Kredyt a pożyczka

Kredyt a pożyczka

author
Dorota Grycko
14 stycznia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.
Kategoria

Na polskim rynku finansowym znajdziemy wiele produktów. Do najpopularniejszych należą jednak: kredyt i pożyczka. Chociaż oba polegają na tym, że klient pożycza pieniądze od konkretnej instytucji finansowej, to te pojęcia nie są ze sobą tożsame. W poniższym artykule wyjaśnimy, czym się różnią i przedstawimy ich cechy wspólne.

Spis treści:

 1. Kredyt – co to jest?
 2. Pożyczka – co to jest?
 3. Kredyt a pożyczka – czym się różnią?
 4. Kredyt i pożyczka - w jakim celu je bierzemy?
 5. Forma zawarcia umowy kredytu bądź pożyczki
 6. Kredyt a pożyczka – kto udziela?
 7. Całkowity koszt pożyczki i kredytu
 8. Na co warto zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o kredyt?
 9. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Kredyt online, kredyt hipoteczny, a może pożyczka na raty? Potrzebujesz gotówki i nie wiesz, co wybrać? Spokojnie, wiele osób zastanawia się nad tym, czy zdecydować się na kredyt bankowy lub pożyczkę. Zdarza się również, że mylimy ze sobą te dwa pojęcia. Chociaż na co dzień używamy ich zamiennie, to nie powinniśmy tego robić, bo pożyczka i kredyt różnią się od siebie pod wieloma względami.

Przeglądając różne oferty, zarówno w sieci, jak i w stacjonarnych placówkach banków, znajdziemy kilka rożnych opcji pożyczek i kredytów. Od pożyczki na dowód po pożyczkę pod zastaw. W kolejnych akapitach tekstu przedstawimy wszystkie najistotniejsze różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

Kredyt – co to jest?

Kredyt – w ujęciu bankowym jest to konkretna umowa, która zostaje zawarta pomiędzy kredytodawcą, czyli bankiem, a klientem – kredytobiorcą. Bank przekazuje klientowi ustaloną kwotę pieniędzy, którą później kredytobiorca musi zwrócić. Czas, po którym pieniądze ponownie wrócą do banku zależy od zapisów w umowie, czyli od okresu kredytowania. Klient oddaje pieniądze w formie miesięcznych rat. Kredyt musi posiadać konkretnie określony cel.

Kredyt może otrzymać jedynie ta osoba, która posiada pozytywną zdolność kredytową. W skrócie: potencjalny kredytobiorca nie może posiadać żadnych zaległych płatności. Zdolność kredytową warto budować już od pierwszych zakupów na raty. Niewiele osób o tym wie, ale opóźnienia w ratach, również mogą wpłynąć na to, czy w przyszłości otrzymamy kredyt na wymarzone mieszkanie.

Szukasz najlepszego kredytu? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – minimum formalności

Kredyty konsolidacyjne – 100% online

Pożyczka – co to jest?

Pożyczka – to operacja przy użyciu konkretnej kwoty pieniędzy pomiędzy pożyczkodawcą – osobą fizyczną lub instytucją finansową, a klientem – pożyczkobiorcą. Transakcja polega na przekazaniu ustalonej wcześniej sumy środków finansowych, którą później pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić.

Pożyczkę można otrzymać na dowolny cel, wszystko zależy jedynie od potrzeb pożyczkobiorcy.

Szukasz najlepszej pożyczki? Sprawdź:

Pożyczki bez BIK – także dla zadłużonych

Pożyczki bez baz – z negatywną historią

Kredyt a pożyczka – czym się różnią?

