Biuro Informacji Kredytowej jest administratorem informacji kredytowych przekazywanych przez banki i SKOKi. W zależności od rodzaju informacji kredytowej dane przechowywane są w konkretnych bazach: BIOZ, BIORK lub BIOM.

Autor: Maciej Stańko
Dodano: 25.04.2013
Udostępnij:

BIOZ

Baza informacji o zapytaniach. BIOZ jest aktualizowana online, czyli na bieżąco. Zawarte w niej są informacje o zapytaniach, tzn. złożonych wnioskach kredytowych w banku/SKOKu. BIOZ nie gromadzi wniosków o raporty indywidualne składane przez nas samych.

BIOZ nie gromadzi informacji o prośbach o kontakt – przesyłanych do banku/SKOKu z wykorzystaniem popularnych formularzy informacyjnych. Nie gromadzi również informacji o korzystaniu z kalkulatorów zdolności kredytowej czy wizytach u pośrednika kredytowego, niezakończonych sporządzeniem wniosku. Więcej o bazie BIOZ w tym artykule.

BIORK

Baza informacji o rachunkach kredytowych. Aktualizowana cyklicznie, zgodnie z harmonogramem przesyłania tzw. wsadów informacyjnych przez banki/SKOKi. W indywidualnych przypadkach informacje w BIORK mogą być aktualizowane online przez pracownika instytucji finansowej. BIORK jest w całości widoczny dla banku/SKOKu, bowiem w BIORK zawarte są informacje o wszystkich rachunkach kredytowych, które mogą podlegać przetwarzaniu czy to związku z naszą decyzją czy z to związku z zaistnieniem ustawowych przesłanek.

Na raporcie BIK informacje z BIORK widoczne są w segmencie o nazwie DANE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW KREDYTOWYCH.

Poszczególne podsegmenty opisujące kondycje rachunku, historię spłaty opisaliśmy w tym artykule.

BIOM

Baza Informacji o Monitoringu. Zawiera okresowe zapytania składane przez bank/SKOK, z którym już współpracujemy. Pamiętajmy, że instytucja finansowa ma obowiązek oceny zdolności kredytowej klienta nie tylko podczas weryfikacji wniosku kredytowego, ale również w trakcie trwania zobowiązania.

BIOM jest nieistotny dla klienta. Na raporcie BIK informacje z BIOM widoczne są w końcowej części raportu. Informacje z BIOM nie są widoczne dla banków/SKOKów.
 

 

Komentarze (1)
Violetta Wajman, 10 czerwca 2019 o 13:26

Dlaczego jestem u państwa zablokowana