PKO BP, Getin Noble Bank i ING muszą zwrócić Klientom opłaty

PKO BP, Getin Noble Bank i ING muszą zwrócić Klientom opłaty

author
11 listopada 2018
Zgodnie z decyzją UOKiK niektóre polskie banki muszą wypłacić rekompensaty wypłacić swoim Klientom. Wcześniej pisaliśmy już o tym, że pieniądze przyznawane były przez BZ WBK i Idea Bank. Teraz czas na PKO BP, Getin Noble Bank oraz ING Bank Śląski. Urząd zdecydował, że banki te niepoprawnie informowały o warunkach umów i zmianach, które były w nich wprowadzane.

Problem dotyczy kanału, przez które przekazywane były Klientom informacje o zmianach w cenniku usług bankowych. PKO BP, Getin Noble Bank oraz ING Bank Śląśki zamieszczały takie informacje w systemie wiadomości elektronicznej, więc tym samym odbierały części Klientów szansę na ich zobaczenie (nie każdy regularnie loguje się do systemu i nie każdy w ogóle korzysta z bankowości internetowej, np.: seniorzy). Wszystkie informacje o zmianach w cenniku powinny być przekazywane na trwałym nośniku. 

Spis treści:
1. Decyzja UOKiK.

2. Rekompensata w Getin Noble Banku.

3. Rekompensata w ING Banku Śląskim.

4. Rekompensata w PKO BP. 


źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14909

DECYZJA UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów weryfikuje wszystkie banki pod kątem tego, w jaki sposób dokonywały one w ostatnich latach zmian warunków w umowach z Klientami. Póki co decyzje wydano już wobec 14 banków, które czyniły to niezgodnie z prawem – nie przekazywały informacji na tzw. trwałym nośniku.

Każda zmiana w umowie musi być poprzedzona zawiadomieniem. Klient musi otrzymać tę informację co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem zmian. Ponadto wszystkie podwyżki muszą być zgodne z prawem (bank ma obowiązek wskazać podstawę prawną). Banki jednak nie zawsze stosowały się do tej praktyki, w związku z czym konsumenci nie mogli być pewni, czy podwyżka była w ogóle zasadna. 

Problem leży jednak głównie w samym środku przekazywania tych informacji. Bank musi przesyłać zawiadomienia w takiej formie, by po wysłaniu nie dało się już w nią ingerować lub usunąć jej. Istotne jest także to, by Klient miał dostęp do takiej informacji nawet po rozwiązaniu umowy z bankiem. Warunków takich nie spełnia zamieszczenie zawiadomienia w systemie bankowości internetowej – nikt nie ma przecież obowiązku zaglądania do swojego konta i nikt też nie ma do niego dostępu po rozwiązaniu umowy dotyczącej konta. 

Trwałym nośnikiem w rozumieniu UOKiK-u są zatem wszystkie formy zapisu, które są nieedytowalne i nieusuwalne, a zatem  np.: papierowe listy, dokumenty zapisane na płytach CD, e-maile. Wiadomość w systemie bankowości elektronicznej może być wysłana tylko wtedy, kiedy bank upewni się, że Klient jest świadomy przesyłanej mu w ten sposób korespondencji. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na taki sposób informowania, to wysyłanie takich wiadomości jest w pełni zgodne z prawem, ale nikt takiej formy nie może narzucać odgórnie. 

Wiadomości wysyłane przez bank muszą uwzględniać potrzeby i możliwości techniczne wszystkich odbiorców, a zatem także tych, którzy nie posiadają komputera lub nie umieją z niego korzystać (a sporą część Klientów bankowych stanowią przecież seniorzy, którzy w większości nie korzystają z usług mobilnych).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresował się sposobem przekazywania informacji o zmianach w umowach we wszystkich bankach i okazało się, że wiele banków w Polsce stosowało praktyki niezgodne z prawem. Wobec wszystkich tych banków UOKiK wydaje decyzje, w których wskazuje na formę zadośćuczynienia niedoinformowanym Klientom. Banki nie mogą nie zastosować się do decyzji urzędu. 

