Resort infrastruktury i budownictwa poinformował, że 21 października projekt rozporządzenia Rady Ministrów dot. wysokości czynszów w programie Mieszkanie Plus został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Projekt ten określa czynsz normowany, który będzie znacznie niższym czynszem, niż średnie czynsze rynkowe. Koszt budowy jednego metra kwadratowego dla miasta, które jest siedzibą wojewody albo sejmiku województwa, określono na 3000 zł, a dla pozostałych miast - 2500 zł. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 23.09.2017
Udostępnij:

Zgodnie z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) projekt ten określa maksymalny czynsz normowany dla wynajmu państwowego mieszkania w programie Mieszkanie Plus (w opcji bez dojścia do własności). Projekt określa także comiesięczną ratą za cenę mieszkania, które po 30 latach zostanie wykupione przez najemcę na własność. W projekcie zawarto przybliżone ceny czynszu za metr kwadratowy bez opcji wykupu oraz z opcją wykupu mieszkania na własność po 30 latach. 

Jak ustalono cenę za metr? 

Kwota zaproponowana w projekcie uwzględnia ceny:
– metra kwadratowego nieruchomości budowlanej,
– kosztów budowy metra kwadratowego (3000 zł dla miasta, które jest siedzibą wojewody albo sejmiku województwa, 2500 zł dla pozostałych miast),
– wartości metra kwadratowego powierzchni odtworzeniowej mieszkania,
– średniego miesięcznego wynagrodzenia (zgodnie z danymi GUS),
– kosztów administracyjnych,
– dochodu operatora mieszkaniowego.

Koszt budowy powiększony został o 20% w związku z tym, że są dodatkowe koszty koniecznej infrastruktury technicznej, parkingów, zaprojektowania zieleni oraz zabudowania przestrzeni wspólnych. 
 

WYSOKOŚĆ CZYNSZU

Tabela przedstawia wysokość czynszu normowanego, który określony został w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów dot. wysokości czynszów w programie Mieszkanie Plus. 

Projekt został póki co przesłany do konsultacji. Rozporządzenie wejdzie w życie dopiero z dniem ogłoszenia.
 

Komentarze (2)

Tabelki Wam się pomyliły. Ta obrazuje RYNKOWE stawki czynszu w wymienianych miastach.