Po jakim czasie przedawnia się umowa pożyczki?

Po jakim czasie przedawnia się umowa pożyczki?

author
Dominika Sobieraj
29 marca 2018
Wszystkie pożyczki mają wyznaczony konkretny termin spłaty. Nie wszystkie udaje nam się jednak w tym czasie spłacić - szukamy wtedy możliwości, jak przedłużyć czas spłacania, jak pozyskać środki na pokrycie zadłużenia lub... jak uniknąć oddawania pieniędzy. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne, pożyczonych pieniędzy nie będziemy musieli oddawać tylko wtedy, kiedy termin spłaty naszej pożyczki ulegnie przedawnieniu. Kiedy to nastąpi?

Terminy przedawnienia długów zależne są od formy pożyczenia (prywatnie lub w ramach prowadzonej dzialałności gospodarczej) oraz od ustalonej formy spłacania (w całości lub w ratach). Potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki musi być jakiś dokument – umowa pożyczki, dowód wypłaty środków, czy też wypisany kwitek. Bez potwierdzenia umowy trudno bowiem dochodzić wyegzekwowania długu i udowodnić jego przedawnienie. 

CZAS PRZEDAWNIENIA POŻYCZKI

Pożyczki ulegają przedawnieniu po:

3 latach – w przypadku pożyczek związanych z działalnością gospodarczą,
10 latach – w przypadku pożyczek prywatnych. 
 

Podstawa prawna
Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
źródło: Kodeks cywilny

Od którego dnia liczymy 3 lub 10 lat? 

Czas ten liczymy nie od daty zawarcia umowy o pożyczkę, a od dnia będącego ostatecznym terminem spłaty pożyczki. W praktyce najłatwiej zobrazować to na przykładzie: 1 września 2005 roku wzięliśmy pożyczkę 4000 zł i mieliśmy spłacić nasz dług w ciągu 2 lat. Niestety nie udało nam się zapłacić należności w terminie – czyli do 1 września 2007 roku. W związku z tym dopiero od dnia 1 września 2007 roku liczymy lata przedawnienia, w związku z tym jeżeli pożyczka miała związek z działalnością gospodarczą, przedawni się po 1 września 2010 roku, a jeżeli była to pożyczka prywatna, to przedawni się dopiero po 1 września 2017 roku. 

W którym dokładnie dniu pożyczka jest przedawniona? 

Pożyczka jest już przedawniona w następnym dniu po zakończeniu okresu 3 lub 10 lat. W związku z tym dla wyżej rozpisanego przykładu: pożyczka byłaby przedawniona (niemożliwa do wyegzekwowania) już 2 września odpowiednio 2010 i 2017 roku. 
 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 120
§ 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. (…)
źródło: Kodeks cywilny

Czy terminy przedłużenia można jeszcze przedłużyć?

Nie, dzień ostatecznego terminu spłaty pożyczki jest jedynym prawnym wyznacznikiem rozpoczęcia liczenia okresu koniecznego do przedawnienia pożyczki. 
 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 119 Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.
źródło: Kodeks cywilny

Co w przypadku, gdy termin spłaty pożyczki nie był wyznaczony? 

Jeżeli pożyczający nie określił w dokumencie terminu spłaty, albo jeżeli naszym jedynym dowodem uzyskania pożyczki jest wystawiony "kwitek", ostateczny termin spłaty liczymy zgodnie z ustawą już na dzień pożyczenia pieniędzy. Bierzemy wtedy pod uwagę hipotetyczną sytuację, w której pożyczający w momencie pożyczenia już upomina się o zwrot środków, a zatem od tego momentu liczymy ostateczny czas spłaty i to od daty wzięcia pożyczki rozpoczynamy liczenie czasu jej przedawnienia. 
 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 120
§ 1. (…) Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
źródło: Kodeks cywilny

Co jeżeli termin nie był wyznaczony, ale pożyczający dopominał się o spłatę pożyczki?

Pożyczający, nawet jeśli na piśmie nie ustalił z nami terminu spłaty długu, miał prawo upominać się o należność jeszcze przez kolejne 6 tygodni, ponieważ w takim właśnie czasie powinniśmy zwrócić pożyczkę z nieoznaczonym terminem spłaty. Jeżeli to uczynił, to dopiero od zakończenia tego okresu, możemy liczyć czas liczony do przedawnienia pożyczki. 
 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 723
Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.
źródło: Kodeks cywilny

Jakim typem pożyczki jest pożyczka pozabankowa? 

Wszystkie pożyczki udzielane przez instytucje pożyczkowe i banki mają trzyletni okres przedawnienia, ponieważ nie są pożyczkami prywatnymi. 

Co w przypadku pożyczki na raty? 

Przedawnienie rat liczone jest dla każdej raty osobno – oznacza to, że ostateczny okres spłaty każdej raty liczymy na dzień ustalony na jej spłaty i od tego momentu liczymy czas do przedawnienia spłaty danej raty. Każda rata przedawni się zatem w innym momencie. Przykładowo jeżeli omawianą wyżej pożyczkę w kwocie 4000 zł wzięliśmy 1 września 2005 roku i ustaliliśmy, że będziemy oddawać co pół roku po 1000 zł (zatem całkowity okres spłaty wynosił nadal 2 lata), to pierwsza rata 1000 zł, która miała być zapłacona 1 marca 2006 roku, od tego dnia liczy swój okres do przedawnienia, druga rata liczy go od 1 września 2006 roku, trzecia od 1 marca 2007 roku i ostatnia od 1 września 2007 roku. Oznacza to, że w przypadku pożyczki z trzyletnim okresem przedawnienia, nasze raty będą przedawnione odpowiednio: pierwsza rata – 2 marca 2009 roku, druga rata – 2 września 2009 roku, trzecia rata – 2 marca 2010 roku, a czwarta rata 2 września 2010 roku. Przedawnienie ostatniej raty zajdzie zatem w tym samym terminie, co w przypadku pożyczek nieratalnych.


 

PODSUMOWANIE


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Zbigniew Nalepa
Zbigniew Nalepa
2019-03-13 20:43:04

Pożyczyłem pieniądze swoje oszczędności przez pośrednika (pożyczki społecznościowe) jako osoba prywatna na rozwój firmy pożyczkobiorcy.Jest umowa pożyczki,akt notarialny, warunki spłaty pożyczki w ratach.Pytanie?Po jakim czasie upływa przedawnienie pożyczki? Z nakazem sądowym,komorniczym,lub bez nakazu.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Augustowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
01 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Augustowie

Polski Kompas 2018” dla prezesa PKO BP
Wpisy
author
Aneta Jankowska
04 listopada 2018

Polski Kompas 2018” dla prezesa PKO BP

Profi Credit w Żywcu
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
16 listopada 2018

Profi Credit w Żywcu

Zarobki kadry kierowniczej NBP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
01 marca 2019

Zarobki kadry kierowniczej NBP

Bank Pekao w Mszczonowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
25 lipca 2019

Bank Pekao w Mszczonowie

Porównaj