PKO BP, Getin Noble Bank i ING muszą zwrócić Klientom opłaty

PKO BP, Getin Noble Bank i ING muszą zwrócić Klientom opłaty

author
Dominika Sobieraj
11 listopada 2018
Zgodnie z decyzją UOKiK niektóre polskie banki muszą wypłacić rekompensaty wypłacić swoim Klientom. Wcześniej pisaliśmy już o tym, że pieniądze przyznawane były przez BZ WBK i Idea Bank. Teraz czas na PKO BP, Getin Noble Bank oraz ING Bank Śląski. Urząd zdecydował, że banki te niepoprawnie informowały o warunkach umów i zmianach, które były w nich wprowadzane.

Problem dotyczy kanału, przez które przekazywane były Klientom informacje o zmianach w cenniku usług bankowych. PKO BP, Getin Noble Bank oraz ING Bank Śląśki zamieszczały takie informacje w systemie wiadomości elektronicznej, więc tym samym odbierały części Klientów szansę na ich zobaczenie (nie każdy regularnie loguje się do systemu i nie każdy w ogóle korzysta z bankowości internetowej, np.: seniorzy). Wszystkie informacje o zmianach w cenniku powinny być przekazywane na trwałym nośniku. 

Spis treści:
1. Decyzja UOKiK.

2. Rekompensata w Getin Noble Banku.

3. Rekompensata w ING Banku Śląskim.

4. Rekompensata w PKO BP. 


źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14909

DECYZJA UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów weryfikuje wszystkie banki pod kątem tego, w jaki sposób dokonywały one w ostatnich latach zmian warunków w umowach z Klientami. Póki co decyzje wydano już wobec 14 banków, które czyniły to niezgodnie z prawem – nie przekazywały informacji na tzw. trwałym nośniku.

Każda zmiana w umowie musi być poprzedzona zawiadomieniem. Klient musi otrzymać tę informację co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem zmian. Ponadto wszystkie podwyżki muszą być zgodne z prawem (bank ma obowiązek wskazać podstawę prawną). Banki jednak nie zawsze stosowały się do tej praktyki, w związku z czym konsumenci nie mogli być pewni, czy podwyżka była w ogóle zasadna. 

Problem leży jednak głównie w samym środku przekazywania tych informacji. Bank musi przesyłać zawiadomienia w takiej formie, by po wysłaniu nie dało się już w nią ingerować lub usunąć jej. Istotne jest także to, by Klient miał dostęp do takiej informacji nawet po rozwiązaniu umowy z bankiem. Warunków takich nie spełnia zamieszczenie zawiadomienia w systemie bankowości internetowej – nikt nie ma przecież obowiązku zaglądania do swojego konta i nikt też nie ma do niego dostępu po rozwiązaniu umowy dotyczącej konta. 

Trwałym nośnikiem w rozumieniu UOKiK-u są zatem wszystkie formy zapisu, które są nieedytowalne i nieusuwalne, a zatem  np.: papierowe listy, dokumenty zapisane na płytach CD, e-maile. Wiadomość w systemie bankowości elektronicznej może być wysłana tylko wtedy, kiedy bank upewni się, że Klient jest świadomy przesyłanej mu w ten sposób korespondencji. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na taki sposób informowania, to wysyłanie takich wiadomości jest w pełni zgodne z prawem, ale nikt takiej formy nie może narzucać odgórnie. 

Wiadomości wysyłane przez bank muszą uwzględniać potrzeby i możliwości techniczne wszystkich odbiorców, a zatem także tych, którzy nie posiadają komputera lub nie umieją z niego korzystać (a sporą część Klientów bankowych stanowią przecież seniorzy, którzy w większości nie korzystają z usług mobilnych).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresował się sposobem przekazywania informacji o zmianach w umowach we wszystkich bankach i okazało się, że wiele banków w Polsce stosowało praktyki niezgodne z prawem. Wobec wszystkich tych banków UOKiK wydaje decyzje, w których wskazuje na formę zadośćuczynienia niedoinformowanym Klientom. Banki nie mogą nie zastosować się do decyzji urzędu. 

