Polska traci 7 mld zł przez brak aktywności fizycznej

Polska traci 7 mld zł przez brak aktywności fizycznej

author
Dominika Sobieraj
30 sierpnia 2019

Wyniki najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że ponad połowa Polaków w ogóle nie uprawia sportu. Na braku aktywności fizycznej naszego społeczeństwa kraj traci ponad 7 mld zł rocznie.

Zyski i straty branży sportowej

Branża sportowa co roku generuje w Polsce duże przychody. Tylko w 2018 roku udało jej się wypracować ponad 9,6 mld zł wartości dodanej. W branży sportowej zatrudnienie znalazło ponad 100 000 osób, a ich wynagrodzenie opiewało na łączną kwotę prawie 3 mld zł.

Do regularnych ćwiczeń przyznaje się jednak zaledwie 28% Polaków. Cała reszta ćwiczy rzadko lub wcale. Na ich braku aktywności Polska traci według szacunków ekonomistów nawet 7 mld zł rocznie.

Więcej sportu to mniej chorób

Większa aktywność fizyczna Polaków mogłaby skutkować mniejszą liczbą zachorowań na nowotwory piersi, szyjki macicy czy nowotwory jelita grubego.

Polski Instytut Ekonomiczny zaznacza również, że aktywność fizyczna przekłada się bezpośrednio na koszty opieki zdrowotnej. Gdyby osoby obecnie niećwiczące zmotywowały się do codziennej dawki ruchu, koszty opieki zdrowotnej mogłyby być zredukowane o nawet 440 mld zł w skali roku. Dwa razy więcej osób ćwiczących to również dwa razy więcej pracowników w tej branży.

Osób nieaktywnych fizycznie z roku na rok w Polsce przybywa. Nie jest to jednak trend wyłącznie lokalny – przyrost tej wartości obserwujemy w całej Unii Europejskiej. Niezmiennie jednak Polska wyprzedza unijną średnią w tej niechlubnej wartości.

Wydatki, jakie ponosi Polska na sport i rekreację, nie odbiegają znacznie od średniej europejskiej (1,77 mld euro w Polsce w 2017 roku względem 1,83 mld euro w UE w tym samym okresie).

“Wydajemy więcej niż Belgowie, Finowie czy Duńczycy, ale mniej od Francuzów, Niemców czy Włochów” – zaznacza cytowany w komunikacie prasowym Polskiego Instytutu Ekonomicznego Mateusz Rafał z Ministerstwa Sportu i Turystyki. “Polskie gospodarstwa domowe przeznaczają średnio 458 PLN, co oznacza, że wydatki na cele sportowe i rekreacyjne wzrosły na przestrzeni czterech lat o 40 złotych” – dodaje.

Polskie władze nie robią zbyt wiele, by Polacy ćwiczyli

Analitycy PIE zaznaczają, że “niezbędne są zmiany w systemie kształcenia, które pomogą w profesjonalizacji kompetencji kształtowanych w sporcie po zakończeniu edukacji wyższej, a także odpowiedzą na zapotrzebowanie w zakresie nowoczesnych technologii wprowadzanych do sportu. Potrzebne są także nowe zachęty finansowania klubów sportowych, które umożliwią im budowanie wizerunku”.

Polska branża sportowa stoi bowiem przed szeregiem wyzwań, głównym z nich – zdaniem Polaków – jest udostępnienie możliwości wykonywania ćwiczeń przeciętnemu mieszkańcowi kraju. “Polacy częściej (53 proc.) niż pozostali obywatele UE (39 proc.) uważają, że władze lokalne nie robią dostatecznie wiele, by zapewnić im możliwość aktywności fizycznej” – wskazuje PIE w komunikacie.

Obecnie możliwość regularnego korzystania ze sportu dają głównie centra fitnessu. “Mimo spadającej liczby aktywnie uprawiających sport, w ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania klubami fitness. Trend ten po części kształtowany jest przez pracodawców, szczególnie korporacyjnych, oferujących swoim pracownikom pakiety socjalne, w tym karnety sportowe.

Obecnie w Europie już ponad 62 mln osób należy do klubów fitness, co oznacza 3,5-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Mieszkańcy Polski stanowią blisko 3 mln (8 proc. rynku europejskiego), a ich liczba wzrosła o 2,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost liczby klubowiczów związany jest ze wzrostem liczby klubów, których w ubiegłym roku przybyło o 3,9 proc. i obecnie działa ich około 2,7 tys. (Deloitte, 2019b)” – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny.


Źródło:

http://pie.net.pl/polska-branza-sportowa-jest-warta-blisko-10-mld-zlotych/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Żyrakowie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
18 września 2019

Bank Spółdzielczy w Żyrakowie sesje przychodzące i wychodzące

Profi Credit – szybka pożyczka 25 000 zł
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
14 listopada 2016

Profi Credit – szybka pożyczka 25 000 zł

500+ dla dorosłych dzieci?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
02 marca 2020

500+ dla dorosłych dzieci?

PKO BP w Knurowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
19 sierpnia 2019

PKO BP w Knurowie

Bocian Pożyczki w Kielcach
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
19 lipca 2019

Bocian Pożyczki w Kielcach

Porównaj