poprawnej polszczyzny lub słowniku ortograficznym, ale także w Internecie. Zapis sprawdzi nam także większość programów do pisania, np. Word czy Pages (niepoprawne formy są w nich podkreślane na czerwono).

Przy zapisywaniu kwot słownie warto dbać o wzorcową polszczyznę i wystrzegać się potocyzmów w stylu „pisiont” lub „pińcet”. Pamiętajmy, że to, jak posługujemy się językiem w sytuacjach oficjalnych, świadczy o naszych kompetencjach i wykształceniu. Nikt nie zaufa przedsiębiorcy, który oferuje usługi za dziesiątki tysięcy złotych, a nie potrafi poprawnie zapisać słownie oczekiwanej kwoty zapłaty.

Zapisywanie liczby słownie – bezpłatne narzędzie

Współcześnie dostępne internetowe generatory słownego zapisu kwot są w większości zupełnie darmowe, mimo iż właściciel strony internetowej zawsze musi poświęcić swój czas i pieniądze na to, by taki kalkulator udostępnić swoim czytelnikom. Czytelnicy natomiast za generowanie kwot nie płacą ani grosza.

Przed dobą internetu wiedza nie była tak łatwo dostępna i poprawny zapis kwot można było sprawdzać jedynie w papierowych słownikach, które należało uprzednio nabyć w księgarni. Dzięki internetowym narzędziom generującym zapisy kwot możemy więc zaoszczędzić swoje pieniądze i czas. Ponadto korzystanie z Internetu jest dla wielu osób po prostu wygodniejsze i bardziej intuicyjne niż wertowanie papierowego słownika.

Kwota słownie – przykłady

Zapis kwoty słownie najlepiej przedstawić na przykładach. Poniżej rozpisujemy dokładnie te kwoty, których zapis sprawia Polakom najwiecej problemów. 

Jak się pisze 40 zł?

Kwotę 40 zł zapisujemy słownie jako czterdzieści złotych. Niektóre osoby zapisują tę kwotę błędnie jako czterydzieści złotych. 

Jak się pisze 50 zł?

Kwotę 50 zł zapisujemy słownie jako pięćdziesiąt złotych. Ta kwota sprawia wiele problemów w zapisie, ponieważ dużo osób pisze ją tak, jak ją słyszy. Dlatego spotykamy się często z błędnymi zapisami np.: pieńdziesiąt albo piędziesiąt. 

Jak się pisze 60 zł?

Kwotę 60 zł zapisujemy słownie jako sześćdziesiąt złotych. Wiele osób popełnia błędy w zapisie tej kwoty, ponieważ próbują zapisać ją fonetycznie. Możemy spotkać się zatem z błędnymi zapisami np.: sześdziesiąt albo szejdziesiąt zł.

Jak się pisze 90 zł?

Kwotę 90 zł zapisujemy słownie jako dziewięćdziesiąt złotych. Kwota ta jest kolejną problematyczną dla wielu Polaków kwotą do zapisu słownie. Wiele osób pisze dziewiędziesiąt złotych, pomijając zupełnie literę ć w słowie dziewięć. 

Jak się pisze 500 zł?

Kwotę 500 zł zapisujemy słownie jako pięćset złotych. Często możemy jednak spotkać się z błędnymi zapisami, podobnymi do wymowy tej kwoty, np.: pieńcet złotych czy pięcet złotych. Z kwotą tą powstała nawet żartobliwa forma „pińcet”, będąca obiektem wielu internetowych żartów. 

Jak się pisze 600 zł?

Kwotę 600 zł zapisujemy słownie jako sześćset złotych. Łatwo zapamiętać to rozdzielając sobie części składowe tego słowa – osobno zapisując cyfrę „sześć”, a osobno człon „set”. Zapisywanie ze słuchu może się bowiem skończyć błędnymi formami np.: szejset albo sześset.

Słownie złotych 00/100 – co to znaczy?

Często możemy spotkać się z zapisem 00/100 przy zapisie kwot. Symbol ten określa z reguły grosze. Maksymalna liczba groszy w złotówce to 100, dlatego zawsze podawana jest liczba mniejsza niż 100. Oznacza ona liczbę groszy z pełnej złotówki. 

Przykładowo zapis:

12/100 – oznacza 12 groszy,

50/100 – oznacza 50 groszy,

99/100 – oznacza 99 groszy.

Grosze zapisuje się zawsze w taki sposób, żeby uniknąć pomyłek i błędów.

Najczęstsze pytania o kwotę słownie

1. Kiedy musimy wskazać kwotę słownie? Lista sytuacji:

1. Podczas sporządzania umowy cywilnoprawnej.

2. W drukach bankowych.

3. Podczas wpisywania danych w akt notarialny.

4. W umowie o pracę.

5. Podczas składania oferty przetargowej.

6. W wekslach.

7. W czekach.

8. Podczas przygotowywania sprawozdań finansowych. 

9. We wnioskach o dofinansowanie.

10. W formularzach o dotacje do projektów/ start-upów.

2. Czy wypełniając dokument, można pominąć pole kwota słownie?

Generalna zasada jest taka – jeżeli w formularzu wymagane jest wpisanie kwoty słownie, powinnismy ją wpisać. W formularzu internetowym bez wpisania kwoty słownie po prostu nie będziemy przepuszczeni do kolejnego kroku, ale w formularzu papierowym teoretycznie może udać się nam złożyć pismo bez zapisywania kwoty w formacie słownym. Z reguły nie jest to jednak opłacalne – w przypadku błędu w liczbowo-cyfrowym zapisie kwoty zawsze możemy powołać się na zapis słowny prezentujący właściwą kwotę. 

3. Czy kwota słownie jest wymagana w prywatnej umowie?

Teoretycznie nie można powiedzieć, że kwota słownie w umowach prywatnych (cywilnoprawnych) jest wymagana, ale w praktyce wszyscy stosują taką formę zapisu w umowach. Jest to zabezpieczenie obu stron umowy. Gwarantuje bowiem poprawność wpisanej w umowie kwoty. 

Kwota słownie przez Internet – podsumowanie

 1. Generator kwoty słownie to pomocne narzędzie, które pozwala w szybkim tempie przekształcić liczby na zapis literowy.
 2. Większość generatorów kwot słownie jest zupełnie darmowa.
 3. Korzystanie z narzędzi kwoty słownie może uchronić nas przed błędem w dokumentach.
 4. Poprawny zapis kwoty słownie świadczy dobrze o osobie wystawiającej dany dokument.
 5. Zapisywanie kwoty słownie wielu osobom przysparza problemy, dlatego internetowe generatory wychodzą naprzeciw tym trudnościom.
Udostępnij

Podobne artykuły

Ile kosztuje fotobudka?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
11 lipca 2019

Ile kosztuje fotobudka?

Chwilówki Gniezno
Chwilówki miasta
author
Dominika Sobieraj
14 marca 2022

Chwilówki Gniezno

Kasa Stefczyka Sokołów Podlaski
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
30 października 2020

Kasa Stefczyka Sokołów Podlaski

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
21 września 2019

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie sesje przychodzące i wychodzące

Bank Pekao w Żarach
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
15 lipca 2019

Bank Pekao w Żarach

Expander w Grudziądzu
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
28 stycznia 2015

Expander w Grudziądzu