Portale społecznościowe toną w ogłoszeniach typu "Zgubiłem kopertę z pieniędzmi w tramwaju takim i takim, uczciwego znalazcę proszę o zostawienie komentarza". Niestety w komentarzach spotkać się można głównie z wyśmianiem autora postu naiwnie liczącego na czyjąś uczciwość. Czy faktycznie zgubione pieniądze mogą przepaść bez śladu? Sprawdź, co zrobić, gdy to Tobie zdarzy się znaleźć pieniądze. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 27.07.2018
Udostępnij:

Według dotychczasowych zasad przepis prawny nakazywał zwrot każdej znalezionej sumy pieniędzy – zatem paradoksalnie także grosza. 20 lipca 2018 roku sejm uchwalił jednak nowelizację Ustawy o rzeczach znalezionych, zgodnie z którą w życie wchodzi nowa zasada: nie trzeba zwracać pieniędzy, jeżeli znaleźliśmy nie więcej, niż 100 zł
 

Co zrobić, gdy znajdziemy pieniędze? 

do 100 zł – możemy zatrzymać je dla siebie
powyżej 100 zł – niezwłocznie zwracamy staroście

Dokąd się zgłosić, jeżeli znaleźliśmy nie więcej, niż 100 zł? 

Jeżeli kwota znalezionych przez nas pieniędzy nie przekracza 100 zł, możemy zachować ją dla siebie. W przypadku chęci zwrócenia takiej kwoty właścicielowi możemy oczywiście udać się do starosty celem przekazania pieniędzy, ale starosta nie musi takiej kwoty od nas przyjąć. W jego obowiązku leży jedynie przyjmowanie sum powyżej 100 zł. 

PODSTAWA PRAWNA 
Art. 12. Tryb postępowania w sprawach znalezionych rzeczy
4. Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397) 


 

Dokąd się zgłosić, jeżeli znaleźliśmy ponad 100 zł? 

Jeżeli znaleźliśmy ponad 100 zł, mamy obowiązek zgłoszenia się do starosty. Starosta wchodzi w skład zarządu powiatu, więc najszybciej znajdziemy go w Starostwie Powiatowym. 

PODSTAWA PRAWNA – PROJEKT NOWELI

Art. 5. Obowiązki znalazcy nie znającego osoby uprawnionej do odbioru rzeczy

3. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście, chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 zł lub równowartości tej kwoty przeliczonej po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień znalezienia pieniędzy.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397) 

Kara za niezwrócenie pieniędzy

Niezwrócenie kwoty ponad 100 zł – w przypadku wykrycia tego faktu – zostanie potraktowane jako przywłaszczenie mienia, za które w Kodeksie karnym przewidziane są kary grzywny lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 3 lat.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 284. Przywłaszczenie
§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Dz.U.2017.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 

Komentarze (2)
ZASTANÓWCIE SIĘ, 21 sierpnia 2021 o 10:28

A co jeśli w starych szmatach z lumpexu znajdę 1000 złotych? Mam oddać staroście? Przecież to kpina. Owszem popełniamy pomyłki i należy oddać pieniądze jeśli znamy tego kto zgubił. Jednak przepis jest nieuczciwy ponieważ ustalona przez starostę komórka nie ma najmniejszych praw do pieniędzy, które znalazłem. A skoro nie wiem czyje było ubranie np, z angielskimi metkami, to jakim prawem chcecie mi te pieniądze zabrać?

milenkaciechocinek, 3 sierpnia 2018 o 08:53

ha ha przeciez nikt nie odda wieej niz 100 zloych ludzie nie sa tacy glupi druga okazja sie wiecej nie trafi ahah