Regulamin Strony

Regulamin Strony

author
Aleksandra Gościnna
16 czerwca 2018

Regulamin portalu Zadłużenia.com

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług oferowanych przez Portal Zadłużenia.com zadluzenia.com (dalej: „Portal”) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Właścicielem Portalu jest Kornel Siwiec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K-S Finanse Kornel Siwiec, ul. Janki Bryla 29/24, 81-577 Gdynia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 5882264493, e-mail: [email protected] (dalej: „Usługodawca”).
 3. Portal jest platformą informatyczną, na której publikowane są artykuły o tematyce związanej z publicznie oferowanymi usługami pożyczkowymi i kredytowymi.
 4. Usługodawca świadczy usługi dostępu do informacji zawartych na Portalu oraz umożliwia publikowanie treści na Portalu w formie komentarzy.
 5. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 6. Usługodawca nie udziela kredytów ani pożyczek.
 7. Usługodawca nie jest pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.).

2. Zastrzeżenia

 1. Publikowane na Portalu artykuły są przygotowywane w oparciu o publicznie dostępne informacje pochodzące ze źródeł publicznych oraz stron internetowych osób trzecich – podmiotów oferujących opisywane na Portalu usługi.
 2. Usługodawca dokłada starań, aby publikowane na Portalu informacje na temat produktów oferowanych przez osoby trzecie były poprawne. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności, prawdziwości ani dokładności tych danych.
 3. Na portalu umieszczone są odnośniki (linki) umożliwiające bezpośrednie przejście na stronę internetową osób trzecich – podmiotów oferujących opisywane na Portalu usługi. Przed skorzystaniem z usług osób trzecich, użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z pełną treścią oferty osób trzecich, aktualną na dzień nabycia danej usługi.
 4. Publikowane na Portalu rankingi usług mają charakter subiektywny. Usługodawca nie świadczy usług doradztwa w zakresie kredytów lub pożyczek, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani innych instrumentów finansowych, pośrednictwa ubezpieczeniowego ani świadczenia usług pomocy prawnej.
 5. Przedstawione na Portalu informacje mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Portalu wymagane jest spełnienie przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. system operacyjny: Windows 10, macOS High Sierra;
  2. przeglądarka internetowa: IE11, Edge 16, Firefox 58, Chrome 65, Safari 11.
 1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych na zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę następuje z chwilą przystąpienia do korzystania z Portalu.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez użytkownika strony Portalu.

5. Zasady dodawanie komentarzy

 1. Użytkownik ma możliwość publikowania komentarzy w Portalu pod warunkiem akceptacji treści regulaminu.
 1. Publikując komentarz, użytkownik udziela Portalowi prawa do nieodpłatnego publikowania komentarza wyłącznie w ramach Portalu.
 1. Zakazane jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Niedozwolone jest także publikowanie materiałów o charakterze wyłącznie reklamowym.
 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów publikowanych przez użytkowników w komentarzach i zastrzega sobie w każdym momencie prawo do ich usunięcia bez podania przyczyny.
 2. Użytkownik może zażądać usunięcia opublikowanych przez niego komentarzy w dowolnym momencie wysyłając stosowne żądanie na adres [email protected].

6. Prawa autorskie

 1. Strona internetowa Portalu chroniona jest prawem
 2. Korzystanie ze strony internetowej Portalu i jego zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych użytkownika

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca podejmuje działania mające w celu zapewnienie prawidłowego działania Portalu. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Portalu, usterkami lub przerwach w funkcjonowaniu prosimy kierować drogą elektroniczną na adres [email protected].
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania wiadomości.
 3. Użytkownik ma prawo zgłosić także naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych oraz innych praw przez treści dostępne w Portalu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 2. Polityka prywatności portalu Zadłużenia.com stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 4. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny Opoczno
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
21 lutego 2023

Kredyt hipoteczny Opoczno

Które seriale oglądamy najchętniej ?
Blog
author
Aneta Jankowska
21 grudnia 2017

Które seriale oglądamy najchętniej ?

Elektroniczna licytacja ruchomości
Porady
autor wpisu
Marek_Rutkowski
27 sierpnia 2016

Elektroniczna licytacja ruchomości

Pożyczki bez BIK Piła
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
18 maja 2022

Pożyczki bez BIK Piła

Santander Consumer Bank Kamienna Góra
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
25 lipca 2021

Santander Consumer Bank Kamienna Góra

Kredyt samochodowy Gołdap
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
20 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Gołdap

Porównaj