zadluzenia.com
zamknij

10 porad w czasie egzekucji

Zdajemy sobie sprawę, że posiadanie długu to żadna przyjemność, dlatego zamieszczamy kilka wskazówek, które mogą pomóc dłużnikom, zwłaszcza gdy sprawa trafiła już do komornika.


1. Ustalanie przyczyn egzekucji
 
Po otrzymaniu zawiadomienia od komornika sądowego o wszczęciu egzekucji skontaktuj się z wierzycielem (mogą nim być banki, SKOKi, instytucje finansowe, operatorzy komórkowi itd.) i upewnij się z jakiego tytułu powstało zadłużenie.

 

Skieruj następnie wniosek do wierzyciela z prośbą o przedstawienie dokumentów w sprawie oraz wskazaniem dokładnego stanu zadłużenia (odpowiednie pisma dostępne na naszym portalu w zakładce Pisma).
 

2. Negocjacje z wierzycielem 

Pamiętaj, że mimo założenia sprawy przez komornika, na każdym etapie egzekucji możesz zawrzeć ugodę z Bankiem celem polubownej spłaty zadłużenia.


3. Wpłacaj bezpośrednio na konto Wierzyciela 

Dokonuj wpłat dobrowolnych na konto wierzyciela, a nie komornika. Kancelaria część wpłacanej kwoty pobierze dla siebie tytułem opłaty lub na poczet swoich kosztów. W konsekwencji wierzyciel otrzyma mniejszą kwotę.
 

4. Regularne wpłaty 

W miarę możliwości staraj się dokonywać regularnych wpłat do wierzyciela. Lepiej dokonywać comiesięcznych wpłat po 50 zł niż żadnych. Dobrowolne wpłaty świadczą o dobrej woli dłużnika w spłacie zadłużenia, łatwiej tym samym zawrzeć ugodę z wierzycielem.
 

5. Informowanie wierzyciela 

Bądź w stałym kontakcie z wierzycielem, informuj go na bieżąco o swojej sytuacji finansowej, możliwościach spłaty długu. Kontaktuj się z nim telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

6. Domagaj się umorzenia odsetek

W przypadku spłaty całości zadłużenia negocjuj z wierzycielem całkowite/częściowe umorzenie odsetek karnych. Jak to osiągnąć ? Skontaktuj się z wierzycielem i wskaż np., że masz kilka niespłaconych umów w innych bankach, ale dostałeś/aś pożyczkę od rodziny na spłatę części zobowiązań.

 

Zaproponuj określoną kwotę uwzględniającą całkowite lub znaczne umorzenie odsetek karnych i dodaj, że w przeciwnym wypadku pieniądze zostaną przekazane do pozostałych wierzycieli. Pamiętaj żeby negocjacje zaczynać od mniejszej kwoty, stopniowo ją zwiększając do kwoty akceptowalnej dla wierzyciela.


7. Umorzenie egzekucji to nie koniec zadłużenia 

Pamiętaj, że umorzenie egzekucji przez komornika z uwagi na jej bezskuteczność nie oznacza umorzenia zadłużenia przez wierzyciela. Banki i inne instytucje finansowe przeważnie sprzedają takie wierzytelności do firm windykacyjnych, które mogą domagać się spłaty zadłużenia od dłużnika.
 

8. Zaświadczenie o spłacie 

Po spłacie zadłużenia poproś wierzyciela o dokument potwierdzający spłatę zadłużenia i zachowaj go u siebie na okres kilku lat.
 

9. Sam możesz sobie pomóc

Staraj się samemu załatwiać swoje sprawy finansowe z wierzycielem i nie korzystać z tzw. firm „oddłużeniowych”. Takie firmy nie stosują cudownych metod, większość ich działań ogranicza się do czynności, które sam możesz zrobić: telefon do wierzyciela czy sporządzenie pisma z prośbą o umorzenie części odsetek. Zaoszczędzisz tym samym pieniądze za opłaty pobierane przez w/w firmy.
 

10. Nastawienie 

Nie poddawaj się, nie załamuj psychicznie. Pamiętaj, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Powinieneś przede wszystkim zdobyć źródła dodatkowych dochodów i porozumieć się z wierzycielem.
 

Życzymy powodzenia !

Skomentuj artykuł
captcha
~rmzm

Krótko i na temat,dług możesz płacić bez końca,łatwo egzekwować,trudno zakończyć postępowanie.Wierzyciel wysyła do komornika bo nie ma obowiązku informowania a komornik wpłaca minimalne kwoty bo koszty postępowania,woli dla siebie więcej.Poza tym dłużnik oczywiście za wszystko musi płacić !?.Bez wiedzy o ilości długu nie można powiadomić komornika o spłacie.Ot w takim państwie prawa i równości dla ludzi żyjemy proszę państwa.   Odpowiedź