"Zobowiązaliśmy kolejne banki, żeby udzieliły poszkodowanym klientom rekompensat. Mają im zwrócić ewentualne nadpłaty i zaoferować korzystanie przez pewien czas za darmo z niektórych usług. Warto z tego skorzystać. Jeśli więc bank przysłał ci zawiadomienie o naszej decyzji, to go nie wyrzucaj. Dowiesz się z niego, jaka rekompensata ci przysługuje, co musisz zrobić, żeby z niej skorzystać i ile masz na to czasu" – powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK. 

REKOMPENSATA W GETIN NOBLE BANKU

Ile rekompensaty otrzymam?

Klienci Getin Noble Banku otrzymają zwrot wszystkich nadpłat, które musieli ponieść w związku z podwyżkami, o których nie zostali należycie poinformowani. 

Co należy mi się za poniesione straty? 

Getin Noble Bank jest zobowiązany do zwolnienia wszystkich tych osób z opłat za przelewy krajowe ze swojego konta dokonywane w placówce banku przez 2 miesiące.

Warunek otrzymania rekompensaty

Rekompensata i dodatkowe bonusy będą należały się tylko tym Klientom, którzy podpiszą aneks do umowy. 

Pełna decyzja UOKiK-u wobec Getin Noble Banku

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=22633


REKOMPENSATA W ING BANKU ŚLĄSKIM 

Ile rekompensaty otrzymam?

Klienci ING Banku Śląskiego otrzymają zwrot wszystkich nadpłat, które musieli ponieść w związku z podwyżkami, o których nie zostali poinformowani poprzez trwały nośnik.

Co należy mi się za poniesione straty? 

ING Bank Śląski jest zobowiązany do zwolnienia wszystkich tych osób z opłat za wypłatę kartą debetową gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce przez okres 1 miesiąca.

Warunek otrzymania rekompensaty

Rekompensata i dodatkowe bonusy będą należały się tylko tym Klientom, którzy podpiszą aneks do umowy. 

Pełna decyzja UOKiK-u wobec ING

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=22635


REKOMPENSATA W PKO BP 

Ile rekompensaty otrzymam?

Klienci PKO Banku Polskiego otrzymają zwrot wszystkich nadpłat, które musieli ponieść w związku z podwyżkami, o których nie zostali należycie poinformowani. 

Co należy mi się za poniesione straty? 

PKO Bank Polski jest zobowiązany do okresowego zwolnienia wszystkich tych osób z opłat za:

– powiadomienia SMS,

– przelewy do ZUS i urzędu skarbowego za pośrednictwem serwisu telefonicznego, internetowego i kanału mobilnego,

– rozłożenie jednej transakcji kartą kredytową na raty (200-1500 zł na okres do 6 miesięcy) z oprocentowaniem 0%,

– wybór niestandardowego wizerunku karty debetowej.

Warunek otrzymania rekompensaty

Rekompensata i dodatkowe bonusy będą należały się tylko tym Klientom, którzy podpiszą porozumienie. 

Pełna decyzja UOKiK-u wobec PKO BP

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=22634

Źródło: 
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14909
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Lombardy w Legnicy
Lombardy
author
21 marca 2022

Lombardy w Legnicy

Promocja: „Aktywny Start” w Getin Banku
Bez kategorii
author
16 kwietnia 2021

Promocja: „Aktywny Start” w Getin Banku

mBank placówki w Nowym Sączu
Oddziały
author
02 czerwca 2019

mBank placówki w Nowym Sączu

Netflix: tajne kody na dostęp do ukrytych kategorii
Bez kategorii
author
02 listopada 2020

Netflix: tajne kody na dostęp do ukrytych kategorii

ING Bank Śląski w Ostrowie Wielkopolskim
Oddziały
author
03 lipca 2019

ING Bank Śląski w Ostrowie Wielkopolskim

Miejsca Wypoczynkowe Poczty Polskiej – tanie noclegi
Bez kategorii
author
18 stycznia 2020

Miejsca Wypoczynkowe Poczty Polskiej – tanie noclegi