1 stycznia 2018 zmieniają się zasady dotyczące rozliczania z ZUSem. Wszystkie składki powinny być opłacane jednym przelewem na indywidualny rachunek bankowy, którego numer przedsiębiorcy otrzymali od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdziliśmy, jak zrobić przelew według nowych zasad.

Autor: Tadeusz Miziak
Dodano: 03.01.2018
Udostępnij:

Począwszy od 1 stycznia 2018, dotychczasowe numery rachunków ZUSu nie są już aktywne. Do tej pory, przedsiębiorcy opłacali składki ZUS nawet w czterech osobnych przelewach (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych).

Obecnie, wszystkie składki należy wpłacać jednym przelewem, na indywidualny numer rachunku, który jest przypisany do naszej firmy. To tak zwany NRS – Numer Rachunku Składkowego. Poniżej informacje, jak zrobić przelew w systemie bankowości elektronicznej.

Jak zrobić przelew do ZUS – nowe zasady

 

1. Logujemy się do banku.

2. Wybieramy zwykły przelew krajowy.

3. Odbiorca przelewu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (lub "ZUS").

4. Podajemy nasz indywidualny numer rachunku w ZUS.

5. W systemie powinien pojawić się bank odbiorcy „NBP ZUS Składki”.

6. Wpisujemy kwotę przelewu (suma wszystkich składek).

7. Tytuł przelewu jest dowolny (np. „składki ZUS”).

8. Zatwierdzamy przelew.

W przelewie nie podajemy numeru NIP (jest zawarty w indywidualnym Numerze Rachunku Składkowego), numeru REGON i numeru PESEL. Przedsiębiorcy nie wskazują również okresu rozliczeniowego.

JAK WYGLĄDA PRZELEW

Poniżej przykładowy formularz przelewu:

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

1) Skąd wziąć indywidualny numer rachunku ?

W zeszłym roku ZUS do każdego przedsiębiorcy wysłał list polecony z informacją o indywidualnym rachunku do rozliczeń. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy przesyłki lub mamy wątpliwości co do numeru konta ?

Wystarczy skorzystać z serwisu https://www.eskladka.pl/, należącego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie możemy szybko zweryfikować nasz rachunek składkowy, podając podstawowe dane (NIP, REGON, PESEL, numer dowodu lub paszportu).

Komentarze (1)

Działa. Mój bank po wstawieniu numeru konta też wskazał „nbp zus składki