Po krótki wyjaśnieniu, czym jest kredyt, a czym pożyczka, sprawdzimy podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma produktami. Analizując kredyt i pożyczkę podzielmy pojęcia na kilka zależnych, czyli:

 • Strony umowy

Klient, który zdecyduje się na kredyt może go otrzymać jedynie w banku. W przypadku pożyczki może mu jej udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, czyli dowolna instytucja finansowa. Do pożyczek, których udziela osoba fizyczna, należą na przykład pożyczki prywatne. Tego typu zobowiązań udzielają prywatni pożyczkodawcy, a nawet osoby z rodziny, czyli naszego najbliższego otoczenia.

 • Forma umowy

To kolejny element, który różni się przy kredycie i pożyczce. Umowa o kredyt musi zostać spisana, natomiast umowę pożyczki możemy sporządzić w dowolnej formie.

 • Podstawa prawna

Oba produkty regulują konkretne przepisy (o czym więcej piszemy w kolejnych akapitach tekstu). Kredyt – ustawa Prawo bankowe, a także kodeks cywilny oraz Ustawa o kredycie konsumenckim. Pożyczkę – Kodeks cywilny oraz Ustawa o kredycie konsumenckim.

 • Przedmiot zobowiązania

W przypadku kredytu przedmiotem umowy kredytu (przedmiotem zobowiązania) mogą być jedynie pieniądze, a w przypadku pożyczki – przedmiotem umowy pożyczki mogą być także konkretnie określone wartości materialne.

 • Koszt finansowania

Analizując koszt naszego zobowiązania, umowa o kredyt generuje zawsze dodatkowe koszty. Z drugiej strony, umowa o pożyczkę może, ale nie musi dodatkowo obciążać pożyczkobiorcę.

 • Cel finansowania

Klient, który zdecyduje się na kredyt musi określić dokładny cel swojego zobowiązania, na przykład nowe mieszkanie lub zakup wymarzonego auta. Cel pożyczki jest dowolny.

 • Czas trwania

Osoba, która podpisuje umowę kredytową musi liczyć się z tym, że kredyt będzie towarzyszył jej przez dłuższy czas. Pożyczkę zazwyczaj bierzemy na czas od kilku do kilkunastu miesięcy.

 • Rodzaj spłaty

W zależności od tego, jak pożyczkobiorca umówi się z pożyczkodawcą, może spłacić pożyczkę jednorazowo, na przykład chwilówkę po 30 dniach lub w co miesiąc, w ratach. W przypadku kredytu, klient może spłacać go jedynie w formie ratalnej.

Kredyt i pożyczka - w jakim celu je bierzemy?

Przeanalizujmy dokładnie cel wzięcia kredytu i pożyczki. Mogłoby się wydawać, że w przypadku kredytu i pożyczki, podmiot, który udziela zobowiązania nie musi znać konkretnego celu finansowania. Nic bardziej mylnego. O ile w przypadku kredytu zawsze mamy do czynienia z określonym celem, to przy pożyczce sprawa może wyglądać nieco inaczej.

Podkreślmy to jeszcze raz, przedmiotem umowy pożyczki może być zarówno nowe auto, jak i wymarzone wczasy nad morzem. Klient może otrzymać od pożyczkodawcy pieniądze lub określoną wartość materialną. Po otrzymaniu pieniędzy z pożyczki, w sytuacji, której klient się nie spodziewał, może on zmienić swój cel i wydać środki na cokolwiek. Wszystko zależy od jego potrzeb. W przypadku kredytu cel musi być ściśle określony w umowie kredytowej. Kredytobiorca już na samym początku definiuje cel swojego zobowiązania.

Ważne! Bank może zażądać od kredytobiorcy zwrotu finansowania, jeśli ten wykorzysta środki na coś innego, niż cel zawarty wcześniej w umowie.

Czas otrzymania pożyczki i kredytu

Temat czasu, w jakim Klient otrzyma pieniądze w przypadku pożyczki i kredytu jest różny. Powtarzając już sformułowanie wszystkim znane jak mantrę – wszystko zależy od konkretnej oferty.

Z pewnością, w przypadku pożyczki czas ten może (ale nie musi!) być krótszy. Analizując na przykład popularne w Polsce chwilówki, klient decydując się na takie zobowiązanie, może otrzymać pieniądze nawet w 15 minut od momentu wydania pozytywnej decyzji w sprawie finansowania.

Osoba, która wybierze kredyt w banku na pewno poczeka dłużej na pieniądze. Banki dokładnie weryfikują klienta w różnych bazach. Analizują szczegółowo historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy i sprawdzają jego dochody. W efekcie – czas, w którym środki spłyną do klienta może się wydłużyć nawet do kilku tygodni.

Kredyt a pożyczka – cechy wspólne

Chociaż kredyt i pożyczka różnią się od siebie pod wieloma względami, to posiadają jednak pewne cechy wspólne.

Zarówno kredyt, jak i pożyczka to rodzaj zobowiązania, które powoduje, że klient się zadłuża i zobowiązuje do oddania w przyszłości pożyczonych pieniędzy. Oba produkty polegają na tym samym, czyli na otrzymaniu zastrzyku pieniędzy na potrzeby kredytobiorcy/pożyczkobiorcy. Cechą wspólną kredytu i pożyczki jest maksymalna wysokość oprocentowania.

Forma zawarcia umowy kredytu bądź pożyczki

Umowa pożyczki jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym, natomiast umowę kredytu reguluje Prawo Bankowe i ustawy szczegółowe (np. umowa o kredycie konsumenckim). W konsekwencji umowa kredytowa jest bardziej sformalizowana.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowa o pożyczkę może być zawarta zarówno ustnie, jak i pisemnie. To, jaką formę przybierze, nie zależy jedynie od preferencji stron umowy.  Zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego, jeśli pożyczka przekroczy kwotę 1 000 zł, to umowa powinna być zawarta na piśmie. Co więcej, o ile ta umowa pożyczki jest także kredytem konsumenckim, to równanie powinna być zawarta na piśmie.

Analizując formę zawarcia umowy w przypadku kredytu, to zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim musi być ona zawarta pisemnie. Wyjątkiem są umowy, które zostały zawarte elektronicznie. Takie przypadki również są dozwolone.

Ważne! Umowa kredytu, aby była poprawna, musi zawierać konkretne informacje i elementy:

 • strony umowy;
 • kwotę i walutę kredytu;
 • celu udzielonego kredytu;
 • zasady i termin spłaty kredytu;
  – w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu; tylko przy oznaczonych terminach spłaty umowa jest ważna;
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Kredyt a pożyczka – kto udziela?

Kredytów udzielają przede wszystkim banki. To instytucje finansowe, których działalność jest uregulowana prawnie. Co więcej, banki podlegają stałemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a ich środki są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To bardzo ważna informacja, ponieważ w przypadku upadku banku, Fundusz zwraca konsumentom pieniądze.

Instytucje pożyczkowe nie mają prawa do gromadzenia pieniędzy. Udzielają one jednak pożyczek. Podstawową różnicą jest fakt, że jeśli zdecydujemy się na pożyczkę, a instytucja, w której wzięliśmy pożyczkę upadnie, to nie otrzymamy żadnych pieniędzy.

Co więcej, pożyczek mogą udzielać również osoby prywatne (osoby fizyczne). Zarówno osoby prywatne, jak i instytucje pożyczkowe nie muszą znać celu finansowania. Mogą go jednak zaznaczyć w umowie. Podobnie jest w przypadku pobierania opłat za udzielenie pożyczki. Zobowiązanie może być darmowe, ale nie musi. Wszystko zależy od podmiotu, który pożyczka pieniądze pożyczkobiorcy.

Całkowity koszt pożyczki i kredytu

Decydując się na pożyczkę lub kredyt warto mieć świadomość, jakie koszty poniesiemy w związku z naszym zobowiązaniem. Na całkowity koszt pożyczki/kredytu składa się wiele elementów, w tym:

 • Opłata przygotowawcza
 • Kapitał
 • Prowizja
 • Wysokość oprocentowania
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku
 • Opłata weryfikacyjna
 • Opłata za ustanowienie zabezpieczenia
 • Odsetki
 • Ubezpieczenie zobowiązania
 • Opłata administracyjna

To, jakie dodatkowe opłaty poniesiemy, zależy od konkretnej oferty, którą jesteśmy zainteresowani. Dlatego przed podpisaniem umowy dokładnie przestudiujmy warunki zobowiązania.

Ważne! Pożyczkodawca lub kredytodawca musi zawrzeć w konkretnych punktach umowy lub regulaminu pożyczki wszystkie koszty związane z finansowaniem.

Kiedy warto brać kredyt a kiedy pożyczkę?

Jeśli zastanawiasz się, który produkt finansowy wybrać, to dokładnie przeanalizuj swoje potrzeby i możliwości. Zastanów się, czego potrzebujesz? Czy masz zdefiniowany cel finansowania? Co chcesz osiągnąć, dzięki dodatkowemu zastrzykowi pieniędzy?

Wybierając pożyczkę na pewno zyskamy na czasie. Instytucja pożyczkowa wypłaci nam ją szybciej niż bank kredyt (szczególnie w przypadku chwilówki na miesiąc). Jeżeli potrzebujesz kwoty zdecydowanie wyższej niż maksymalnie kilka tysięcy złotych – wybierz kredyt w banku. Wysokość kredytów może sięgać setek tysięcy złotych. Wszystko zależy od rodzaju oferty.

Przy pożyczce procedury i formalności są przeważnie ograniczone do minimum. Dla porównania, banki dokładnie sprawdzają kredytobiorcę w wielu bazach i weryfikują jego dochody oraz historię kredytową. Weryfikacja finansowych możliwości klienta zajmuje o wiele więcej czasu.

Kredyt a pożyczka – co jest bezpieczniejsze?

Każdy z nas chciałby mieć stuprocentowa pewność, że zobowiązanie, na które się zdecyduje będzie bezpieczne. Na pytanie, który produkt – pożyczka lub kredyt, nie można odpowiedzieć jednoznacznie, jednak większe prawdopodobieństwo jakichkolwiek problemów występuje przy pożyczce. Tym bardziej, jeśli pożyczamy pieniądze od kogoś bliskiego, nie podpisując przy tym żadnych dokumentów, które w razie kłopotów będą świadczyć na naszą korzyść.

Co więcej, pożyczka jest regulowana w oparciu o Kodeks Cywilny. W sytuacji problemu, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową. Kredytowi towarzyszą dokładnie sprecyzowane dokumenty i jest on prawnie chroniony.

Ubezpieczenie kredytu i pożyczki

Klient, który decyduje się na kredyt lub pożyczkę, może ubezpieczyć swoje zobowiązanie. Nie jest to opcja konieczna, ale w przypadku wielu ofert, kredytodawca musi opłacić dodatkowe ubezpieczenie.

Ubezpieczenie kredytu to nic innego jak jedna z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty naszego zobowiązania. Tego typu produkt ma wesprzeć kredytobiorcę w spłacie rat kredytu w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub w wyniku szkody na nieruchomości.

Na rynku spotkamy różne rodzaje ubezpieczeń, na przykład:

 • ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenie w przypadku utraty pracy lub niezdolności do wykonywania obowiązków w pracy
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

Jeśli zastanawiamy się nad tym, czy warto podpisać umowę o ubezpieczenie, to pamiętajmy, aby dokładnie sprawdzić jej warunki.

Na co warto zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o kredyt?

Decydując się na jakiekolwiek zobowiązanie, warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, którą mamy zamiar podpisać. Pochopne i nagłe podejmowanie decyzji pod wpływem chwili może nas kosztować w przyszłości wiele nerwów i niepotrzebnych zmartwień. Niezależnie od tego, na jaki produkt zamierzamy się zdecydować, pamiętajmy o kilku prostych zasadach:

 • Zapoznaj się z umową!

Krok po kroku prześledź warunki finansowania. Jeśli czegoś nie rozumiesz, to dopytaj. W tym przypadku doskonale sprawdza się powiedzenie: “kto pyta, nie błądzi”.

 • Zweryfikuj RRSO

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania określa całkowity koszt zobowiązania, który musi ponieść każdy kredytobiorca. RRSO uwzględnia już dodatkowe opłaty, jak prowizje, ubezpieczenia czy inne opłaty bankowe, które klient płaci co miesiąc.

 • Pamiętaj o wszystkich kosztach zobowiązania

W całkowity koszt kredytu lub pożyczki wchodzi wiele elementów. Sprawdź dokładnie, za co zapłacisz. Zweryfikuj takie opłaty, jak opłata przygotowawcza, weryfikacyjna, dodatkowe ubezpieczenia lub prowizje.

 • Od umowy możesz odstąpić

Każdy, kto chce nieodpłatnie odstąpić od umowy, może to zrobić w trakcie 14 dni od podpisania dokumentów. Klient w takiej sytuacji nie musi podawać przyczyny i opłacać żadnych kosztów.

Kredyt a pożyczka - najważniejsze pytania

Tak. Niektóre banki, oprócz kredytów gotówkowych lub hipotecznych, posiadają w swojej ofercie pożyczki gotówkowe.

Chwilówka jest zobowiązaniem, które przede wszystkim cechuje się szybkością transakcji i minimalnymi formalnościami, dlatego pieniądze mogą wpłynąć na konto klienta nawet w kwadrans od momentu podpisania wniosku.

Zdolność kredytowa określa naszą kondycję finansową. Bank sprawdza naszą zdolność kredytową, aby mieć pewność, że będziemy w stanie spłacać nasze zobowiązanie.

Całkowity koszt kredytu określa wszystkie opłaty, które klient musi zapłacić w związku z kosztami, jakie naliczy kredytodawca (bank) za udzielone zobowiązanie.

Tak. Każdy klient ma prawo odstąpić od umowy w trakcie dwóch tygodni od dnia podpisania dokumentów.

To zależy od kwoty pożyczanych pieniędzy. Finansowania do 1 000 zł  nie muszą być uregulowane na piśmie, jednak zawsze warto zabezpieczyć się odpowiednim dokumentem. W razie problemów, mamy wówczas dowód w sprawie.

Wszystko zależy od naszych potrzeb i oferty, z której chcemy skorzystać. Niektórzy pożyczkodawcy, a szczególnie bank proponują klientom oferty z obligatoryjnym ubezpieczeniem. Wtedy klient musi wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Pamiętajmy, że większość polis jest dodatkowa.

W przypadku zainteresowania kupnem nowego auta warto skorzystać z dedykowanych kredytów. Najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt samochodowy, który jest typową ofertą na zakup wymarzonego pojazdu.

Niestety, kredyt zawsze musi mieć sprecyzowany cel. Jeśli nie jesteśmy pewni, na co przeznaczymy pieniądze, lepiej jest skorzystać z pożyczki. Środki z pożyczki gotówkowej możemy przeznaczyć na cokolwiek, a wcześniej, przy podpisywaniu umowy nie musimy precyzować celu naszego finansowania.

To, za co będziemy musieli zapłacić zależy od konkretnej oferty, którą jesteśmy zainteresowani. Na całkowity koszt kredytu składa się między innymi: opłata przygotowawcza, kapitał, prowizja, wysokość oprocentowania, czasem opłata za rozpatrzenie wniosku czy opłata weryfikacyjna.

Podsumowanie

1. Kredyt jest określony umową zawartą pomiędzy kredytodawcą, czyli bankiem, a klientem – kredytobiorcą. Polega na przekazaniu określonej kwoty pieniędzy kredytobiorcy, który później musi je zwrócić.

2. Aby otrzymać kredyt, kredytobiorca musi posiadać pozytywną historię kredytową.

3. Pożyczka jest umową zawartą pomiędzy pomiędzy pożyczkodawcą – osobą fizyczną lub instytucją finansową, a klientem – pożyczkobiorcą. Podobnie jak kredyt polega na przekazaniu ustalonej wcześniej sumy środków finansowych, którą później pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić.

4. Finansowanie w formie kredytu musi mieć dokładnie zdefiniowany cel. Pożyczka niekoniecznie, a jej cel może się zmienić w trakcie dopełniania formalności.

5. Zarówno kredyt, jak i pożyczka są formą zobowiązania, na które decyduje się klient.

6. Umowa o kredyt musi być spisana, a umowa o pożyczkę niekoniecznie. Finansowania do 1 000 zł mogą być uregulowane umową ustną.

7. Czas wypłaty pieniędzy różni się od konkretnej oferty. Zazwyczaj pieniądze z pożyczki szybciej wpływają do klienta, niż te z finansowania kredytowego z banku.

8. Oba produkty finansowe są konkretnie uregulowane w polskim prawie.

9. Klient może bez żadnych dodatkowych kosztów odstąpić od umowy pożyczki lub kredytu w trakcie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.

10. Przed podpisanie dokumentów dokładnie sprawdzajmy umowy. Jeśli czegoś nie wiemy, dopytajmy naszego agenta lub pracownika banku.

Źródła:

https://www.uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php#faq1714

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Przewodnik%20po%20kredycie%20konsumenckim%202018_64304.pdf

https://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenia_kredytow__2868

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych

https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Na_co_zwrocic_uwage_przed_podpisaniem_umowy_o_kredyt_pozyczke__22220

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939

author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Nowym Targu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Nowym Targu: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
18 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BGŻ BNP Paribas wspiera Sąsiedzki Biznes

Razem Wspieramy Sąsiedzki Biznes – pod takim hasłem wystartowała nowa akcja BGŻ BNP Paribas i lokalnych przedsiębiorców. Twarzą kampanii promocyjnej został Robert Makłowicz.

author
Patryk Byczek
29 maja 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Były przewodniczący KNF o parabankach

Rozwój tzw. chwilówek, szybkich kredytów i innego typu działalności parabankowej wynika z nadmiernych regulacji wobec SKOK-ów i banków spółdzielczych – twierdzi Stanisław Kluza, były przewodniczący KNF. To właśnie klientelę tych instytucji stanowią ludzie o najniższych dochodach i z małych miejscowości, w których nie ma dużych banków. W efekcie klientów tych przejmują parabanki, których praktyki są zagrożeniem dla bezpieczeństwa finansowego często nieświadomych klientów.

author
Patryk Byczek
16 kwietnia 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Czy dziecko wpływa na zdolność kredytową?

Staranie się o kredyt wiążę się ze sprawdzeniem naszej zdolności kredytowej. Składa się na nią kilka czynników. Są to między innymi osiągane dochody, nasze wydatki oraz liczba osób, które są na naszym utrzymaniu. W szczególności dotyczy to kredytów hipotecznych, ale także kredytów gotówkowych na większą kwotę. Sprawdźmy, czy dziecko wpływa na zdolność kredytową.

author
Julia Wierciło
28 marca 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

PKO BP w Tłuszczu

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Tłuszczu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
21 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Handlowy zarobił w IV kwartale 152 mln zł

Bank Handlowy opublikował wstępne wyniki za czwarty kwartał 2018 roku. Z raportu wynika, że instytucja odnotowała nieco ponad 152 200 000 złotych zysku netto. Oznacza to spadek o ponad 11 000 000 złotych względem roku poprzedniego.

author
Patryk Byczek
14 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj