Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w roku 2017 wyniósł 1598 zł. To aż o 6,3 % więcej, niż rok wcześniej.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 28.05.2018
Udostępnij:

W środę 23.05 Główny Urząd Statystyczny opublikował na swym portalu internetowym wyniki raportu pt.: „Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”.
Badanie to miało na celu ustalenie aktualnego na rok 2017 miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę. Wynik, jaki został upubliczniony, naprawdę jest zadowalający.
Względem roku 2016 nastąpił wzrost przeciętnego dochodu z 1475 na aż 1598 złotych. To poprawa o 6,3 % w skali roku.

Oczywiście wynik ten jest uśrednioną wartością dochodu na osobę dla wszystkich mieszkańców Polski. Jednak w zależności od regionu zamieszkania, miesięczny dochód rozporządzalny znacznie się od siebie różni.
Największy dochód na osobę występuje w województwie mazowieckim. Jest on aż o 19,6% wyższy, niż wynosi jego przeciętna wartość dla całego kraju i daje wynik ok. 1912 złotych na jedną osobę.

Nieco niższe, lecz wciąż zadowalające wyniki, odnotowano nad morzem – 3,4% powyżej normy w Zachodniopomorskiem,  a 3,2% w Pomorskiem.
Najniższy miesięczny dochód zanotowano w województwie podkarpackim – aż 21,5 % poniżej średniej krajowej, czyli ok. 1254 złotych na osobę.

Jak wynika z raportu GUS-u, istotnie wrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami.

Choć nasze wydatki wciąż wzrastają (średnio ze 1132 złotych w roku 2016 do 1176 zł w roku 2017) ich udział procentowy we wszystkich dochodach jest mniejszy.
Wydatki w roku 2016 stanowiły 76,7% wszystkich dochodów, natomiast w roku 2017 – już tylko 73,6%.
Spadek ten o wartości 3,1% świadczy o poprawie sytuacji ekonomicznej Polaków względem wcześniejszych lat.


Wartości miesięcznego dochodu rozporządzalnego zależne są nie tylko od miejsca zamieszkania, lecz także od wykonywanego przez Polaków zawodu.
Największy dochód zanotowano u osób pracujących na własnej działalności gospodarczej. Średnio wynosił on 1919 złotych. Wydatki w tej grupie osób wynosiły średnio 1368 złotych, a więc stanowiły 71,3% wartości dochodu.
Z kolei najniższy dochód na osobę wykazali renciści – zaledwie 1296 złotych. Wydatki w ich przypadku, choć niemal najniższe spośród wszystkich zbadanych grup społecznych (1132 zł) stanowią aż 87,4% dochodu.
Najniższy procent wydatków względem dochodu zanotowano u rolników. Choć średnio zarabiają oni jedynie 1576 złotych, wydatki ich (868 zł) stanowią zaledwie 55,1% miesięcznego dochodu.

Oczywiście wszelkie wykazane tu wartości dochodu rozporządzalnego są uśrednione. Nie każdy Polak zarabia miesięcznie owe 1568 złotych przeciętnego dochodu.
Przeciętny dochód 1% gospodarstw domowych przekroczył aż 6000 złotych na osobę. 2,5% gospodarstw może cieszyć się dochodem w wysokości 4000-6000 złotych na osobę, a blisko 25% wykazuje dochód mieszczący się w przedziale 2000-4000 złotych.
Mimo wszystko tak wysokie wyniki stanowią mniejszość wsród wszystkich Polaków. Zdecydowana większość musiała zadowolić się znacznie skromniejszymi dochodami – aż 71,5% gospodarstw domowych dysponowało przeciętnym dochodem rozporządzalnym na osobę wynoszącym poniżej 2000 zł.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 0 / 5, łącznie 0 ocen
Komentarze