Po jakim czasie przedawnia się umowa pożyczki?

Po jakim czasie przedawnia się umowa pożyczki?

author
Dominika Byczek
29 marca 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Wszystkie pożyczki mają wyznaczony konkretny termin spłaty. Nie wszystkie udaje nam się jednak w tym czasie spłacić – szukamy wtedy możliwości, jak przedłużyć czas spłacania, jak pozyskać środki na pokrycie zadłużenia lub… jak uniknąć oddawania pieniędzy. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne, pożyczonych pieniędzy nie będziemy musieli oddawać tylko wtedy, kiedy termin spłaty naszej pożyczki ulegnie przedawnieniu. Kiedy to nastąpi?

Przedawnienie umowy pożyczki

Terminy przedawnienia długów zależne są od formy pożyczenia (prywatnie lub w ramach prowadzonej dzialałności gospodarczej) oraz od ustalonej formy spłacania (w całości lub w ratach). Potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki musi być jakiś dokument – umowa pożyczki, dowód wypłaty środków, czy też wypisany kwitek. Bez potwierdzenia umowy trudno bowiem dochodzić wyegzekwowania długu i udowodnić jego przedawnienie.

CZAS PRZEDAWNIENIA POŻYCZKI

Pożyczki ulegają przedawnieniu po:

  • 3 latach – w przypadku pożyczek związanych z działalnością gospodarczą,
  • 10 latach – w przypadku pożyczek prywatnych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

źródło: Kodeks cywilny

Od którego dnia liczymy 3 lub 10 lat?

Czas ten liczymy nie od daty zawarcia umowy o pożyczkę, a od dnia będącego ostatecznym terminem spłaty pożyczki. W praktyce najłatwiej zobrazować to na przykładzie: 1 września 2005 roku wzięliśmy pożyczkę 4000 zł i mieliśmy spłacić nasz dług w ciągu 2 lat. Niestety nie udało nam się zapłacić należności w terminie – czyli do 1 września 2007 roku. W związku z tym dopiero od dnia 1 września 2007 roku liczymy lata przedawnienia, w związku z tym jeżeli pożyczka miała związek z działalnością gospodarczą, przedawni się po 1 września 2010 roku, a jeżeli była to pożyczka prywatna, to przedawni się dopiero po 1 września 2017 roku.

W którym dokładnie dniu pożyczka jest przedawniona?

Pożyczka jest już przedawniona w następnym dniu po zakończeniu okresu 3 lub 10 lat. W związku z tym dla wyżej rozpisanego przykładu: pożyczka byłaby przedawniona (niemożliwa do wyegzekwowania) już 2 września odpowiednio 2010 i 2017 roku.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 120

§ 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. (…)

źródło: Kodeks cywilny

Czy terminy przedłużenia można jeszcze przedłużyć?

Nie, dzień ostatecznego terminu spłaty pożyczki jest jedynym prawnym wyznacznikiem rozpoczęcia liczenia okresu koniecznego do przedawnienia pożyczki.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 119 Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

źródło: Kodeks cywilny

Co w przypadku, gdy termin spłaty pożyczki nie był wyznaczony?

Jeżeli pożyczający nie określił w dokumencie terminu spłaty, albo jeżeli naszym jedynym dowodem uzyskania pożyczki jest wystawiony “kwitek”, ostateczny termin spłaty liczymy zgodnie z ustawą już na dzień pożyczenia pieniędzy. Bierzemy wtedy pod uwagę hipotetyczną sytuację, w której pożyczający w momencie pożyczenia już upomina się o zwrot środków, a zatem od tego momentu liczymy ostateczny czas spłaty i to od daty wzięcia pożyczki rozpoczynamy liczenie czasu jej przedawnienia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 120

§ 1. (…) Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

źródło: Kodeks cywilny

Co jeżeli termin nie był wyznaczony, ale pożyczający dopominał się o spłatę pożyczki?

Pożyczający, nawet jeśli na piśmie nie ustalił z nami terminu spłaty długu, miał prawo upominać się o należność jeszcze przez kolejne 6 tygodni, ponieważ w takim właśnie czasie powinniśmy zwrócić pożyczkę z nieoznaczonym terminem spłaty. Jeżeli to uczynił, to dopiero od zakończenia tego okresu, możemy liczyć czas liczony do przedawnienia pożyczki.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 723

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

źródło: Kodeks cywilny

Jakim typem pożyczki jest pożyczka pozabankowa?

Wszystkie pożyczki udzielane przez instytucje pożyczkowe i banki mają trzyletni okres przedawnienia, ponieważ nie są pożyczkami prywatnymi.

Co w przypadku pożyczki na raty?

Przedawnienie rat liczone jest dla każdej raty osobno – oznacza to, że ostateczny okres spłaty każdej raty liczymy na dzień ustalony na jej spłaty i od tego momentu liczymy czas do przedawnienia spłaty danej raty. Każda rata przedawni się zatem w innym momencie. Przykładowo jeżeli omawianą wyżej pożyczkę w kwocie 4000 zł wzięliśmy 1 września 2005 roku i ustaliliśmy, że będziemy oddawać co pół roku po 1000 zł (zatem całkowity okres spłaty wynosił nadal 2 lata), to pierwsza rata 1000 zł, która miała być zapłacona 1 marca 2006 roku, od tego dnia liczy swój okres do przedawnienia, druga rata liczy go od 1 września 2006 roku, trzecia od 1 marca 2007 roku i ostatnia od 1 września 2007 roku. Oznacza to, że w przypadku pożyczki z trzyletnim okresem przedawnienia, nasze raty będą przedawnione odpowiednio: pierwsza rata – 2 marca 2009 roku, druga rata – 2 września 2009 roku, trzecia rata – 2 marca 2010 roku, a czwarta rata 2 września 2010 roku. Przedawnienie ostatniej raty zajdzie zatem w tym samym terminie, co w przypadku pożyczek nieratalnych.

Podsumowanie

Terminy przedawnienia długów w Polsce są zależne od formy pożyczki (prywatnej lub związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz od ustalonej formy spłaty (w całości lub w ratach). Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pożyczki związane z działalnością gospodarczą ulegają przedawnieniu po 3 latach, natomiast pożyczki prywatne po 10 latach. Termin przedawnienia liczony jest od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli od ostatecznego terminu spłaty pożyczki. Przykładowo, jeśli pożyczkę wzięto na okres 2 lat, a nie udało się jej spłacić w terminie, okres przedawnienia zacznie biec od dnia następnego po upływie tych 2 lat.

Jeśli termin spłaty nie był wyznaczony w umowie, ale pożyczający domagał się spłaty pożyczki, termin przedawnienia liczony jest od dnia pożyczenia pieniędzy, zakładając, że pożyczający natychmiast domagał się zwrotu środków. W przypadku pożyczek na raty, przedawnienie dotyczy każdej raty osobno, liczony od dnia, który został ustalony na spłatę danej raty. Ostateczny termin przedawnienia każdej raty jest różny, zależnie od daty jej wymagalności. Ważne jest także podkreślenie, że terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez żadne czynności prawne. Termin przedawnienia można jednak przerwać, na przykład poprzez uznanie długu przez dłużnika lub wniesienie pozwu sądowego przed upływem terminu przedawnienia.

Ostatecznie, znając obowiązujące przepisy prawa cywilnego oraz daty związane z pożyczką, można dokładnie określić, kiedy dług ulegnie przedawnieniu, stając się niemożliwym do egzekucji sądowej

Pytania i odpowiedzi

Pożyczki dzielą się na prywatne (przedawniające się po 10 latach) oraz związane z działalnością gospodarczą (przedawniające się po 3 latach).

Okres przedawnienia liczony jest od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli od ostatecznego terminu spłaty pożyczki.

Nie, terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez żadne czynności prawne zgodnie z polskim prawem cywilnym.

Potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki może stanowić dokument, taki jak umowa pożyczki, dowód wypłaty środków lub wystawiony kwitek.

Jeśli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik jest zobowiązany do jej zwrotu w ciągu sześciu tygodni od wypowiedzenia przez pożyczkodawcę.

Umowa pożyczki, dowód wypłaty środków lub nawet wypisany kwitek stanowią akceptowalne dokumenty potwierdzające pożyczkę.

Nie, wszystkie pożyczki udzielane przez instytucje pozabankowe i banki przedawniają się po 3 latach.

Przedawnienie każdej raty liczony jest osobno, zaczynając od dnia ustalonego na jej spłatę.

Tak, jeśli termin spłaty nie jest wyznaczony, pożyczkodawca może domagać się spłaty pożyczki, a termin przedawnienia zaczyna biec od daty pożyczenia pieniędzy.

Tak, przedawnienie może zostać przerwane poprzez uznanie długu przez dłużnika lub wniesienie pozwu sądowego przed upływem terminu przedawnienia.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Zbigniew Nalepa
Zbigniew Nalepa
2019-03-13 20:43:04

Pożyczyłem pieniądze swoje oszczędności przez pośrednika (pożyczki społecznościowe) jako osoba prywatna na rozwój firmy pożyczkobiorcy.Jest umowa pożyczki,akt notarialny, warunki spłaty pożyczki w ratach.Pytanie?Po jakim czasie upływa przedawnienie pożyczki? Z nakazem sądowym,komorniczym,lub bez nakazu.

Podobne artykuły

Polskie testy na koronawirusa ze wsparciem Fundacji Banku Millennium

W swoim najnowszym komunikacie Bank Millennium poinformował o zaangażowaniu Fundacji tego banku w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Organizacja przekazała kwotę 500 000 złotych Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, któremu udało się opracować pierwsze polskie testy na obecność COVID-19.

author
Alicja Hirsekorn
26 kwietnia 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Szybkie pożyczki Ostróda

Szukasz najtańszej pożyczki w Ostródzie? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Patryk Byczek
12 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Prognozy Saxo Banku na 2020 rok

We wtorek 3 grudnia 2019 roku Saxo Bank opublikował swoje Szokujące Prognozy na 2020 rok. I chociaż istnieje niskie prawdopodobieństwo tego, że się spełnią, to reprezentują ciekawy pogląd na możliwą przyszłość rynku finansowego. Albowiem bardzo często zdarzenia wpływające na te prognozy nie są brane pod uwagę przez inwestorów.

author
Alicja Hirsekorn
05 grudnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Expander w Głogowie

EXPANDER GŁOGÓW

author
Dominika Byczek
27 stycznia 2015
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Szybkie pożyczki Lubawa

Zastanawiasz się, gdzie najtaniej otrzymasz pożyczkę w Lubawie? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
14 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Pekao w Zbąszynie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Zbąszynie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
14 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj