Czego nie może zająć komornik?

Czego nie może zająć komornik?

author
Patryk Byczek
17 grudnia 2012
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Komornik egzekwując należności wierzyciela, musi działać w granicach określonych prawem oraz wyrokiem sądu. Zakładając dobrą wolę komornika, warto samemu wiedzieć jakie dobra materialne i w jakich sytuacjach podlegają wyłączeniu z egzekucji komorniczej.

Powyższe kwestie uregulowane są w ustawach: Kodeks Pracy (KP), Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC), o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa emerytalna), Prawo Bankowe.

Wyłączenia – rzeczy ruchome

Nie podlegają egzekucji:

  • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne oraz niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
  • zapasy żywności i opału niezbędne na okres jednego miesiąca;
  • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych;
  • u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne na utrzymanie przez dwa tygodnie;
  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych
  • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

Jeżeli dłużnik jest żywicielem rodziny, należy wziąć to pod uwagę przy wyłączeniu rzeczy ruchomych z egzekucji (np. zapas żywności niezbędny by przetrwać okres miesiąca liczymy dla całej rodziny będącej na utrzymaniu dłużnika).


Wyłączenia – środki pieniężne

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy, zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia, dodatki szkoleniowe.
 

a) Egzekucja należności innych niż alimenty
 

Komornik może zająć do 50% wynagrodzenia. Zawsze musimy otrzymać wynagrodzenie co najmniej równe płacy minimalnej (od 1 stycznia 2013 roku – 1181.38 zł), jeżeli jesteśmy zatrudnieni na tzw. pełen etat. W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy  zmniejszamy proporcjonalnie wartość 1181.38 zł.

Przykładowo: pracownik zatrudniony na pół etatu musi otrzymać co najmniej 590.69 zł. Egzekucji dokonuje się z wynagrodzenia netto (po odliczeniu składek i zaliczki na podatek). Kwotę maksymalną poddaną egzekucji można łatwo policzyć przy użyciu kalkulatora dostępnego na naszej stronie w zakładce Ile może zająć Ci komornik sądowy.
 

b) Egzekucja alimentów

Komornik może zająć do 60% wynagrodzenia. To jest jedyne ograniczenie. Wyliczenie jest więc o wiele prostsze ale i niekorzystne dla dłużnika. Egzekucji dokonuje się z wynagrodzenia netto (po odliczeniu składek i zaliczki na podatek). Kwotę maksymalną poddaną egzekucji można łatwo policzyć przy użyciu kalkulatora dostępnego na naszej stronie w zakładce Informacje – Ile może zająć Ci komornik sądowy.
Powyższe regulacje zawarte są w przepisach art. 87-90 KP.

2.  Emerytura i renta osoby całkowicie niezdolnej do pracy

Wartości limitów, kwot wolnych itp. są różne, w zależności od rodzaju egzekwowanego świadczenia. Od 1 marca 2012 kwota najniższej emerytury/renty wynosi 799.18 zł. Jest to istotny wskaźnik przy wyliczaniu kwot podlegających egzekucji.

a) egzekucja alimentów;

Od emerytury/renty odliczamy 399.59 zł (50% minimalnej emerytury), czyli kwotę wolną od egzekucji.
Z pozostałej kwoty komornik może wyegzekwować maksymalnie 60%.
Przykład: Emerytura netto wynosi 1249.99zł.  Komornik pobierze maksymalnie 60% z 850 zł czyli 510zł.

b) egzekucja płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych;

Od emerytury/renty odliczamy 399.59 zł (50% minimalnej emerytury), czyli kwotę wolną od egzekucji.
Z pozostałej kwoty komornik może wyegzekwować maksymalnie 50%.
Przykład: Emerytura netto wynosi 1249.99 zł.  Komornik pobierze maksymalnie 50% z 850 zł czyli 425 zł.

c) egzekucja pozostałych należności;

Od emerytury/renty odliczamy 399.59 zł (50% minimalnej emerytury), czyli kwotę wolną od egzekucji.
Z pozostałej kwoty komornik może wyegzekwować maksymalnie 25%.
Przykład: Emerytura netto wynosi 1249.99 zł.  Komornik pobierze maksymalnie 25% z 850 zł czyli 255 zł.

Powyższe regulacje zawarte są w przepisach art. 139-141 ustawy emerytalnej.

3. Świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Wyżej wymienione świadczenia i dodatki nie podlegają egzekucji (art. 833 §6 KPC).

4. Środki zgromadzone na rachunku: oszczędnościowym, oszczędnościowo-rozliczeniowym lub lokacie terminowej dłużnika.

Środki zgromadzone na ww. rachunkach wolne są od egzekucji do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego (art. 54 ustawy Prawo Bankowe). Aktualna wysokość kwoty wolnej od egzekucji wynosi 10530.66 zł.

5. Pozostałe świadczenia (art. 831 KPC)

  • Związane z pokryciem wydatków służbowych

  • 75% wartości odszkodowania z ubezpieczenia, ograniczenie nie dotyczy egzekucji alimentów

  • Prawa niezbywalne

Tak w dużym skrócie wygląda problematyka dóbr materialnych nie podlegających egzekucji przez komornika.

Jeżeli jesteśmy dłużnikiem w rozumieniu ustawy o egzekucji w Administracji (np. nie zapłaciliśmy podatku, grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego) zakres wyłączeń będzie inny.

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

W
W
2014-06-13 15:41:14

komornik z działdowa może wszystko zająć, nie patrzy na żadne przepisy...

Podobne artykuły

PKO BP w Babimoście

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Babimoście – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
13 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Wzrost abonamentu RTV w 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 5,90 złotego miesięcznie, a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 19,30 zł miesięcznie - poinformowała w komunikacie prasowym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

author
Patryk Byczek
21 maja 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski w Ustroniu

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Ustroniu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
10 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Consumer Bank Płońsk

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Płońsku – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
14 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Wzrosła liczba niewypłacalnych firm

Święta za pasem, ale nie wszyscy mogą obchodzić je w spokoju i wyciszeniu. 21 grudnia wiodący  globalny ubezpieczyciel opublikował raport, z którego wynika, że w Polsce mamy do czynienia z dużym wzrostem liczby wypłacalności firm. Największe problemy obserwujemy w sektorze rolnym i spożywczym.

author
Dominika Byczek
24 grudnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ostatnie dni na kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego

Jeszcze tylko kilkanaście dni zostało na zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Od 1 stycznie 2014 wchodzi bowiem w życie nowa rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego. Banki nie będą mogły finansować więcej niż 95% wartości nieruchomości.

author
Patryk Byczek
02 grudnia 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj