W ubiegłym roku kancelarie komornicze nie mogły pochwalić się wysoką skutecznością. Jak donosi “Gazeta Prawna”, po raczej dobrym roku 2016, efektywność kancelarii komorniczych zmalała. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 08.03.2018
Udostępnij:

Skuteczność komornicza maleje

Każdemu wierzycielowi zależy na skutecznej egzekucji komorniczej. Jak sytuacja wygląda obecnie? Wnioski co do kancelarii komorniczych można wyciągnąć z danych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Komorniczej. Okazuje się, że średnia skuteczność komorników spadła z 21,3 do 19,4% według KRK, a z 22,4 do 18,6% zgodnie z informacjami Ministerstwa.

W rozmowie z “Gazetą Prawną”, doktor Jarosław Świeczkowski z Uniwersytetu Gdańskiego, wyjaśnia, że jest to efekt wyroków Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Doktor tłumaczy, że SN przesądził, że VAT jest w opłacie komorniczej, jednak z drugiej strony TK stwierdził, iż pobieranie od dłużnika opłaty w wysokości 15% w przypadku, gdy dłużnik po wezwaniu „dobrowolnie” spłaca komornikowi wierzytelność, jest już niezgodne z konstytucją.

Jak tłumaczy Jarosław Świeczkowski, takie orzeczenia wpłynęły na finanse kancelarii. 

Kiedy zaczyna brakować pieniędzy, komornicy ratują się redukcją zatrudnienia. A gdy jest mniej rąk do pracy, komornik jest w stanie obsłużyć mniejszą liczbę spraw – dodaje.

Doktor Rafał Reiwer z Ministerstwa Sprawiedliwości, który jest autorem nowych ustaw o komornikach sądowych, a także o kosztach komorniczych, podkreśla, że skuteczność kwotowa już kolejny rok z rzędu jest na najwyższym poziomie od lat. Jest ona najważniejsza, bo informuje o kwocie, którą otrzyma wierzyciel.

Czym jest egzekucja komornicza ?

Egzekucja komornicza jest zajęciem przez komornika majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań. Egzekucja może być prowadzona z ruchomości należących do dłużnika, wynagrodzenia za pracę czy też innych świadczeń jak emerytura i renta, wierzytelności i innych praw majątkowych lub nieruchomości.

Egzekucja rozpoczyna się od zajęcia określonego prawa majątkowego i zawiadomienia o tym stron (wierzyciela i dłużnika) oraz uprawnionych podmiotów.

Nowa ustawa ma polepszyć statystyki

Efektywność pracy komornika zależy od wielu czynników. Między innymi od ilości przyjmowanych spraw spoza swojego rewiru. Dane pokazują, że skuteczność jest najwyższa tam, gdzie komornicy przyjmują najmniej takich spraw. Nowa ustawa o komornikach sądowych zakłada ograniczenie przyjmowania właśnie tego typu spraw. Po zmianach, wierzyciel może wybrać komornika jedynie z obszaru apelacji. Zmieniły się również limity – komornik może przyjąć takich spraw maksymalnie 2 500 rocznie. Natomiast, przy znaczącej skuteczności do 5 000 spraw. To spadek o połowę. Takie działania mają zapewnić wzrost skuteczności komorniczej w Polsce.

Co na to komornicy ? 

Obok nowej ustawy o komornikach przyjęto ustawę o kosztach komorniczych. Ta zakłada, że opłaty egzekucyjne zostaną zmniejszone, co bardzo niepokoi komorników. Do dziś, w zależności od sposobu odzyskania należności i zachowania dłużnika wynosiły one 15, 8 i 5% egzekwowanego świadczenia.

Po zmianach będą to stawki w wysokości: 10, 5 i 3%.

Dodatkowo wprowadzono coś, czego wcześniej nie było, czyli opłatę, którą poniosą wierzyciele za bezskuteczną egzekucję w wysokości 150 zł. Komornicy komentują, że liczne zwolnienia od wnoszenia opłaty końcowej, spowodują, że nie będzie ona wnoszona w 70%, a w niektórych kancelariach nawet w 90% spraw umarzanych z powodu bezskuteczności.

Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej, w wywiadzie dla “Gazety Prawnej” tłumaczy, że ustalając nowe stawki i sposób finansowania egzekucji sądowej, nie uwzględniono również zmieniającej się sytuacji prawnej i rynkowej. 

Chodzi o nowe ograniczenia w zakresie egzekucji ze świadczeń emerytalno-rentowych oraz systematyczny wzrost kosztów zatrudnienia, wzrost wydatków spowodowanych rozwiązaniami przewidzianymi w nowych ustawach, ale też spadek wpływu spraw kierowanych do egzekucji – wyjaśnia.

Komornicy oceniają, że potrzebne są kolejne zmiany. Jak donosi Gazeta, postulują o wprowadzenie podstawowej stawki jednolitej opłaty egzekucyjnej na poziomie 12, zamiast 10% czy wyeliminowanie VAT z wynagrodzenia prowizyjnego bądź wprowadzenie odpowiedniej opłaty wstępnej za prowadzenie egzekucji oraz poszerzenie katalogu wydatków gotówkowych. 

Komentarze