Pod lupą Zadluzenia.com – kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium

Pod lupą Zadluzenia.com – kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium

autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
01 sierpnia 2013

W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy opisywanie poszczególnych kredytów konsolidacyjnych w ramach serii „Pod lupą Zadluzenia.com”. Dzisiaj zajmiemy się kredytem konsolidacyjnym oferowanym przez Bank Millennium.

1. Informacje ogólne

Bank Millennium ma w swojej ofercie aż dwa produkty konsolidacyjne. Pierwszy to kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką, drugi to „pożyczka konsolidacyjna” bez dodatkowych zabezpieczeń.  

W pierwszej kolejności zajmiemy się kredytem konsolidacyjnym hipotecznym.

2. Oferta kredytu konsolidacyjnego w Banku Millenium

  • Minimalna kwota kredytu: 20 000 zł.
  • Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego to: 

– 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeżeli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy
– 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w przypadku spłaty kredytów i pożyczek wyłącznie o charakterze konsumpcyjnym.

Pamiętajmy, że wysokość kredytu zależy od: naszej zdolności kredytowej, celu kredytowania oraz od wartości nieruchomości, wskazanej jako zabezpieczenie.

  • Waluta kredytu: kredyt udzielany jest w polskiej walucie.
  • Okres kredytu: od 3 do 30 lat.
  • Wypłata kredytu: w transzach lub jednorazowo

Spłata zadłużenia może być w ratach równych lub malejących.

O kredyt może się starać maksymalnie 4 wnioskodawców. Wnioskodawca musi mieć ukończone 25 lat i w dniu spłaty ostatniej raty kredytu, według harmonogramu, będzie mieć ukończone maksymalnie 75 lat.
 

Przedmiotem konsolidacji mogą być:
 

– kredyty hipoteczne
– kredyty samochodowe
– kredyty ratalne
– pożyczki gotówkowe
– limity na karcie kredytowej
– limity kredytowe na rachunku bieżącym
– inne kredyty konsumpcyjne.

Bank Millennium honoruje wiele różnych źródeł dochodu:

– umowa o pracę – zarówno na czas nieokreślony jak i określony
– umowa o dzieło
– umowa zlecenia
– działalność gospodarcza
– dochody z tytułu pełnienia funkcji publicznych
– dochody z wynajmu nieruchomości
– prowadzenie gospodarstwa rolnego
– kontrakty marynarzy oraz innych osób zatrudnionych na statkach
– renty lub emerytury o charakterze stałym
– inne formy akceptowalne przez Bank.

Dodatkowe informacje:

Bank Millenium oferuje kredytobiorcom zaciągającym kredyt konsolidacyjny:

  • tzw. wakacje kredytowe – możliwość odroczenia płatności jednej raty w danym roku
  • 24-miesięczną karencję – możliwość odroczenia spłaty kapitału
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu – bez pobierania dodatkowych opłat, gdy spłata następuje po 4 latach kredytowania albo w przypadku, gdy łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu.

 

Sposób na niższa marżę

Dodatkowo Bank jest w stanie obniżyć marżę o 0,5 pkt. proc. w stosunku do standardowej oferty, jeżeli Kredytobiorca spełni w czasie kredytowania łącznie 2 warunki:

– będzie posiadaczem konta osobistego w Banku Millennium, na które spływać będzie co miesiąc wynagrodzenie lub inny dochód netto

– za pomocą karty debetowej do konta wykona transakcje na kwotę 500 zł miesięcznie.

Zabezpieczeni kredytu

Zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego jest:
 

– hipoteka na nieruchomości mieszkalnej na rzecz Bank Millennium, która jest wpisana na pierwszym miejscu
– cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
– cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

Dodatkowo Bank wskazuje, że zabezpieczeniem może być inna niż kredytowana nieruchomość, która należy do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego w Banku Millennium jest oprocentowaniem zmiennym i zmienia się co 3 miesiące.

Dokładny poziom oprocentowania zależy od kwoty przyznanego kredytu oraz wartości nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia.

Aktualne oprocentowanie wynosi (stan na 01.08.2013):

  • przy kwocie kredytu poniżej 150 000 zł – od 6,50% do 6,80%
  • przy kwocie kredytu powyżej 150 000 zł – od 6,30% do 6,70%.

Opłaty
 

Prowizja bankowa za udzielenie kredytu wynosi 2 %.

– zlecenie wyceny budynku mieszkalnego stanowiącego zabezpieczenie – 800 zł
– ubezpieczenie przejściowe (pobierane miesięcznie do czasu ustanowienia hipoteki) -0,0833%
– ubezpieczenie na życie uraz ubezpieczenie majątkowe od ryzyka ognia z cesją na Bank Millenium – w zależności od wybranego Ubezpieczyciela
– opłata za aneks/czynność – 200-500 zł

Opłaty windykacyjne (maksymalnie 100 zł miesięcznie):
– SMS – 1,99 zł
– telefon – 15 zł
– list – 25 zł
– wezwanie do zapłaty – 20 zł
 

3. Procedura otrzymania kredytu konsolidacyjnego w Banku Millennium
 

Wypełniając formularz online nawiązujemy kontakt z doradcą. Natomiast sam wniosek kredytowy składamy bezpośrednio w placówce Banku.

Wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów przesyłany jest następnie do centrali Banku, celem jego analizy. W czasie analizy weryfikowane są następujące informacje:
 

– zatrudnienie oraz stabilność dochodów
– średnie dochody netto oraz zdolność kredytowa 
– inne kredyty/pożyczki; analityk korzysta m.in. z wyciągów bankowych, Rejestru Klientów Niesolidnych oraz Biura Informacji Kredytowej; badana jest wysokość zobowiązań oraz terminowość ich spłaty
– czy wskazana nieruchomość może stanowić zabezpieczenie kredytu
– stan prawny oraz wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym przygotowanym przez rzeczoznawcę majątkowego 

Podsumowanie

Korzystając z kredytu konsolidacyjnego w Banku Millenium przede wszystkim należy pamiętać, że jest to kredyt hipoteczny.  Bank bowiem zawsze zażąda hipoteki jako zabezpieczenia kredytu. Na uwagę zasługuje szeroki katalog produktów podlegających konsolidacji, w tym także inny kredyt hipoteczny. Obejmuje zatem praktycznie wszystkie możliwe zobowiązania kredytowe Klienta.

W przypadku ograniczonej zdolności kredytowej, można wnioskować o kredyt razem z 3 innymi osobami. Dodatkowo zabezpieczana nieruchomość nie musi być naszą własnością.

Kredyty konsolidacyjne to jedne z najbardziej złożonych produktów finansowych, w związku z powyższym Banki niechętnie sprzedają ten produkt w Internecie. Niemniej szkoda, iż Bank Millenium nie umożliwił chociaż złożenia wniosku kredytowego przez Internet.
 

Mocne strony:
 

– konsolidacja obejmuje wszystkie zobowiązania Klienta, w tym inne kredyty hipoteczne
– maksymalny okres spłaty 30 lat
– możliwość złożenia wniosku przez 4 wnioskodawców
– 24 miesięczna karencja – płacimy tylko odsetki
– możliwe wakacje kredytowe
– atrakcyjne oprocentowanie kredytu
– możliwość obniżenia marży kredytu w przypadku aktywnego korzystania z rachunku osobistego w Banku Millennium
– możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat – po spełnieniu wskazanych warunków

Wady:

– konieczność odwiedzenia oddziału celem skorzystania z kredytu
– brak możliwości złożenia wniosku przez Internet, online wnioskujemy jedynie o kontakt z doradcą Banku
– obowiązkowe ubezpieczenie
– wysokie koszty wyceny nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

rodos
rodos
2015-08-25 14:38:40

SMS 2 zł, telefon 15 zł. Normalne stawki... w latach 90-tych :) Bywają chyba firmy gdzie za wezwanie do zapłaty 50 zł naliczają, więc tutaj 20 zł to w miarę ludzka stawka

Europejczyk
Europejczyk
2014-09-08 13:52:45

bardzo elastyczna oferta, wiele dodatkowych opcji jak wakacje kredytowe, 2-letnia karencja, 30 lat. Według wielu porównywarek ofert jest to najlepszy kredyt konsolidacyjny obecnie w Polsce. Wiadomo, nie jest to najtańsza rzecz zwłaszcza gdy łączymy to z hipoteką bo tak jak jest napisane w artykule - wysoki jest koszt wyceny przez jakiegoś speca od nieruchomości wartości naszego dobytku, ale mimo wszystko - jeśli ktoś jest skazany na konsolidację, lepiej niż w Millenium nie znajdzie

Podobne artykuły

Budżet Polski bez deficytu?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
27 sierpnia 2019

Budżet Polski bez deficytu?

PKO BP w Kadzidle
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
11 października 2019

PKO BP w Kadzidle

BNP Paribas oddziały we Władysławowie
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały we Władysławowie

Credit Agricole w Wałczu
Oddziały
author
Patryk Byczek
29 lipca 2019

Credit Agricole w Wałczu

PKO BP w Olsztynie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
29 sierpnia 2019

PKO BP w Olsztynie

ING Bank Śląski w Ostrowcu Świętokrzyskim
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
12 lipca 2019

ING Bank Śląski w Ostrowcu Świętokrzyskim

Porównaj