W 2019 roku zmalała liczba notowanych dłużników

W 2019 roku zmalała liczba notowanych dłużników

author
30 grudnia 2019

Zdaniem prezesa zarządu Krajowego Rejestr Długów wszystko wskazuje na to, że rok 2019 zamkniemy z mniejszą liczbą dłużników niż ich mieliśmy zarejestrowanych na początku stycznia. Wpływ na to miało wiele nakładających się na siebie czynników. Jednym z nich był z pewnością wzrost dochodów ludności. Ważna okazała się także aktywniejsza postawa wierzycieli. 

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA, na przełomie bieżącego roku kalendarzowego odnotowano zmniejszenie liczby zadłużonych konsumentów. W porównaniu z początkiem roku w grudniu liczba dłużników okazała się nieco o ponad 15 tysięcy mniejsza, dając ostateczne wynik 2,5 miliona zadłużonych. Zjawisko to, jak najbardziej pozytywne, jest w opinii ekspertów biura informacji gospodarczej zasługą przede wszystkich osób powyżej 36. roku życia. W przypadku młodszych generacji liczba dłużników niestety się zwiększyła.

Negatywnym wnioskiem płynącym z najnowszego zestawienia danych KRD BIG SA jest natomiast to, iż mimo spadku ogólnej liczby zadłużenia łączna wartość długów uległa zwiększeniu. Jak dużemu? Eksperci Krajowego Rejestru Długów zapewniają, iż dynamika wzrostu łącznego zadłużenia Polek i Polaków jest znacznie mniejsza od tej notowanej w naszym kraju jeszcze kilka lat temu (kiedy tempo wzrostu zwiększało się w o 30-40% z roku na rok). Co ciekawe, długi najlepiej spłacają kobiety i osoby po 46. roku życia.

Czasy zachęcają do życia na kredyt

W najnowszym komunikacie prasowym KRD BIG SA czytamy, iż w poprzednich latach zarówno liczba zadłużonych konsumentów, jak i wartość ich długów rosła z roku na rok. Trendu tego nie był wstanie zatrzymać nawet boom gospodarczy i związane z nim malejące bezrobocie, wzrost płac czy transfery socjalne z programem 500+ na czele. Eksperci nie dziwili się takiemu stanowi rzeczy, wszak wraz ze wzrostem zamożności w Polsce systematycznie wzrastała też zdolność kredytowa wielu grup społecznych (a z nią – apetyt na konsumpcję dóbr dotychczas niedostępnych).

Ogólne otoczenie gospodarcze w Polsce sprzyjało temu, by „stracić głowę” i zaciągnąć więcej zobowiązań, niż rzeczywiście można je było spłacić. Stąd też eksperci KRD BIG SA uważają, że rosnące zadłużenie w Polsce notowane niedługi czas temu można określić mianem pokłosia rosnącego dobrobytu. Dziś jednak wzrost gospodarczy w Polsce nie jest tak widoczny i tak pewny, jak rok czy dwa lata temu. Stad też Polacy ostrożniej podchodzą do wydatków i coraz większe ich grono podejmuje kroki mające na celu wyjście z długów. Listy dłużników szybko się zmieniają.

"

Baza danych Krajowego Rejestru Długów wykazuje się zmiennością, bo część dłużników spłaca swoje zobowiązania i znika z rejestru, pojawiają się nowi i każdego dnia te wartości są inne. Do kwietnia z miesiąca na miesiąc liczba dłużników rosła, potem mieliśmy sinusoidę – spadek, wzrost, spadek, wzrost. Wszystko jednak wskazuje na to, że rok zamkniemy z mniejszą liczbą dłużników niż ich mieliśmy zarejestrowanych na początku stycznia

– wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Młodzi robią długi, starsi z nich wychodzą

Jak zaznaczyliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, ogólna liczba dłużników w Polsce zmalała. Warto jednak zaznaczyć, iż nie w każdej kategorii wiekowej odnotowany został spadek. W raporcie KRD BIG SA czytamy, iż orientacyjna granica przebiega na 35. roku życia – młodszych dłużników przybyło, a starszych ubyło. Najliczniej rosnącą grupą zadłużonych są ci między 18. a 25. rokiem życia. To właśnie ich przybyło aż 25,5 tysiąca w ciągu jedenastu pierwszych miesięcy br. Z kolei grupa zadłużonych konsumentów powyżej 56. roku życia zmniejszyła się o ponad 28 tysięcy.

W ujęciu wartościowym, a nie liczbowym, analiza zadłużenia Polaków wygląda nieco inaczej. Łączna wartość nieterminowych należności nadal rośnie, choć tempo tegoż wzrostu jest znacznie mniejsze niż kilka lat temu. Od początku roku przybyło blisko 386 mln zł nowych długów konsumenckich, które osiągnęły łączną wartość 46,26 mld zł. Co ciekawe, o ile liczba dłużników spadła w 15 województwach (wyjątkiem jest kujawsko-pomorskie), to zadłużenie zmalało tylko w pięciu (dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, śląskim i zachodniopomorskim). 

"

Zmniejszenie się liczby dłużników i spadające w niektórych grupach ludności zadłużenie to wypadkowa wielu nakładających się na siebie czynników. Niewątpliwie istotny wpływ na to ma wzrost dochodów ludności, ale także coraz aktywniejsza postawa wierzycieli. Ci nie tylko szybciej dochodzą swoich należności, ale przede wszystkim coraz więcej uwagi poświęcają na weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnych klientów

– dodaje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.


Źródła:
https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2019/Ubylo-dluznikow–glownie-starszych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Chwilówki Piaseczno
Chwilówki miasta
author
17 marca 2022

Chwilówki Piaseczno

Pożyczki bez BIK Gdynia
Pożyczki miasta
author
09 maja 2022

Pożyczki bez BIK Gdynia

Najniższa emerytura to 2 grosze
Emerytura
author
14 września 2018

Najniższa emerytura to 2 grosze

ING Bank Śląski w Krynicy-Zdroju
Oddziały
author
10 czerwca 2019

ING Bank Śląski w Krynicy-Zdroju

Promocja: „Nowy Rok z nowym kontem” w Santander Bank Polska
Promocje bankowe
author
06 stycznia 2022

Promocja: „Nowy Rok z nowym kontem” w Santander Bank Polska