Raport o programie Rodzina 500 plus

Raport o programie Rodzina 500 plus

author
Dominika Sobieraj
28 lutego 2017
Podsumowano pierwszy okres działania programu „Rodzina 500 plus” - od 1 kwietnia 2016 roku do końca stycznia 2017 roku. W tym czasie pomoc otrzymało 3,82 mln dzieci (2,56 mln rodzin, ponieważ część rodzin wspomaganych jest wielodzietna). Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że wydatki na ten program wyniosły ponad 19 mld zł.

Udział procentowy liczby dzieci objętych dofinansowaniem pod względem miejsca zamieszkania:

 • dzieci mieszkające w gminach wiejskich (63%)
 • dzieci mieszkające w gminach miejsko-wiejskich (58%)
 • dzieci mieszkające w miastach (48%) 

Ogółem dofinansowanie otrzymało 55% wszystkich dzieci w Polsce.

Województwa, w których najwięcej dzieci objętych jest programem "Rodzina 500 plus":

 • województwo mazowieckie (552,5 tys.)
 • województwo śląskie (382,7 tys.)
 • województwo wielkopolskie (552,5 tys.)

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia według liczby posiadanych dzieci:

 • rodziny z jednym dzieckiem – 699 000 (tylko w przypadku, gdy spełnione są kryteria dochodowe)
 • rodziny z dwojgiem dzieci – 1 500 000 
 • rodziny z trojgiem dzieci – 288 000
 • rodziny z czworgiem dzieci – 53 000
 • rodziny z pięciorgiem dzieci – 13 000
 • rodziny z sześciorgiem dzieci – 5600
 • rodziny z siedmiorgiem dzieci – 278.

Warto także zaznaczyć, że w 727 przypadkach przyznano świadczenia w formie rzeczowej, a nie pieniężnej.  

Przypomnienie warunków uzyskania świadczenia

Dofinansowanie z programu "Rodzina 500 plus" w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, otrzymują rodzice niezależnie od dochodu. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto jeśli wychowuje się dziecko niepełnosprawne), można otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. W analizowanym powyżej okresie działania programu "Rodzina 500 plus" świadczenia wynikające z kryterium dochodowego wynosiły aż 40% wszystkich świadczeń. 

Podobne artykuły

Z kartą VISA kino tańsze o połowę
Wpisy
author
Aneta Jankowska
09 marca 2017

Z kartą VISA kino tańsze o połowę

Pożyczki bez zaświadczeń Lubań
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
18 września 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Lubań

Co podrożeje w 2018 roku?
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
21 grudnia 2017

Co podrożeje w 2018 roku?

Inspektorat ZUS w Kluczborku
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Kluczborku

Dlaczego wypieramy się zadłużenia?
Blog
author
Halszka Gronek
23 października 2018

Dlaczego wypieramy się zadłużenia?

Pożyczki bez BIK Świdwin
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
01 sierpnia 2022

Pożyczki bez BIK Świdwin

Porównaj