Index hapipraktyk 2019

Index hapipraktyk 2019

author
Patryk Byczek
17 grudnia 2019

„Index hapipraktyk” jest badaniem, które stara się odpowiedzieć na pytanie „ Jak Polacy zarządzają swoimi finansami?”. Firma hapipożyczki postarała się między innymi sprawdzić ilu Polaków czyta umowy przed ich podpisaniem oraz czy Polacy znają konsekwencje niespłacania rat pożyczki.

Z badania wynika, że połowa respondentów czyta umowy przed ich podpisaniem, natomiast 12% badanych dopiero po złożeniu podpisu. Aż 40% osób biorących udział w badaniu firmy twierdzi, że tylko domyśla się jakie mogą być konsekwencje niespłacania rat pożyczek lub kredytów. Wynika to z tego, że część umowy informująca o nieregulowaniu rat zostaje zwyczajnie pomijana.

Pożyczamy coraz częściej – Index hapipraktyk 2019

Z raportu hapipożyczki i danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że Polacy coraz chętniej i częściej decydują się na pożyczenie pieniędzy od instytucji finansowych. W ciągu całego ubiegłego roku Polacy pożyczyli aż 78 000 000 000 złotych w ramach pożyczek i kredytów gotówkowych. Zadłużenie Klientów reprezentujących sektor pożyczkowy wynosi łącznie 28 000 000 000 złotych, z czego 22 800 000 000 złotych pożyczono w bankach, a 5 200 000 000 złotych w pozabankowych firmach pożyczkowych.

Polacy co raz śmielej korzystają z produktów finansowych takich jak pożyczki czy kredyty. Najczęściej jako cel finansowania wskazywany jest zakup samochodu, remont mieszkania lub domu i płatny zabieg lub operacja. Ciągle jednak zdarza się, że konsumenci nie czytają podpisywanych umów lub ich nie rozumieją

mówiła Communications & PR Manager w firmie hapipożyczki, Monika Dzieniak-Kwiatkowska.

Czytanie umów – Index hapipraktyk 2019

Najnowszy raport pokazuje, że jedynie 56% badanych osób otwarcie przyznaje, że bardzo dokładnie czyta umowę przed jej podpisaniem. Po drugiej stronie stoją jednak Ci, którzy umowy czytają pobieżnie (1/4 respondentów) lub dopiero po jej podpisaniu (12,4%). Najniższy procent badanych, którzy jednak to robią, w ogóle nie czytają umów podczas ich podpisywania – takich osób zgłosiło się 3,5%.

Problemem może się również wydawać nieznajomość konsekwencji w przypadku nieterminowych spłat rat pożyczki/kredytu bądź całkowite ich niepłacenie. Aż 40% badanych osób przyznało się, że nie mają świadomości o konsekwencjach wynikających z niepłacenia rat zaciągniętych pożyczek lub kredytów. Wynika to głównie z tego, że część umowy odpowiadająca za informacje mówiące o możliwych konsekwencjach jest przez Klientów instytucji finansowych zwyczajnie pomijana. Są jednak osoby (53,3% respondentów), które znają skutki wynikające z ewentualnych zaległości. Najmniejszej nawet wiedzy o czynnościach następujących po niepłaceniu zobowiązań na czas (lub w ogóle) nie posiada 8,3% osób biorących udział w badaniu.


źródło: hapipożyczki

Na co pożyczają Polacy? – Index hapipraktyk 2019

Z raportu hapipożyczki wynika, że najbardziej popularnymi celami, w dalszym ciągu, jest pożyczka na samochód (46,9%) i remont mieszkania/domu (44,9%). Na kolejnych miejscach znalazły się pożyczki/kredyty na:

odpłatne zabiegi lub operacje29,9%,
sprzęt elektroniczny19,7%,
wakacje10,7%.

Na inne cele (bez wskazywania konkretnych) pożyczka 16,4% Polaków.

Z naszego badania wynika, że coraz więcej osób wybierając pożyczkę lub kredyt kieruje się opiniami o produkcie lub firmie, a także porównuje oferty, korzystając z rankingów i porównywarek. Z tych form sprawdzenia produktu finansowego korzysta już 35% badanych. Największy odsetek takich odpowiedzi zanotowano w miastach od 20 do 50 tysięcy mieszkańców i powyżej 100 tysięcy mieszkańców – po blisko 40%. Jednak duża część badanych uważa, że najlepiej porówna oferty na własną rękę. 4 na 10 ankietowanych wskazało, że jeżeli rozważaliby wzięcie pożyczki, zdecydowaliby się na samodzielną analizę ofert.

mówiła Dorota Grochocka, Head of Customer Care & Collections w hapipożyczki.


źródło: hapipożyczki

Opóźnienia w spłacie zobowiązań – Index hapipraktyk 2019

Z „Indexu hapipraktyk” dowiadujemy się również, że blisko połowie biorących w badaniu osób przytrafiło się spóźnienie z płatnością raty lub rachunku. Po blisko 43% respondentów odpowiedziało, że opóźnienie trwało do 7 dni oraz od 7 do 30 dni. Najczęstsze opóźnienia w płatnościach rachunków dotyczyły opłat za telewizję, internet i telefon (58%) oraz za media (prawie 49%). Blisko 66% badanych podało, że przypomnienie sms lub e-mail jest jedną z najskuteczniejszych form pozwalających płacić rachunki na czas


źródło: https://www.hapipozyczki.pl/blog/raport-2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

UE wprowadza dwa miesiące obowiązkowego urlopu dla ojców
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
03 marca 2020

UE wprowadza dwa miesiące obowiązkowego urlopu dla ojców

Koszty kredytu konsumenckiego
Kredyty
author
Patryk Byczek
20 stycznia 2023

Koszty kredytu konsumenckiego

Nowy pulpit w aplikacji mobilnej Banku Santander
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
29 grudnia 2019

Nowy pulpit w aplikacji mobilnej Banku Santander

Bank Pekao w Kutnie
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019

Bank Pekao w Kutnie

Chwilówki Nidzica
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
01 kwietnia 2022

Chwilówki Nidzica

Porównaj