Wyniki Raiffeisen Bank Polska za I półrocze

Wyniki Raiffeisen Bank Polska za I półrocze

autor wpisu
Maciej_Stanko
30 sierpnia 2013
Grupa Raiffeisen Bank Polska opublikowała dzisiaj swoje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 roku.

Grupa osiągnęła w I półroczu 87,9 mln zł zysku netto:

1) 87,9 mln zł zysku skonsolidowanego i 80,9 mln zł zysku jednostkowego w pierwszym półroczu 2013;

2) w II kwartale portfel kredytów wzrósł nieznacznie w porównaniu z końcem marca, wartość depozytów spadła o 2,7% kw/kw;

3) współczynnik wypłacalności utrzymał się na poziomie 11,9%.

Drugi kwartał 2013 roku przyniósł kontynuację trendów z poprzednich miesięcy – banki nadal odczuwały ograniczoną aktywność inwestycyjną sektora przedsiębiorstw oraz małą skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji. W samym Raiffeisen Polbank kontynuowane były działania integracyjne. W niekorzystnym środowisku makroekonomicznym Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała w okresie styczeń-czerwiec zysk netto w wysokości 87,9 mln zł.

W samym II kwartale w porównaniu ze stanem z końcem marca 2013 r. wartość udzielonych kredytów wzrosła o 0,9% i wyniosła 35,64 mld zł. Portfel depozytów klientów obniżył się o 2,7% i po I półroczu sięgał 31,19 mld zł. Suma bilansowa banku spadła w tym okresie o 0,8% do poziomu 49,70 mld zł/.

Pierwsze półrocze, pomimo względnie stabilnej sytuacji na rynkach międzynarodowych, było trudnym okresem dla polskich banków. Głębokie obniżki stóp procentowych miały znaczący wpływ na przychody odsetkowe, zwłaszcza że popyt na kredyt w gospodarce utrzymywał się na niskim poziomie. Dlatego też w II kwartale podjęliśmy działania dostosowawcze, obniżając koszt pozyskiwania depozytów.

Dużą wagę tradycyjnie przywiązywaliśmy do kwestii ryzyka, zwiększając m.in. pokrycie rezerwami zagrożonych kredytów, oraz do kosztów działania banku. Doprowadziło to do zwiększenia w okresie marzec-czerwiec naszej dochodowości i efektywności w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Polbank osiągnął w I półroczu 80,9 mln zł zysku netto (46,4 mln zł w II kwartale, co oznacza wzrost o 34,5% kw/kw) i 99,8 mln zł zysku brutto (odpowiednio 54,6 mln oraz +20,8% kw/kw).

Wynik z działalności bankowej sięgnął 937,0 mln zł (492,2 mln zł w II kw., czyli wzrost o 10,7% kw/kw), podczas gdy przychody odsetkowe 1,13 mld zł (535,4 mln zł w II kw., a więc spadek o 9,4% wobec I kw.). Wartość nowo utworzonych rezerw na zagrożone kredyty wyniosła po pierwszym półroczu 185,2 mln zł.|

Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł na koniec czerwca 72,9, czyli był o 1,6 pp niższy niż trzy miesiące wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału ukształtował się na bezpiecznym poziomie 11,88%. Poprawiła się rentowność banku – zwrot na kapitale wyniósł 3,61% w ujęciu brutto i 2,9% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,33%.

Suma bilansowa Grupy Raiffeisen Bank Polska praktycznie nie zmieniła się w porównaniu ze stanem z końca marca 2013 r. i wyniosła 55,01 mld złotych. Fundusze własne Grupy wynosiły na koniec czerwca 2013 roku 5,7 mld złotych, a kapitał zakładowy 2,21 mld zł.

W I półroczu 2013 roku Raiffeisen Bank Polska pozostał liderem rynku faktoringu z obrotami na poziomie 7,33 mld zł.

Raiffeisen-Leasing Polska, koncentrując się na finansowaniu w II kwartale środków transportu, utrzymał drugą pozycję wśród największych firm w swej branży. Wartość sfinansowanych w całym I półroczu przez spółkę aktywów wyniosła 1,25 mld zł. 

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pocztowy zwolniony z fall-back przez KNF
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
16 grudnia 2019

Bank Pocztowy zwolniony z fall-back przez KNF

Pożyczki Zielona Góra
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
20 stycznia 2022

Pożyczki Zielona Góra

Bank Pekao w Przeworsk
Oddziały
author
Patryk Byczek
08 lipca 2019

Bank Pekao w Przeworsk

PKO BP w Radomiu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 września 2019

PKO BP w Radomiu

Porównaj