Zysk PKO BP w II kwartale 2019

Zysk PKO BP w II kwartale 2019

author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2019

PKO BP wypracował w drugim kwartale bieżącego roku zysk na poziomie 1 217 000 000 złotych. Rok wcześniej wynik z tego tytułu wynosił 933 000 000 złotych. Sprawdź wyniki swojego banku.

Wynik okazał się wyższy od oczekiwań rynku, który oczekiwał zysku na poziomie 1 176 400 000 złotych. Oczekiwania jedenastu biur maklerskich spodziewało się zysku od 1 100 800 000 złotych do 1 220 000 000 złotych. Tegoroczny zysk za drugi kwartał był 30% wyższy niż rok temu i 41% wyższy niż w poprzednim kwartale.

Wyniki PKO BP w II kwartale 2019 roku

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy PKO w I kwartale 2019 roku wyniósł 2 538 000 000 złotych i okazał się zgody z oczekiwaniami analityków, którzy spodziewali się wyniku na poziomie 2 538 400 000 złotych. Wynik wzrósł o 11% względem roku poprzedniego i 3% względem poprzedniego kwartału.

Opłaty i prowizje

Z tytułu prowizji wynik wyniósł 760 000 000 złotych, wzrastając o 2% rok do roku i kwartał do kwartału. Rynek spodziewał się wyniku na poziomie 757 200 000 złotych.

Koszty ogółem

Ogólne koszty administracyjny z amortyzacją poniesione przez instytucję w drugim kwartale 2019 roku wyniosły 1 442 000 000 złotych i były niższe od oczekiwań analityków. Koszty wzrosły o o 1% rok do roku i spadły o 12% kwartał do kwartału.

Marża

Marża odsetkowa netto w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosła 3,43%. W roku poprzednim wynik z tego tytułu wynosił 3,39%.

Wskaźnik koszty/dochody

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł w pierwszym półroczu 2019 roku 42,7%. Rok wcześniej wynik ten wyniósł 45,3%.

Odpisy

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2019 roku 322 000 000 złotych. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 352 500 000 złotych.

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE wyniósł w drugim kwartale bieżącego roku z 10,7%.

Wskaźnik TCR

Wskaźnik kapitałowy banku wyniósł 18,57%.

PKO BP

PKO jest największą i najpopularniejszą instytucją bankową w Polsce. Zysk netto PKO pod koniec 2017 roku wyniósł ponad 820 000 000 złotych. Pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku grupa wypracowała zysk na poziomie ponad 1 042 000 000 złotych.

Akcje spółki widoczne są GPW w Warszawie od 2004 roku. Grupa kieruje swoją ofertę do Klientów indywidualnych oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Myszków
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 października 2020

Kasa Stefczyka Myszków

Mieszkanie Plus w Radomiu
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
27 lipca 2017

Mieszkanie Plus w Radomiu

Darmowa promesa kredytowa w Inbank
Banki
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
08 stycznia 2018

Darmowa promesa kredytowa w Inbank

Kredyt samochodowy Białogard
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
04 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Białogard

Zmiany w podatkach 2019
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
02 grudnia 2018

Zmiany w podatkach 2019

mBank gra na Pol’and’Rocku
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
01 lipca 2019

mBank gra na Pol’and’Rocku

Porównaj