Jakie dane przetwarzają firmy pożyczkowe?

Jakie dane przetwarzają firmy pożyczkowe?

author
Halszka Gronek
29 maja 2023

Wielu konsumentów zastanawia się nad tym, kto i dlaczego posiada dane na ich temat. Podobne pytania zadają sobie klienci parabanków. Bo czy prywatne firmy pożyczkowe przechowują nasze dane osobowe? A jeśli tak, to jakie? I czy sposób ich gromadzenia jest zgodny z przepisami prawnymi?

Dane gromadzone przez firmy pożyczkowe

Firmy pożyczkowe, z racji tego, iż gromadzą i przechowują dane swoich klientów, są administratorami danych w rozumieniu przepisów prawa. Oznacza to, iż odpowiadają one za bezpieczeństwo owych informacji i są zobowiązane do ich legalnego wykorzystywania. Wszelkie naruszenie tychże przepisów wiązać się będzie z naruszeniem przepisów. 

Choć działalność prywatnych firm pożyczkowych jest objęta mniej restrykcyjnymi przepisami niż ma to miejsce w przypadku banków komercyjnych, nie można powiedzieć, jakoby w owych instytucjach panowała samowolka. A już zwłaszcza w przypadku gromadzenia danych osobowych, czyli danych „wrażliwych” i objętych szczególną ochroną. 

Sprawdźmy czym tak naprawdę są dane osobowe, jakie dane przetwarzają firmy pożyczkowe i wedle jakich przepisów prawnych odbywa się ten proces. Wskażemy także, jak powołanie do życia RODO wpłynęło na ochronę danych osobowych w prywatnych instytucjach finansowych. 

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – również dla zadłużonych

Pożyczki online – na raty

Dane osobowe w firmach pożyczkowych

Danymi osobowymi nazywa się nie tylko imię czy nazwisko klienta (osoby fizycznej), lecz także wszystkie inne informacje mogące mieć wpływ na zidentyfikowanie jednostki. Mogą być to czynniki określające cechy fizyczne, umysłowe, społeczne czy ekonomiczne. Oprócz tego za dane uważa się informacje dotyczące miejsca zamieszkania, a już całą pewnością – numer PESEL czy serię i numer dowodu osobistego. 

Lista informacji, jakie wedle prawa uważa się za dane osobowe, jest długa, a właściwie – niekończąca się. Wszystko to, co może posłużyć do zidentyfikowania jednostki, definiowane jest jako dana osobowa podlegająca ochronie prawnej. I tychże właśnie informacji firmy pożyczkowe działające na polskim banku muszą strzec.

Każdy parabank, czyli prywatna firma pożyczkowa, prosi swych klientów o podanie innych danych osobowych. Do tych najczęściej wymaganych zalicza się:

 

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania,
 • numer i serię dowodu osobistego, 
 • adres e-mail lub numer telefonu (dane kontaktowe),
 • informacje na temat miejsca, formy i wysokości osiąganego dochodu,
 • status cywilny, 
 • liczbę osób na utrzymaniu,
 • łączną kwotę zobowiązań finansowych zaciągniętych w innych bankach, 
 • liczbę osób utrzymujących gospodarstwo domowe, 
 • średni koszt utrzymania gospodarstwa miesięcznie. 

Firmy pożyczkowe a RODO

W maju 2018 roku, w życie weszło RODO. Dokument ten to nic innego, jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych. Powołanie tegoż aktu prawnego wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie firm pożyczkowych w Polsce. Przede wszystkim zaś – na sposób prowadzenia i przetwarzania danych osobowych w owych instytucjach. 

Od momentu wejścia w życie unijnych przepisów RODO firmy pożyczkowe zostały zobowiązane do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. Owy spis musi zawierać między innymi nazwę i dane kontaktowe administratora, cele przetwarzania czy opis podmiotów mając dostęp do zgromadzonych danych osobowych. 

Inną zmianą, jaką wprowadziło RODO, jest obowiązek wprowadzenia nowych wytycznych umożliwiających kompleksowe informowanie klientów o formie przetwarzania ich danych osobowych. Każda firma pożyczkowa ma obowiązek przygotowania dodatkowej, osobnej i dedykowanej dla każdej czynności zgody do oznaczenia przez potencjalnego pożyczkobiorcy.

Złe przechowywanie danych – sankcje

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym w sprawie ochrony danych osobowych za nieprawidłowe przechowywanie i przetwarzanie danych obowiązując kary natury administracyjnej oraz administracyjne kary pieniężne. Każda z nich w wysokości proporcjonalnej do powagi uchybień.

W ramach pierwszej grupy, czyli w gronie kar natury administracyjnej,  przewidziano:

 • oficjalne i pisemne ostrzeżenia lub upomnienia,
 • wprowadzenie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania danych,
 • zastosowanie zakazu przetwarzania danych osobowych.

Wśród sankcji drugiego typu, czyli tych finansowych, warto wymienić następujące rozwiązania:

 • kary pieniężne w wysokości do 10 mln euro,
 • kary pieniężne w wysokości nawet do 30 mln euro (za większe przewinienia), 
 • sankcje w równowartości 2% całkowitego obrotu przedsiębiorstwa za poprzedni rok, 
 • sankcje w równowartości 4% całkowitego obrotu przedsiębiorstwa za poprzedni rok. 

Pytania i odpowiedzi

Firmy pożyczkowe przetwarzają takie dane jak np.: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, dane kontaktowe, informacje finansowe, historię kredytową.

Naruszenie przepisów może prowadzić do kar administracyjnych, w tym kar pieniężnych w wysokości do 10 mln euro lub nawet do 30 mln euro w przypadku poważniejszych przewinień.

Do kategorii danych osobowych należą informacje umożliwiające identyfikację jednostki, takie jak np. imię i nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe, numer dowodu osobistego.

RODO wprowadziło obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych oraz wprowadzenie nowych wytycznych dotyczących informowania Klientów o przetwarzaniu danych osobowych.

Sankcje mogą obejmować ostrzeżenia, ograniczenia przetwarzania danych oraz kary pieniężne, które mogą wynosić nawet do 10 mln euro lub więcej w przypadku poważniejszych naruszeń.

Tak, firmy pożyczkowe muszą uzyskać zgodę klienta na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Tak, firmy pożyczkowe są zobowiązane do informowania klientów o sposobie przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO.

Podsumowanie

Firmy pożyczkowe przetwarzają różne rodzaje danych w celu udzielenia i zarządzania pożyczkami. Typowe dane, które mogą być przetwarzane przez te firmy, obejmują:

 1. Dane identyfikacyjne. Takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu. Te informacje pomagają firmom pożyczkowym zweryfikować tożsamość wnioskodawcy.
 2. Dane kontaktowe. Takie jak numer telefonu, adres e-mail, może być także informacja o miejscu pracy lub adres korespondencyjny.
 3. Informacje finansowe. Firmy pożyczkowe mogą zbierać dane dotyczące dochodów, historii kredytowej, zobowiązań finansowych oraz informacji o posiadanych rachunkach bankowych. Te dane pomagają ocenić zdolność kredytową wnioskodawcy i ustalić warunki pożyczki.
 4. Inne dane. Firmy pożyczkowe mogą również gromadzić dodatkowe informacje, takie jak preferencje klienta, dane demograficzne, informacje o zatrudnieniu, historię adresową, informacje o rodzaju pożyczki czy preferowanym terminie spłaty.

Ważne jest, aby firmy pożyczkowe przetwarzały te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, takimi jak RODO lub inne odpowiednie przepisy dotyczące prywatności.

Oprócz wymienionych wcześniej danych, istnieje kilka innych spostrzeżeń dotyczących typowych rodzajów danych przetwarzanych przez firmy pożyczkowe:

 1. Historia pożyczek. Firmy pożyczkowe często zbierają informacje dotyczące historii kredytowej klienta, takie jak spłacane pożyczki, terminowość spłat, zadłużenie, historię windykacji itp. Te dane pomagają ocenić ryzyko kredytowe wnioskodawcy i podejmować decyzje dotyczące udzielenia pożyczki.
 2. Dane lokalizacyjne. W niektórych przypadkach firmy pożyczkowe mogą gromadzić dane dotyczące lokalizacji klienta, takie jak adres zamieszkania, adresy IP, dane z urządzeń mobilnych itp. Mogą to robić w celu weryfikacji tożsamości lub śledzenia aktywności klienta w celach bezpieczeństwa lub zwalczania oszustw.
 3. Dane marketingowe. Firmy pożyczkowe mogą gromadzić informacje na temat preferencji klienta, takie jak preferowany sposób komunikacji, zainteresowania, odpowiedzi na oferty marketingowe itp. Mogą to wykorzystywać do dostosowywania ofert i promocji oraz personalizacji komunikacji z klientem.
 4. Dane zewnętrzne. Firmy pożyczkowe mogą korzystać z danych zewnętrznych, takich jak raporty kredytowe od biur informacji kredytowej, informacje z rejestrów dłużników, dane publiczne itp. Te dane pomagają w procesie oceny ryzyka i podejmowania decyzji dotyczących pożyczek.

Warto zauważyć, że nie wszystkie firmy pożyczkowe gromadzą wszystkie te rodzaje danych, a zakres zbieranych informacji może się różnić w zależności od przepisów prawa i polityki prywatności danej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

bartosz z
bartosz z
2019-04-11 10:04:08

a czy firmy chwilowkowe moga przekazywac informacje o naprzyklad takich pozyczkach nie splacownych na czas? na jakich prawach to dxiala? przeciez nie biore kredytu w banku tylko specjalnie w firmie takiej chwilówkowej zeby zostac anonimem, nie rozumie

Podobne artykuły

iPKO biznes z nową usługą
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
18 grudnia 2019

iPKO biznes z nową usługą

Opłata interchange – co to jest?
Ekonomia
author
Aleksandra Gościnna
14 marca 2022

Opłata interchange – co to jest?

Biuro paszportowe w Raciborzu
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
20 lipca 2022

Biuro paszportowe w Raciborzu

BNP Paribas oddziały w Miastku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Miastku

Wyprzedaż pieniędzy w Eurobanku
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
06 września 2018

Wyprzedaż pieniędzy w Eurobanku

Porównaj