Niestety, leczenie operacyjne zaćmy jest konieczne. Jest to jedyny sposób naprawy  zmętniałej soczewki. Możliwością polepszenia jakości widzenia i jedyną możliwością zastopowania dalszej choroby jest wykonanie zabiegu. Sprawdzamy, ile kosztuje operacja zaćmy.

Autor: Sandra Tessmer
Dodano: 15.05.2019
Udostępnij:

Operacja zaćmy – ile kosztuje?

Sama operacja zaćmy trwa zaledwie kilkanaście minut, średnio ok. 25 minut. Jest właściwie bezbolesna. Stosuje się znieczulenie miejscowe, które całkowicie uśmierza ból w trakcie zabiegu. Istotną informacją jest również to, że najczęściej znieczulenie to osiąga się za pomocą kropli do oczu. Po wykonaniu zabiegu pacjent natychmiastowo może opuścić klinikę i udać się do domu.

Zabieg wykonywany jest za pomocą mikrocięć, wykonywanych przez chirurga lub za pomocą nowej technologii laserowej.

Obie metody mają niszczą zmętniałą, starą soczewkę i przygotowują oko do wprowadzenia nowej. W tej metodzie operacji wykorzystuje się laser femtosekundowy, który daje dobre efekty końcowe. Fakoemulsyfikacja usuwa zmatowiałą soczewkę za pomocą fal ultradźwiękowych.

Cena zabiegu bez użycia lasera to ok. 4000-5000 zł. Jeśli jednak zdecydujemy się na zabieg przy pomocy lasera, cena może wzrosnąć nawet do 7500 zł za zabieg. Jest on jednak bardziej skuteczny i daje lepsze efekty.

Różne rodzaje soczewek

Niektóre zabiegi wymagają zastosowania różnych soczewek, co może stanowczo podnieść cenę zabiegu. Zastosowanie innych soczewek zależy od rodzaju zastosowanego sprzętu i może podnieść cenę od 650 zł do nawet 4600 zł.  

Refundacja operacji zaćmy

Od 26 czerwca 2018 roku obowiązują nowe zasady kwalifikowania do zabiegów zaćmy, które są dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Podstawowa zmiana, która związana jest z wprowadzeniem standardów polega na wskazaniu kryteriów medycznych. Spełnienie tych warunków będzie decydowało umożliwienia refundacji zabiegu. Weryfikacja spełniania kryteriów odbywa się na każdym etapie procesu leczenia pacjenta.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lekarz, który kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego zobowiązany jest dołączyć do skierowania kopię wyników badań diagnostycznych. Oprócz tego zobowiązany jest do załączenia przeprowadzonych konsultacji, które umożliwiają postawienie wstępnego rozpoznania.

Kryteria refundowania operacji

Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest stwierdzenie zmętnienia soczewki. Nie kwalifikują się do zabiegu pacjenci z ostrością wzroku lepszą niż 0.6 do dali z najlepszą korekcją, z wyjątkiem przypadków, które należy traktować jako pilne.

Po odbyciu wizyty kwalifikacyjnej, która opłacana jest dodatkowo przez NFZ, chory zostaje wpisany na listę osób, które oczekują na zabieg. Podczas niej badany jest lampą szczelinową, zwaną również biomikroskopem. Wizyta odbywa się w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia do ośrodka, w którym odbędzie się operacja.

Podsumowanie

Zaćma jest chorobą, która bezsprzecznie wymaga operacji, a decydując się na zabieg należy wcześniej odpowiednio zaplanować koszty . Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia, zaćma jest główną przyczynę upośledzenia wzroku. W Polsce wykonuje się ich około 3 tysięcy operacji na milion mieszkańców.

Pytania i odpowiedzi

Mam zaćmę. Z jakimi kosztami muszę się liczyć przed zabiegiem?

Cena zabiegu bez użycia lasera to ok. 4000-5000 zł. Jeśli jednak zdecydujemy się na zabieg przy pomocy lasera, cena może wzrosnąć nawet do 7500 zł za zabieg. Jest on jednak bardziej skuteczny i daje lepsze efekty.


Ile czasu trwa zabieg?

Sama operacja zaćmy trwa zaledwie kilkanaście minut, średnio ok. 25 minut.


Jakie jest główne kryterium refundacji zabiegu?

Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest stwierdzenie zmętnienia soczewki. Nie kwalifikują się do zabiegu pacjenci z ostrością wzroku lepszą niż 0.6, z wyjątkiem przypadków, które należy traktować jako pilne.

Komentarze