"Zobowiązaliśmy kolejne banki, żeby udzieliły poszkodowanym klientom rekompensat. Mają im zwrócić ewentualne nadpłaty i zaoferować korzystanie przez pewien czas za darmo z niektórych usług. Warto z tego skorzystać. Jeśli więc bank przysłał ci zawiadomienie o naszej decyzji, to go nie wyrzucaj. Dowiesz się z niego, jaka rekompensata ci przysługuje, co musisz zrobić, żeby z niej skorzystać i ile masz na to czasu" – powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK. 

REKOMPENSATA W GETIN NOBLE BANKU

Ile rekompensaty otrzymam?

Klienci Getin Noble Banku otrzymają zwrot wszystkich nadpłat, które musieli ponieść w związku z podwyżkami, o których nie zostali należycie poinformowani. 

Co należy mi się za poniesione straty? 

Getin Noble Bank jest zobowiązany do zwolnienia wszystkich tych osób z opłat za przelewy krajowe ze swojego konta dokonywane w placówce banku przez 2 miesiące.

Warunek otrzymania rekompensaty

Rekompensata i dodatkowe bonusy będą należały się tylko tym Klientom, którzy podpiszą aneks do umowy. 

Pełna decyzja UOKiK-u wobec Getin Noble Banku

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=22633


REKOMPENSATA W ING BANKU ŚLĄSKIM 

Ile rekompensaty otrzymam?

Klienci ING Banku Śląskiego otrzymają zwrot wszystkich nadpłat, które musieli ponieść w związku z podwyżkami, o których nie zostali poinformowani poprzez trwały nośnik.

Co należy mi się za poniesione straty? 

ING Bank Śląski jest zobowiązany do zwolnienia wszystkich tych osób z opłat za wypłatę kartą debetową gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce przez okres 1 miesiąca.

Warunek otrzymania rekompensaty

Rekompensata i dodatkowe bonusy będą należały się tylko tym Klientom, którzy podpiszą aneks do umowy. 

Pełna decyzja UOKiK-u wobec ING

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=22635


REKOMPENSATA W PKO BP 

Ile rekompensaty otrzymam?

Klienci PKO Banku Polskiego otrzymają zwrot wszystkich nadpłat, które musieli ponieść w związku z podwyżkami, o których nie zostali należycie poinformowani. 

Co należy mi się za poniesione straty? 

PKO Bank Polski jest zobowiązany do okresowego zwolnienia wszystkich tych osób z opłat za:

– powiadomienia SMS,

– przelewy do ZUS i urzędu skarbowego za pośrednictwem serwisu telefonicznego, internetowego i kanału mobilnego,

– rozłożenie jednej transakcji kartą kredytową na raty (200-1500 zł na okres do 6 miesięcy) z oprocentowaniem 0%,

– wybór niestandardowego wizerunku karty debetowej.

Warunek otrzymania rekompensaty

Rekompensata i dodatkowe bonusy będą należały się tylko tym Klientom, którzy podpiszą porozumienie. 

Pełna decyzja UOKiK-u wobec PKO BP

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=22634

Źródło: 
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14909
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pekao Direct w Banku Pekao
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 stycznia 2020

Pekao Direct w Banku Pekao

Jakich warunków do pracy oczekują Polacy?
Blog
author
Aneta Jankowska
22 października 2018

Jakich warunków do pracy oczekują Polacy?

Najgorzej spłacamy kredyty powyżej 50 tysięcy
Wpisy
author
Aneta Jankowska
12 lipca 2018

Najgorzej spłacamy kredyty powyżej 50 tysięcy

ING Bank Śląski w Przeźmierowie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
05 lipca 2019

ING Bank Śląski w Przeźmierowie

SKOK Chmielewskiego Krosno
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
26 kwietnia 2021

SKOK Chmielewskiego Krosno

Zarobki informatyków w 2017 roku
Blog
author
Aneta Jankowska
01 stycznia 2018

Zarobki informatyków w 2017 roku

Porównaj