Embriolog to inaczej diagnosta laboratoryjny. Jego zadaniem jest badanie i analiza materiałów biologicznych, pobranych od pacjenta. Sprawdziliśmy, ile zarabia taka osoba.

Autor: Sandra Tessmer
Dodano: 19.11.2019
Udostępnij:

Ile zarabia laborant?

Embriolog, inaczej diagnosta laboratoryjny lub laborant, to osoba zajmująca się badaniem materiału biologicznego pobieranego od pacjentów do celów diagnostycznych, leczniczych i sanitarno-epidemiologicznych.

Laborant – zarobki

GUS opublikował dane statystyczne „Struktura wynagrodzeń według zawodów”. Badanie takie jest wykonywane co dwa lata. Wśród badanych najliczniejszą grupę zawodów stanowią specjaliści – 2084,1 tys. osób.

W przypadku diagnostów laboratoryjnych średnie wynagrodzenie wyniosło 4943,06 zł, w sektorze publicznym 4624,87 zł, zaś w sektorze prywatnym 5813,25 zł.

Czym zajmuje się laborant?

Bada on i analizuje właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wszelkich tkanek, płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin pacjentów. Przeprowadza także mikrobiologiczne badania oraz ustala zgodność tkankową.

Wyniki uzyskane dzięki tym badaniom służą ocenie stanu zdrowia pacjenta, wykryciu wszelkich nieprawidłowości w organizmie, umożliwiają diagnozowanie chorób oraz pomagają w ustalaniu form leczenia i doboru środków leczniczych.

Diagnosta, poza samym przeprowadzaniem badań, jest uprawniony do pobierania od pacjentów materiału do badań laboratoryjnych poprzez wykonywanie odpowiednich zabiegów i czynności. Odpowiada także za jakość wykonanych badań i właściwe wydanie wyniku, a także w razie potrzeby, interpretuje wyniki badań. Do diagnosty należy dbanie o aparaturę medyczną w laboratorium i bieżąca kontrola zaopatrzenia miejsca pracy w niezbędne odczynniki

Szacuje się, że stanowią one podstawę około 60% decyzji lekarskich. Uwidoczniają zmiany, które pojawiaja się razem z rozwijającymi się stanami patologicznym, jeszcze zanim pojawią się charakterystyczne objawy chorobowe. Mają więc ogromne znaczenie jako cenne źródło informacji medycznych.

Gdzie może pracować embriolog?

Diagności laboratoryjni pracują w różnych laboratoriach w szpitalach, przychodniach – zarówno tych, w których badania są refundowane przez NFZ, jak i prywatnych, firmach kosmetycznych, farmaceutycznych i firmach związanych z branżą diagnostyki laboratoryjnej.

Jak zostać diagnostą laboratoryjnym?

Istnieje kilka możliwości, aby rozpocząć pracę w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

Analityka medyczna

Pierwszą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na uczelni, która oferuje studentom kształcenie na kierunku analityka medyczna. Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Na studiach prowadzone są zajęcia m. in. z anatomii, fizjologii, histologii, patofizjologii, propedeutyki medycyny, biologi i genetyki, hematologii laboratoryjnej, cytologii klinicznej, serologii grup krwi i transfuzjologii, techniki pobierania materiału, diagnostyki parazytologicznej i prawa medycznego.

Inne kierunki studiów

Drugą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku: biologia, farmacja, chemia lub biotechnologia. Po ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra lub magistra inżyniera. Można również podejść do ukończenia studiów weterynaryjnych (po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł lekarza weterynarii).

Studia lekarskie

Trzecią możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim, uzyskanie tytułu zawodowego lekarza i ukończenie kształcenia podyplomowego.

Osoby, które spełniają jeden z powyższych warunków muszą dodatkowo:

  1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego;
  3. zostać wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych.

Lista diagnostów laboratoryjnych jest prowadzona przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL). Ubiegając się o wpis na listę należy przedstawić:

  1. wniosek o wpisanie na listę diagnostów laboratoryjnych;
  2. dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji;
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  4. zaświadczenie o stanie zdrowia, potwierdzające możliwość pracy w zawodzie.

Na tej podstawie Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych orzeka prawo wykonywania zawodu i wpisuje diagnostę na listę diagnostów laboratoryjnych. Osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza i wykonują zawód w laboratorium dodatkowo przedstawiają dokument prawa do wykonywania zawodu lekarza.

Dodatkowo wskazane jest otrzymanie z KRDL dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Aby otrzymać ten dokument należy przedłożyć Radzie wniosek o wydanie dokumentu, do którego dołączone będą:

  1. zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego;
  2. kserokopię dowodu wpłaty z dołączoną informacją zawierającą tytuł wpłaty Wpłata na rzecz KIDL na działalność statutową – obecnie wynosi ona 100 zł), imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę diagnostów.

Wymagania do pracy

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego jest konieczność posiadania prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Osoby, które są zainteresowane podjęciem pracy w w tym zawodzie muszą posiadać ponadprzeciętne zdolności analityczne, oraz cechy personalne, pozwalające na efektywną pracę w zespole..

Podsumowanie

Dobry diagnosta laboratoryjny powinien być odpowiedzialny i rzetelny. To w jego rękach leży dobre wykonanie badań, które później pomogą w zdiagnozowaniu choroby.

Jest to praca spokojna, która wymaga jednak dużego skupienia. W momencie, kiedy dochodzi dodatkowo do pobierania materiału – embriolog ma kontakt z pacjentem, a więc musi umieć zdobyć jego zaufanie.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 1 / 5, łącznie 2 ocen
Komentarze (1)

Chyba wogole niemacie pojęcia o czym piszecie w tym artykule … embriolog to nie laborant a tym bardziej nie diagnosta laboratoryjny… wezcie zaciagnijcie jakiejs wiedzy najpierw z uczelni albo miejsc pracy apotem dopiero pisczei…