zadluzenia.com
zamknij

Co zrobić, jak znajdziemy pieniądze ?

Portale społecznościowe toną w ogłoszeniach typu "Zgubiłem kopertę z pieniędzmi w tramwaju takim i takim, uczciwego znalazcę proszę o zostawienie komentarza". Niestety w komentarzach spotkać się można głównie z wyśmianiem autora postu naiwnie liczącego na czyjąś uczciwość. Czy faktycznie zgubione pieniądze mogą przepaść bez śladu? Sprawdź, co zrobić, gdy to Tobie zdarzy się znaleźć pieniądze. 

Według dotychczasowych zasad przepis prawny nakazywał zwrot każdej znalezionej sumy pieniędzy - zatem paradoksalnie także grosza. 20 lipca 2018 roku sejm uchwalił jednak nowelizację Ustawy o rzeczach znalezionych, zgodnie z którą w życie wchodzi nowa zasada: nie trzeba zwracać pieniędzy, jeżeli znaleźliśmy nie więcej, niż 100 zł
 

Co zrobić, gdy znajdziemy pieniędze? 


- do 100 zł - możemy zatrzymać je dla siebie
- powyżej 100 zł - niezwłocznie zwracamy staroście


Dokąd się zgłosić, jeżeli znaleźliśmy nie więcej, niż 100 zł? 

Jeżeli kwota znalezionych przez nas pieniędzy nie przekracza 100 zł, możemy zachować ją dla siebie. W przypadku chęci zwrócenia takiej kwoty właścicielowi możemy oczywiście udać się do starosty celem przekazania pieniędzy, ale starosta nie musi takiej kwoty od nas przyjąć. W jego obowiązku leży jedynie przyjmowanie sum powyżej 100 zł. 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 12. Tryb postępowania w sprawach znalezionych rzeczy
4. Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397) 


 

Dokąd się zgłosić, jeżeli znaleźliśmy ponad 100 zł? 

Jeżeli znaleźliśmy ponad 100 zł, mamy obowiązek zgłoszenia się do starosty. Starosta wchodzi w skład zarządu powiatu, więc najszybciej znajdziemy go w Starostwie Powiatowym. 

PODSTAWA PRAWNA - PROJEKT NOWELI
Art. 5. Obowiązki znalazcy nie znającego osoby uprawnionej do odbioru rzeczy
3. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście, chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 zł lub równowartości tej kwoty przeliczonej po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień znalezienia pieniędzy.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397) Kara za niezwrócenie pieniędzy

Niezwrócenie kwoty ponad 100 zł - w przypadku wykrycia tego faktu - zostanie potraktowane jako przywłaszczenie mienia, za które w Kodeksie karnym przewidziane są kary grzywny lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 3 lat.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 284. Przywłaszczenie
§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Dz.U.2017.0.2204 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~milenkaciechocinek

ha ha przeciez nikt nie odda wieej niz 100 zloych ludzie nie sa tacy glupi druga okazja sie wiecej nie trafi ahah   Odpowiedź