Egzekucja komornicza z rachunku bankowego dłużnika

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego dłużnika

author
Patryk Byczek
03 stycznia 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Rachunek bankowy, potocznie często nazywany kontem, to bardzo popularne narzędzie ułatwiające zarządzanie finansami. Jest to również "miejsce", w którym gromadzimy nasz dobytek, wyrażony pod postacią zapisów na rachunku. W konsekwencji, jeżeli zostaniemy poddani egzekucji komorniczej, możemy być pewni, iż komornik zawita do naszego banku, w wiadomym celu.

Nie licząc rachunku powierniczego, egekucji komorniczej może podlegać każdy rodzaj rachunku bankowego, np. popularny ROR czy lokata terminowa.

Poszukiwanie rachunków bankowych dłużnika

Obecnie trwa rozbudowa systemu OGNIVO ułatwiającego kontakt pomiędzy komornikami i bankami w sprawie tzw. zapytań komorniczych. Komornik, poszukując majątku dłużnika, składa zapytanie do banku i w ciągu 7 dni otrzymuje odpowiedź zwrotną. Jeżeli korzysta z systemu OGNIVO oczekiwanie na odpowiedź trwa dosłownie chwilę.

Obecnie około 24 największych banków jest podpięta pod system OGNIVO. Komornicy bardzo chętnie korzystają z powyższej aplikacji – jest niedroga, skuteczna i znacznie przyśpiesza proces poszukiwania majątku dłużnika. Wykaz instytucji finansowych korzystających z systemu OGNIVO znajdziesz tutaj.

Zajęcie rachunku

Zajęcie rachunku następują z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego, z podaniem kwoty należności i kostów egzekucji. Zawiadomienie otrzymuje właściwy oddział banku, dłużnik i wierzyciel (odpis zawiadomienia). Z chwilą otrzymania zawiadomienia obowiązuje zakaz wypłaty obecnych i przyszłych środków do wysokości wskazanej w zawiadomieniu.

Zajęcie rachunku to potocznie używany zwrot, ale trochę wprowadzający w błąd i mogący wywołać mylne wrażenie co do istoty egzekucji z rachunku bankowego. Sam rachunek, jako pewne narzędzie rozliczeniowe, nie podlega zajęciu. Dłużnik może wykonywać przelewy, zmieniać limity, dyspozycje, odwołać/przyjmować zlecenia stałe – jeżeli dysponuje odpowiednią nadwyżką na rachunku.

Jeżeli dłużnik korzysta z debetu, środki pienięzne które wpłyną na rachunek, służą spłaceniu kredytu (debetu) w pierwszej kolejności.

Kwota środków pieniężnych wolna od egzekucji z rachunku bankowego

Środki zgromadzone na rachunkach: oszczędnościowym, oszczędnościowo-rozliczeniowym lub lokacie terminowej dłużnika, wolne są od egzekucji z rachunku bankowego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego (art. 54 ustawy Prawo Bankowe). Aktualna wysokość kwoty wolnej od egzekucji z rachunku bankowego wynosi 10530.66 zł.

Powyższa kwota jest niezależna od ilości rachunków bankowych i obowiązuje tylko raz w ciągu jednej egzekucji. Lepiej zostawić środki na rachuku bo w przypadku wypłaty możemy stracić gotówkę w drodze egzekucji z ruchomości.

Rodzaj środków pieniężnych wolnych od egzekucji z rachunku bankowego

Poniżej zestawienie środków pieniężnych wolnych od egzekucji. Jeżeli poniższe środki wpłyną na rachunek bankowy, są wyłącznie do naszej dyspozycji :

 • alimenty
 • środki otrzymane w przypadku bezskuteczności alimentów
 • kwota wolna od zajęcia, bedącą częścią wynagrodzenia za pracę, stypendium, dodatku szkoleniowego, dodatku aktywizacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych
 • kwota wolna od zajęcia, będącą częścią emerytury, renty
 • środki niezbędne do utrzymania przez dwa tygodnie, jeżeli nie mamy stałej pracy
 • 75% odszkodowania od ubezpieczyciela (nie dotyczy egzekucji alimentów)
 • środki z pomocy społecznej, np. zasiłek stały, okresowy, celowy, pomoc na usamodzielnienie się
 • świadczenia rodzinne, np. zasiłek rodzinny, becikowe
 • dodatki rodzinne, np: wyprawki szkolne, z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 •  dodatki, np. pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych, porodowy
 • wynagrodzenia dla pracowników, jeżeli jesteśmy pracodawcą
 • świadczenia na pokrycie wydatków służbowych

Uwaga ! Komornik może nie zdawać sobie sprawy jaki charakter maja środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika. Niezależnie od dobrej/złej woli czy stopnia staranności komornika w powyższym zakresie, mozemy zapobiec egzekucji powyższych środków lub odzyskać środki nienależnie już wyegzekwowane.

W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z komornikiem i przedstawić dowody (wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenie transakcji z danymi przelewającego i tytułem płatności sugerującym charakter środków pieniężnych, zaświadczenie od MOPS lub gminy, wyrok sądu przyznający alimenty, zaświadczenie z ZUS).

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Połowa Polaków czuje się bezpiecznie finansowo

Czy czujemy się bezpieczni finansowo? Z badania zrealizowanego przez Instytut Kantar Millward Brown na zlecenie Nest Banku wynika, że połowa Polaków uważa, że nie ma się o co martwić pod tym względem.

author
Aneta Jankowska
14 lipca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Bank Spółdzielczy w Dębicy – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Dębicy to polski bank , który jest zrzeszony Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
02 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Firmy ostrożnie korzystają z kredytów

Badanie “Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych” prześwietliło źródła finansowania polskich przedsiębiorstw. Okazuje się, że firmy korzystają z kredytów, ale robią to bardzo ostrożnie.

author
Aneta Jankowska
19 czerwca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

PKO BP w Radomsku

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Radomsku – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
26 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt samochodowy Kwidzyn

Planujesz kupić samochód? Szukasz odpowiedniego dla swoich potrzeb kredytu samochodowego? Sprawdź oferty w ujętym poniżej rankingu. Kredytobiorca maksymalnie uzyskać może nawet 500 000 zł.

author
Patryk Byczek
23 listopada 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Inspektorat ZUS w Oświęcimiu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Oświęciumiu: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
09 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj